Nabava telefonskih usluga i usluga mobilne telefonije

13.03.2015.

Nabava telefonskih usluga i usluga mobilne telefonije

Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora Datum objave: 13.03.2015. Broj objave: 2015/S 015-0010569

Nabava proširenja usluga održavanja softverske platforme za elektroničko poslovanje s primjenom na poslovne procese javne nabave

03.02.2015.

Nabava proširenja usluga održavanja softverske platforme za elektroničko poslovanje s primjenom na poslovne procese javne nabave

Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora Datum objave: 03.02.2015. Broj objave: 2015/S 015-0004203

Nabava ustupanja radnika putem agencije

29.01.2015.
Datum dostavljanja ponude: 17.02.2015.12:00

Nabava ustupanja radnika putem agencije

Poziv za nadmetanje Datum objave: 29.01.2015. Broj objave: 2015/S 002-0003624
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru

Opskrba plinom

02.01.2015.
Datum dostavljanja ponude: 23.01.2015.11:00

Opskrba plinom

Poziv za nadmetanje Datum objave: 02.01.2015. Broj objave: 2014/S 002-0060855
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
Ispravak Zapisnika o javnom otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru

Nabava poštanskih usluga

02.01.2015.
Datum dostavljanja ponude: 11.02.2015.11:00

Nabava poštanskih usluga

Poziv za nadmetanje Datum objave: 02.01.2015. Broj objave: 2014/S 002-0060883
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru

Nabava papira sa zaštitom od krivotvorenja (kopiranja, skeniranja i slično)

29.12.2014.
Datum dostavljanja ponude: 19.01.2015.12:00

Nabava papira sa zaštitom od krivotvorenja (kopiranja, skeniranja i slično)

Poziv za nadmetanje Datum objave: 29.12.2014. Broj objave: 2014/S 002-0059588
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru

Nabava osobnih automobila

18.12.2014.
Datum dostavljanja ponude: 27.01.2015.11:00

Nabava osobnih automobila

Poziv za nadmetanje Datum objave: 18.12.2014. Broj objave: 2014/S 002-0058269
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru

Nabava usluge osiguranja imovine, osoba i vozila

16.12.2014.
Datum dostavljanja ponude: 07.01.2015.12:00

Nabava usluge osiguranja imovine, osoba i vozila

Poziv za nadmetanje Datum objave: 16.12.2014. Broj objave: 2014/S 002-0057822
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru
Informacija o izjavljenoj žalbi na Odluku o odabiru

Godišnje održavanje aplikacija redakcijskog sustava, uredskog poslovanja, Internet pretraživača Sl. lista i Pravne baze

11.07.2014.

Godišnje održavanje aplikacija redakcijskog sustava, uredskog poslovanja, Internet pretraživača Sl. lista i Pravne baze

Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora Datum objave: 11.07.2014. Broj objave: 2014/S 015-0033895
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru