Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Terenski komercijalista (m/ž) – 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Slavonskom Brodu i regiji

25.11.2019.

Narodne novine d.d. dana 25. studenoga 2019.godine raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme od 1 godine, uz uvjet probnog roka za radno mjesto

 

Terenski komercijalista (m/ž)

(1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Slavonskom Brodu i regiji)

Uvjeti:

  • VŠS,SSS ekonomski ili drugi smjer iz područja poslovanja Društva
  • 2 godine na komercijalnim poslovima za VŠS, 3 godine za SSS

Posebna znanja i vještine:

  • vozačka dozvola za B kategoriju vozila
  • samostalno i napredno korištenje PC-a (Windows, MS Office, Internet i e-mail), operativnih sustava poduzeća u poslovanju i CRM-a

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

  • Prijavu na natječaj
  • Životopis
  • Ovjerenu presliku svjedodžbe ili diplome
  • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
  • Presliku vozačke dozvole
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ TERENSKI KOMERCIJALISTA  zaključno s 02. prosincem 2019. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (e-mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.

Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.         

Zagreb, 25. studenog. 2019.

Nakon provedenog natječaja za radno mjesto Terenski komercijalist (m/ž) (1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Slavonskom Brodu i regiji) Uprava Društva je dana 19. prosinca 2019. donijela Odluku o izboru gospodina Mirka Trubića.

Zagreb, 19. prosinca 2019.