Nabava telekomunikacijskih usluga u pokretnoj i nepokretnoj mreži

17.06.2021.
Datum dostavljanja ponude: 07.07.2021.09:30

Nabava telekomunikacijskih usluga u pokretnoj i nepokretnoj mreži

Obavijest o nadmetanju Datum objave: 17.06.2021. Broj objave: 2021/S 0F2-0022889

Usluge održavanja i unapređenja EOJN RH

09.06.2021.

Usluge održavanja i unapređenja EOJN RH

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Datum objave: 09.06.2021.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Datum objave: 17.06.2021.
Obavijest o nadmetanju Datum objave: 21.06.2021. Broj objave: 2021/S 0F2-0022961

Servis i nabava vatrogasnih aparata

07.06.2021.
Datum dostavljanja ponude: 11.06.2021.10:00

Servis i nabava vatrogasnih aparata

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 07.06.2021. Broj objave: 2021/ 0BP-01133
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda Datum objave: 18.06.2021.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Datum objave: 18.06.2021.
Odluka o odabiru Datum objave: 18.06.2021.

Održavanje VMware licenci

07.06.2021.
Datum dostavljanja ponude: 11.06.2021.10:30

Održavanje VMware licenci

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 07.06.2021. Broj objave: 2021/ 0BP-01135

Usluge disaster recovery site

04.06.2021.
Datum dostavljanja ponude: 23.06.2021.09:30

Usluge disaster recovery site

Obavijest o nadmetanju Datum objave: 04.06.2021. Broj objave: 2021/S 0F2-0021424
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda Datum objave: 23.06.2021.

Nabava goriva za vozila

01.06.2021.
Datum dostavljanja ponude: 21.06.2021.10:30

Nabava goriva za vozila

Obavijest o nadmetanju Datum objave: 01.06.2021. Broj objave: 2021/S 0F2-0021097
Obavijest o nadmetanju Datum objave: 21.06.2021.

Nabava papira sa zaštitom od krivotvorenja

24.05.2021.
Datum dostavljanja ponude: 11.06.2021.09:30

Nabava papira sa zaštitom od krivotvorenja

Obavijest o nadmetanju Datum objave: 24.05.2021. Broj objave: 2021/S 0F2-0020127
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda Datum objave: 15.06.2021.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Datum objave: 15.06.2021.
Odluka o odabiru Datum objave: 15.06.2021.

Novinski papir za Službeni list

24.05.2021.
Datum dostavljanja ponude: 28.05.2021.10:00

Novinski papir za Službeni list

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 24.05.2021. Broj objave: 2021/ 0BP-01035
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda Datum objave: 07.06.2021.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Datum objave: 07.06.2021.
Odluka o odabiru Datum objave: 07.06.2021.

Zanavljanje i održavanje vatrozida

08.05.2021.
Datum dostavljanja ponude: 27.05.2021.9:30

Zanavljanje i održavanje vatrozida

Obavijest o nadmetanju Datum objave: 07.05.2021. Broj objave: 2021/S 0F2-0018191
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda Datum objave: 27.05.2021.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Datum objave: 07.06.2021.
Odluka o odabiru Datum objave: 07.06.2021.

Nabava pisača

23.04.2021.
Datum dostavljanja ponude: 13.05.2021.9:30

Nabava pisača

Obavijest o nadmetanju Datum objave: 23.04.2021. Broj objave: 2021/S 0F2-0015831
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda Datum objave: 13.05.2021.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Datum objave: 21.06.2021.
Odluka o odabiru Datum objave: 21.06.2021.