Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Voditelj odjela marketinga (m/ž) – 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu

07.10.2019.

Narodne novine d.d. dana 07. listopada 2019. raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada za radno mjesto

 

Voditelj odjela marketinga (m/ž)

(1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu)

Od kandidata očekujemo:

 • nadzor, organizaciju i koordinaciju rada u Odjelu marketinga, te koordinaciju projekata marketinga u Društvu
 • kreiranje strategije marketinga Društva, naročito strategije razvoja digitalnog poslovanja Društva prema prioritetima koje određuje samostalno, definiranje modela nastupa na tržištu, modela pozicioniranja, modela širenja
 • planiranje ukupnog marketing budžeta, optimiziranje pojedinih budžeta, nadzor njihove financijske realizacije i realizacije u planiranim rokovima

Uvjeti:

 • VSS ekonomskog ili društvenog smjera
 • 5 godina na poslovima vezanim za poslove marketinga, odnosa s javnošću, istraživanja tržišta

Posebna znanja i vještine:

 • komunikacijske i prezentacijske vještine u govoru i pismu
 • informatička pismenost; poznavanje rada na PC-u (Windows, Word, Excel, Power point)
 • vještine rukovođenja
 • sklonost timskom radu, aktivno znanje barem jednog stranog jezika poželjno engleskog

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • Prijavu na natječaj
 • Životopis
 • Ovjerenu presliku diplome
 • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)
 • Preslike certifikata ukoliko ih kandidat posjeduje

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ VODITELJ ODJELA MARKETINGA, zaključno s 14. listopada 2019. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Narodnim novinama d.d. 3 mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.

U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte zop@nn.hr

Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.

Zagreb, 7. listopad 2019.

Nakon provedenog natječaja za radno mjesto Voditelj odjela marketinga (m/ž) (1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu) Uprava Društva je dana 14.studenoga 2019. donijela Odluku o izboru gospođe Žanete Cvijanović.

Zagreb, 19. studeni 2019.