Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Voditelj odjela javne nabave (m/ž) – 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu

22.07.2019.

Narodne novine d.d. dana 22. srpnja 2019. raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog roka za radno mjesto

 

Voditelj odjela javne nabave (m/ž)

(1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu)

Od kandidata očekujemo:

 • organizaciju i koordinaciju rada Odjela u cilju ažurnog i kvalitetnog obavljanja poslova iz domene javne nabave
 • izrada plana nabave
 • suradnja s ostalim organizacijskim jedinicama u području javne nabave te briga o zakonitoj primjeni zakonskih propisa i podzakonskih akata iz područja javne nabave
 • unapređenje procesa javne nabave
 • unapređenje internih procedura vezanih uz jednostavnu nabavu
 • sudjelovanje u postupku javne nabave kao predstavnik naručitelja

Uvjeti:

 • VŠS/VSS,  pravnog, ekonomskog, društvenog ili tehničkog usmjerenja   
 • 3 godine na poslovima javne nabave

Posebna znanja i vještine:

 • korištenje PC-a ( Windows, MS Office, Internet i e-mail)
 • važeći certifikat o završenom specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • Prijavu na natječaj
 • Životopis
 • Ovjerenu presliku diplome
 • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)
 • Preslike certifikata ukoliko ih kandidat posjeduje

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ VODITELJ ODJELA JAVNE NABAVE zaključno s 29. srpnja 2019. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Narodnim novinama d.d. 3 mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.

U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte zop@nn.hr

Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.

Zagreb, 22. 7. 2019.

Nakon provedenog natječaja za radno mjesto Voditelj odjela javne nabave  (m/ž) (1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu) Uprava Društva je dana 16. kolovoza 2019. donijela Odluku o izboru gospodina Marka Dolovčaka.

Zagreb, 19. 8. 2019.