Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Vozač-dostavljač (m/ž) – 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Rijeci

15.05.2018.
Narodne novine d.d. dana 15. svibnja raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, do povratka radnika s bolovanja, uz uvjet probnog roka za  
 
Vozača-dostavljača (m/ž) – 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Rijeci
 
Uvjeti:
  • SSS, VKV, KV prometni smjer 
  • 1 godina na poslovima prijevoza cestovnim motornim vozilom   
  • Vozačka dozvola za C kategoriju vozila 
 
Dokumenti koje je potrebno dostaviti:
  • Prijavu na natječaj
  • Životopis
  • Presliku svjedodžbe
  • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
  • Presliku vozačke dozvole
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)
 
Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.
Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ VOZAČ-DOSTAVLJAČ  zaključno s 22. svibnjem 2018. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (e-mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.
 
Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.
 
Zagreb, 15. svibnja 2018.

Nakon provedenog natječaja za radno mjesto Vozač-dostavljač (1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Rijeci), Uprava Društva je dana 20. lipnja 2018. donijela Odluku o izboru gospodina Safeta Dipića.

Zagreb, 20. lipnja 2018.