Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Vozač-dostavljač (m/ž) – 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u RIJECI

24.02.2020.

Narodne novine d.d. dana 24. veljače 2020.godine raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada za radno mjesto 

Vozač-dostavljač (m/ž)

(1 izvršitelj/ica s mjestom rada u RIJECI)

Uvjeti:

 • SSS, VKV, KV prometni smjer
 • 1 godina na poslovima prijevoza cestovnim motornim vozilom  

Posebna znanja i vještine:

 • Vozačka dozvola za C kategoriju vozila
 • KOD 95 upisan u vozačku dozvolu
 • Poželjno da vozač posjeduje karticu vozača za digitalni tahograf

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • Prijavu na natječaj
 • Životopis
 • Presliku svjedodžbe
 • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • Presliku vozačke dozvole
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ VOZAČ-DOSTAVLJAČ  (s mjestom rada u RIJECI) zaključno s danom 02.ožujka 2020 godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (e-mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.

Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.

Zagreb, 24. veljače 2020.

Uprava Društva donijela je dana 16. ožujka 2020. Odluku o poništenju natječaja.

Zagreb, 18. ožujka 2020.