Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Vozač-dostavljač (m/ž) – 2 izvršitelja/ice s mjestom rada u ZAGREBU

07.11.2022.

Narodne novine d.d. 07. studenoga 2022. raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme od jedne (1) godine, uz uvjet probnog rada za radno mjesto 

Vozač-dostavljač (m/ž)

(2 izvršitelja/ice s mjestom rada u ZAGREBU)

Uvjeti:

 • SSS, VKV, KV prometni smjer
 • 1 godina na poslovima prijevoza cestovnim motornim vozilom  

Posebna znanja i vještine:

 • vozačka dozvola za C kategoriju vozila
 • EU-KOD 95 upisan u vozačku dozvolu
 • poželjno da vozač posjeduje karticu vozača za digitalni tahograf

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • prijavu na natječaj
 • životopis
 • presliku svjedodžbe
 • elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • presliku vozačke dozvole
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)

 

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ VOZAČ-DOSTAVLJAČ (s mjestom rada u ZAGREBU) zaključno s 14. studenoga 2022. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (e-mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21) ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja :https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Narodnim novinama d.d. tri mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.

U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte zop@nn.hr.

Zahvaljujemo na Vašem odazivu.                                                       

Zagreb, 07.11.2022.

Uprava Društva donijela je dana 24. studenog 2022. Odluku o poništenju natječaja.

Zagreb, 29.11.2022.