Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Voditelj razvoja projekata Elektroničkog oglasnika javne nabave i EU fondova (m/ž) – 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu

16.10.2020.

Narodne novine d.d. dana 16. listopada 2020. godine raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada za radno mjesto

Voditelj razvoja projekata Elektroničkog oglasnika javne nabave i EU fondova (m/ž)

(1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu)

Od kandidata očekujemo:

 • sudjelovanje i poticanje unaprjeđenja i optimizacije rada EOJN RH
 • izradu korisničkih uputa
 • testiranje novih modula na EOJN RH
 • poznavanje sustava javne nabave i EU fondova
 • praćenje EU regulativa vezenih uz sustav javne nabave
 • sudjelovanje u radnim skupinama za razvoj i unaprjeđenje sustava jave nabave
 • komunikacijske vještine i sklonost timskom radu
 • spremnost na dodatne edukacije i usavršavanje
 • spremnost na inovativnost

Uvjeti:

 • VSS, fakultet iz područja društvenih ili humanističkih znanosti ili područja tehničkih znanosti ili fakultet organizacijsko-informatičkog usmjerenja
 • 3-5 godina radnog iskustva

Posebna znanja i vještine:

 • poznavanje Zakona o javnoj nabavi te Zakona o koncesijama
 • informatička znanja- MS, Office
 • znanje engleskog jezika

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • prijavu na natječaj
 • životopis
 • ovjerenu presliku diplome
 • elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ VODITELJ RAZVOJA PROJEKATA EOJN I EU FONDOVA  zaključno s 23.10. 2020. Zamolbe dostavljene na drugi način (e-mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Narodnim novinama d.d. tri mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.

U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte zop@nn.hr. Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.                                                        

Zagreb, 16. 10. 2020.