Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Vozač-dostavljač 1 (m/ž) – 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u KUKULJANOVU

20.03.2023.

Narodne novine d.d. 20. ožujka 2023. raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada za radno mjesto 

 

Vozač-dostavljač 1 (m/ž)

(1 izvršitelj/ica s mjestom rada u KUKULJANOVU)

Od kandidata očekujemo:

 • angažman na poslovima dostave kombi vozilima na cijelom teritoriju RH
 • snalažljivost i spretnost u prometu
 • dobro poznavanje prometne infrastrukture grada Rijeke i okolice
 • valjanu vozačku dozvolu za B i C kategoriju vozila

Uvjeti:

 • SSS, VKV, KV prometni smjer
 • 1 godina na poslovima prijevoza cestovnim motornim vozilom  

Posebna znanja i vještine:

 • vozačka dozvola za C kategoriju vozila
 • poželjno EU-KOD 95 upisan u vozačku dozvolu
 • poželjno da vozač posjeduje karticu vozača za digitalni tahograf

Nudimo:

 • radno vrijeme: pon – pet (7:00 – 15:00)
 • različite prednosti za radnike: sistematski pregledi, mogućnost dodatnih edukacija, dodatne financijske nagrade i drugo

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • prijavu na natječaj
 • životopis
 • presliku svjedodžbe
 • elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • presliku vozačke dozvole
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ VOZAČ-DOSTAVLJAČ 1 (s mjestom rada u KUKULJANOVU) zaključno s 30. ožujka 2023. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (e-mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21) ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja :https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Narodnim novinama d.d. tri mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.

U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte zop@nn.hr.

Zahvaljujemo na Vašem odazivu.                                                      

Zagreb, 20. ožujka 2023.

Nakon provedenog natječaja za radno mjesto „ Vozač-dostavljač 1“-( 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Kukuljanovu) Uprava Društva je dana14. travnja 2023. godine donijela Odluku o izboru gospođe Sanje Ausec.

Zagreb, 20. travnja 2023.