Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Viši stručni suradnik za pravne poslove (m/ž) – 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu

17.07.2019.

Narodne novine d.d. dana 17. srpnja 2019. raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog roka za radno mjesto

 

Viši stručni suradnik za pravne poslove (m/ž)

(1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu)

Od kandidata očekujemo:

 • pružanje pravne pomoći radnim tijelima i organizacijskim jedinicama Društva u odnosima s trećim osobama
 • izradu svih vrsta ugovora i drugih akata kojima se uređuju odnosi Društva s trećim osobama
 • suradnju s odvjetnicima, pokretanje  sudskih, upravnih i drugih postupaka, pribavljanje dokumentacije potrebne za vođenje postupaka

Uvjeti:

 • VSS,  Pravni fakultet   
 • 3 godine iskustva na pravnim poslovima

Posebna znanja i vještine:

 • poznavanje rada na PC ( Windows, MS Office, Internet i e-mail)

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • Prijavu na natječaj
 • Životopis
 • Ovjerenu presliku diplome
 • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)

 

 

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRAVNE POSLOVE zaključno s 25. srpnja 2019. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Narodnim novinama d.d. 3 mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.

U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte zop@nn.hr

 

Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.         

                                                                             

Zagreb, 17. srpnja 2019.

Natječaj za radno mjesto „Viši stručni suradnik za pravne poslove“ poništen je Odlukom Uprave Društva od 18. srpnja 2019.

Zagreb, 18. srpnja 2019.