Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Suradnika na uređivanju knjiga i časopisa (m/ž) – 1 izvršitelj s mjestom rada u Zagrebu

18.10.2017.

Narodne novine d.d. dana 18. listopada raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci za

Suradnika na uređivanju knjiga i časopisa (m/ž) – 1 izvršitelj s mjestom rada u Zagrebu

 

Uvjeti:

  • VSS, Pravni fakultet
  • Poznavanje rada na PC (Windows, Word, Excel, Internet i e-mail)
  • Poznavanje engleskog jezika

 

Dokumenti koje je potrebno priložiti uz prijavu za natječaj:

  • Životopis
  • Preslika diplome
  • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca).

 

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA SURADNIKA NA UREĐIVANJU KNJIGA I ČASOPISA, zaključno sa 25. listopadom 2017. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.

Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.      
    

Zagreb, 18. listopada 2017 .

 

 

 

Nakon provedenog natječaja na Prijedlog Komisije za izbor kandidata za radno mjesto Suradnik na uređivanju knjiga i časopisa, s mjestom rada u Zagrebu, Uprava Društva je dana 3. studenog 2017. donijela Odluku o izboru gospodina Ade Dragičevića.

Zagreb, 3. studenoga 2017.