Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Suradnik na uređivanju knjiga i časopisa (m/ž) – 1 izvršitelj

03.10.2017.

Narodne novine d.d. dana 03. listopada raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci za

Suradnika na uređivanju knjiga i časopisa (m/ž)

(1 izvršitelj s mjestom rada u Zagrebu)

Uvjeti:

  • VSS, Pravni fakultet
  • Poznavanje rada na PC (Windows, Word, Excel, Internet i e-mail)
  • Poznavanje engleskog jezika

Dokumenti koje je potrebno priložiti uz prijavu za natječaj:

  • Životopis
  • Preslika diplome
  • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca).


Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA SURADNIKA NA UREĐIVANJU KNJIGA I ČASOPISA, zaključno sa 10. listopadom 2017. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.

Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.   

Zagreb, 3. listopada 2017 .

 

 

 

Nakon provedenog natječaja, Komisija za izbor kandidata za radno mjesto Suradnik na uređivanju knjiga i časopisa (1 izvršitelj) nije mogla predložiti odabir kandidata jer se niti jedan kandidat nije odazvao na testiranje.

18. listopada 2017