Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Voditelj odsjeka tiska iz arka (m/ž) - 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u ZAGREBU

08.05.2023.

Narodne novine d.d. dana 08. svibnja 2023. godine raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada za radno mjesto

Voditelj odsjeka tiska iz arka (m/ž)

(1 izvršitelj/ica s mjestom rada u ZAGREBU)

Od kandidata očekujemo:

 • dobro poznavanje procesa rada i poslova tiska
 • dobru organizaciju i stručno obavljanje poslova tiska u utvrđenom roku i traženoj kvaliteti u odsjeku

Uvjeti:

 • SSS/VŠS – grafički tehničar tiska/ Viša grafička škola ili Preddiplomski sveučilišni studij grafičke tehnologije
 • 3 godine radnog iskustva na tiskarskim poslovima i 2 godine na poslovima organizacije ljudi i strojeva 

Posebna znanja i vještine:

 • poznavanje svih tiskarskih procesa rada
 • poznavanje rada na strojevima za ofsetni tisak
 • rutinsko korištenje Office paketa na računalu
 • poznavanje rada u operativnim poslovnim aplikacijama tiskarske djelatnosti (proizvodnja)
 • upravljanje radnim procesima i strojevima te organizacijom rada u smjenama

 

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • prijavu na natječaj/motivacijsko pismo
 • životopis
 • presliku diplome ili svjedodžbe
 • elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)

 

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ VODITELJ ODSJEKA TISKA IZ ARKA (s mjestom rada u ZAGREBU) zaključno s 19. svibnja 2023. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (e-mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21) ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Narodnim novinama d.d. tri mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.

U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte zop@nn.hr.

Zahvaljujemo na Vašem odazivu.                             

Zagreb, 08.05.2023.g.