Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Voditelj odsjeka građenja i održavanja (m/ž) – 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu

27.09.2019.

Narodne novine d.d. dana 27. rujna 2019. raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog roka za radno mjesto

 

Voditelj odsjeka građenja i održavanja (m/ž)

(1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu)

Od kandidata očekujemo:

 • planiranje i izvršavanje svih poslova u svezi s građenjem, održavanjem i opremanjem poslovnih prostora Društva sa svrhom da se svi građevinski radovi i drugi poslovi koji im prethode ili su u svezi s građenjem, uređenjem, opremanjem i održavanjem objekata izvrše prema projektu i pravilima struke, kvalitetno i  u ugovorenim ili zadanim rokovima
 • primjenu mjera i postupaka u svezi zaštite okoliša

Uvjeti:

 • VSS, VŠS iz područja tehničkih znanosti; Građevinski fakultet; Arhitektonski fakultet; Fakultet strojarstva i brodogradnje; Fakultet prometnih znanosti
 • 3 godine na istim ili sličnim poslovima

Posebna znanja i vještine:

 • poznavanje rada na PC (Windows, Word, Excel, Internet i e-mail)

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • Prijavu na natječaj
 • Životopis
 • Ovjerenu presliku diplome
 • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)
 • Preslike certifikata ukoliko ih kandidat posjeduje

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ VODITELJ ODSJEKA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA zaključno s danom 4. listopada 2019. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Narodnim novinama d.d. 3 mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.

U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte zop@nn.hr

 

Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.                                                                            

Zagreb, 27. rujna 2019.

Nakon provedenog natječaja za radno mjesto Voditelj odsjeka građenja i održavanja (m/ž) (1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu) Uprava Društva je dana 15.studenoga 2019. donijela Odluku o izboru gospodina Vlade Džanije.

Zagreb, 19. studeni 2019.