Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Stručnjak zaštite na radu (m/ž) – 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu

17.09.2018.

Narodne novine d.d. dana 17. rujna raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog roka za 

 

Stručnjaka zaštite na radu (m/ž)

(1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu)

Uvjeti:

 • VSS ili VŠS smjer sigurnost ili iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti
 • 2 godine radnog iskustva na poslovima zaštite na radu i zaštite od požara

Posebna znanja i vještine:

 • Osposobljenost iz Andragogije
 • Poznavanje rada na PC (Windows, Word, Excel, Internet i e-mail), A-cad ili sl.
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Stručni ispit iz zaštite na radu (opći i posebni dio stručnog ispita)
 • Stručni ispit iz zaštite od požara
 • Poželjna osposobljenost za uporabu alkotesta
 • Poželjno osposobljavanje za odgovornu osobu za rad s opasnim kemikalijama

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • Prijavu na natječaj
 • Životopis
 • Presliku diplome
 • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)
 • Preslika Uvjerenja o položenim stručnim ispitima navedenim u uvjetima ovog oglasa (ukoliko kandidat ima položene stručne ispite)
 • Preslika uvjerenja o osposobljenosti za navedene kategorije navedene u uvjetima ovog oglasa (ukoliko je kandidat osposobljen)
 • Preslika vozačke dozvole (ukoliko kandidat posjeduje vozačku dozvolu)

 

 

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ STRUČNJAK ZAŠTITE NA RADU, zaključno s 24. rujna 2018. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Narodnim novinama d.d. 3 mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.

U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte zop@nn.hr

 

Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.         

                                                                              

Zagreb, 17. rujna 2018.

 

Nakon provedenog natječaja za radno mjesto Stručnjak zaštite na radu (m/ž)- 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu, Uprava Društva je dana 05. listopada 2018. donijela Odluku o izboru gospodina Hrvoja Jančetić.

Zagreb, 5.listopada 2018.