Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Vozač-dostavljač (m/ž) – 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zadru

28.01.2021.

Narodne novine d.d. 28. siječnja 2021. raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme od godine dana, uz uvjet probnog roka za radno mjesto  

Vozač-dostavljač (m/ž) – 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zadru

 

Uvjeti:

 • SSS, VKV, KV prometni smjer
 • 1 godina na poslovima prijevoza cestovnim motornim vozilom   

Posebna znanja i vještine:

 • vozačka dozvola za C kategoriju vozila
 • EU-KOD 95 upisan u vozačku dozvolu
 • poželjno da vozač posjeduje karticu vozača za digitalni tahograf

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • prijavu na natječaj
 • životopis
 • presliku svjedodžbe
 • elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • presliku vozačke dozvole
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)

 

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ VOZAČ-DOSTAVLJAČ  (Regionalni poslovni centar Zadar) zaključno s danom 04. veljače 2021. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (e-mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.

Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.                                                       

Zagreb, 28. siječnja 2021.

 

Nakon provedenog natječaja za radno mjesto Vozač-dostavljač  (m/ž) (1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zadru Uprava Društva je dana 17. ožujka 2021. godine donijela Odluku o izboru gospodina Marina Jurišića.

Zagreb, 22. ožujka 2021.