Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Voditelj odjela internetske prodaje (m/ž) – 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u ZAGREBU

28.04.2021.

Narodne novine d.d. dana 28. travnja 2021. godine raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada za radno mjesto

Voditelj odjela internetske prodaje (m/ž)

(1 izvršitelj/ica s mjestom rada u ZAGREBU)

Od kandidata očekujemo:

 • organizaciju i koordinaciju rada internetske prodaje
 • poduzimanje komercijalnih i marketinških aktivnosti u svrhu povećanja prodaje asortimana roba u kanalu internetske prodaje
 • spremnost na dinamičnu komunikaciju s kupcima
 • praćenje funkcionalnosti pripadajućih programskih rješenja/platformi

Uvjeti:

 • SSS/VŠS/VSS informatičkog ili ekonomskog smjera
 • 1 godina radnog iskustva na poslovima administriranja Internet trgovine ili održavanja platforme za Internet trgovinu  

Posebna znanja i vještine:

 • poznavanje proizvoda/usluga iz asortimana ponude Internet trgovine
 • poznavanje platforme Internet trgovine
 • uspješno upravljanje stresnim situacijama, uspješnost u stvaranju suradnje i dobrih odnosa s kupcima
 • napredna informatička pismenost (Office, Excel, Word….)

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • prijavu na natječaj
 • životopis
 • ovjerenu presliku svjedodžbe/diplome
 • elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ VODITELJ ODJELA INTERNETSKE PRODAJE (s mjestom rada u ZAGREBU) zaključno s 05. svibnja 2021. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (e-mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Narodnim novinama d.d. tri mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.

U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte zop@nn.hr.

Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.                                                                                       

Zagreb, 28. travnja 2021.

Nakon provedenog natječaja za radno mjesto Voditelj odjela internetske prodaje (m/ž) – 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u ZAGREBU Uprava Društva je dana 24. svibnja 2021. godine donijela Odluku o izboru gospodina Vitomira Staneka.
Zagreb, 25. svibnja 2021.
Uprava Društva donijela je dana 28. lipnja 2021. Odluku o poništenju natječaja za izbor kandidata na radno mjesto „Voditelj odjela internetske prodaje“ (1 izvršitelj/ica), na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada, budući je odabrani kandidat naknadno odustao od zapošljavanja.
Zagreb, 30. lipnja 2021.