Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Voditelj odsjeka građenja i održavanja (m/ž) – 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu

11.12.2018.

Narodne novine d.d. dana 11. prosinca 2018. raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog roka za radno mjesto

 

Voditelj Odsjeka građenja i održavanja (m/ž)

(1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu)

Od kandidata očekujemo:

  • planiranje i izvršavanje svih poslova u svezi s građenjem, održavanjem i opremanjem poslovnih prostora Društva sa svrhom da se svi građevinski radovi i drugi poslovi koji im prethode ili su u svezi s građenjem, uređenjem, opremanjem i održavanjem objekata izvrše prema projektu i pravilima struke, kvalitetno i  u ugovorenim ili zadanim rokovima

Uvjeti:

  • VSS, VŠS građevinski ili arhitektonski smjer
  • 3 godine na istim ili sličnim poslovima

Posebna znanja i vještine:

  • poznavanje rada na PC (Windows, Word, Excel, Internet i e-mail)

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

  • Prijavu na natječaj
  • Životopis
  • Ovjerenu presliku diplome
  • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)
  • Preslike certifikata ukoliko ih kandidat posjeduje

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ VODITELJ ODSJEKA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA zaključno s 24. prosinca 2018. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Narodnim novinama d.d. 3 mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.

U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte zop@nn.hr

 

Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.         

                                                                              

Zagreb, 11. prosinca 2018.

Nakon provedenog natječaja za radno mjesto Voditelj odsjeka građenja i održavanja  (m/ž) (1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu), Uprava Društva je dana 21. veljače 2019. donijela Odluku o izboru gospodina Miroslava Pupić.

Zagreb, 22. veljače 2019.