Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Vozač-dostavljač (m/ž) – 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Splitu

23.07.2020.
Narodne novine d.d. 23. srpnja 2020. raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog roka za radno mjesto 
 
 
Vozač-dostavljač (m/ž) – 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Splitu
 
 
Uvjeti:
 • SSS, VKV, KV prometni smjer
 • 1 godina na poslovima prijevoza cestovnim motornim vozilom   
 
Posebna znanja i vještine:
 • Vozačka dozvola za C kategoriju vozila
 • EU-KOD 95 upisan u vozačku dozvolu
 • Poželjno da vozač posjeduje karticu vozača za digitalni tahograf
 
Dokumenti koje je potrebno dostaviti:
 • Prijavu na natječaj
 • Životopis
 • Presliku svjedodžbe
 • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • Presliku vozačke dozvole
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)
 
 
Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.
 
Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ VOZAČ-DOSTAVLJAČ  (Regionalni logističko-distributivni centar Dalmacija) zaključno s danom 30.7. 2020. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (e-mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.
 
Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.                                                        
 
Zagreb, 23. srpnja 2020.

Nakon provedenog natječaja za radno mjesto Vozač-dostavljač  (m/ž) (1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Splitu) Uprava Društva je dana 24. kolovoza 2020. donijela Odluku o izboru gospodina Josipa Tomića.

Zagreb, 25. kolovoza 2020.