Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Voditelj prodaje usluga tiska (m/ž) – 1 izvršitelj

07.07.2015.
Tražimo:
  • VŠS, VSS grafički smjer
  • 3 godina za VSS, 5 godina za VŠS na sličnim poslovima
  • Poznavanje rada na PC (Windows, Word, Excel, Internet i e-mail)
  • Aktivno znanje jednog stranog jezika u govoru i pismu
 
Prednost ćemo dati kandidatima sa:
  • Radno iskustvom na rukovodećim pozicijama u prodaji grafičkih proizvoda i usluga 
 
Nudimo:
  • ugovor o radu na neodređeno vrijeme (uz uvjet probnog rada)
  • rad u dinamičnom i poticajnom radnom okruženju
 
Zainteresirani kandidati dužni su zamolbe za zasnivanje radnog odnosa sa životopisom i dokazima o traženoj kvalifikaciji i radnom iskustvu dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put  6, Služba za upravljanje ljudskim resursima, ZA NATJEČAJ – Voditelj prodaje usluga tiska, zaključno sa 14. srpnjem 2015. godine
Zamolbe dostavljene na drugi način (mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.
Kandidat koji bude odabran za zasnivanje radnog odnosa, prije sklapanja ugovora o radu obavezan je dostaviti uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca).
Zagreb, 7. srpnja 2015.
 

Nakon provedenog natječaja, na prijedlog Komisije za izbor kandidata za radno mjesto Voditelja prodaje usluga tiska, s mjestom rada u Zagrebu, u Tiskarskoj djelatnosti Društva, Uprava Društva je dana 23. srpnja 2015. godine donijela Odluku o izboru gospođe Sanje Habalije.
Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz probni rad od četiri (4) mjeseca.

24. srpnja 2015.