Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Voditelj odjela regionalne veleprodaje (m/ž) – 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u RIJECI

04.08.2020.

Narodne novine d.d. dana 04.08.2020. godine raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada za radno mjesto

Voditelj odjela regionalne veleprodaje (m/ž)

(1 izvršitelj/ica s mjestom rada u RIJECI)

Od kandidata očekujemo:

 • organizaciju, koordinaciju i upravljanje radom veleprodaje i terenske prodaje u određenoj regiji
 • razvoj pristupa veleprodajnom tržištu, praćenje i unapređivanje odnosa sa kupcima i ključnim kupcima
 • prijedlog komercijalnih uvjeta za kategorije kupaca u regiji, rabatne politike, akcija i drugo
 • razvoj sustava davanja ponuda i praćenja javnih nadmetanja na lokalnom nivou
 • nadzor prodajnih rezultata i strukture veleprodajnog kanala u regiji
 • praćenje cijena i kretanja ukupne ponude po ciljanim segmentima roba i usluga te po kategorijama kupaca na lokalnom tržištu (konkurencija)

Uvjeti:

 • SSS, VŠS, ekonomski ili drugi smjer iz područja poslovanja Društva
 • 5 godina radnog iskustva na komercijalnim poslovima za SSS, 3 godine za VŠS  

Posebna znanja i vještine:

 • samostalno i napredno korištenje PC-a (Windows, MS Office, Internet i e-mail)
 • samostalno i napredno korištenje poslovnog informacijskog sustava
 • vozačka dozvola za B kategoriju vozila

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • prijavu na natječaj
 • životopis
 • ovjerenu presliku diplome ili svjedodžbe
 • elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ -VODITELJ ODJELA REGIONALNE VELEPRODAJE RIJEKA-ISTRA ( s mjestom rada u Rijeci) zaključno s 11.08.2020. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (e-mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Narodnim novinama d.d. tri mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.

U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte zop@nn.hr.

Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.                                                                                       

Zagreb, 04.08.2020.

Nakon provedenog natječaja za radno mjesto Voditelj odjela regionalne veleprodaje (m/ž) (1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Rijeci) Uprava Društva je dana 18. rujna 2020. donijela Odluku o izboru gospodina Gorana Trbojevića.

Zagreb, 18.09.2020.