Nabava elektromaterijala i rasvjetnih tijela

27.09.2018.
Datum dostavljanja ponude: 03.10.2018.10:00

Nabava elektromaterijala i rasvjetnih tijela

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 27.09.2018. Broj objave: 2018/ 0BP-00843

Nabava usluge prijenosa podataka

24.09.2018.
Datum dostavljanja ponude: 15.10.2018.09:00

Nabava usluge prijenosa podataka

Obavijest o nadmetanju Datum objave: 24.09.2018. Broj objave: 2018/S 0F2-0026041
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

Usluga zbrinjavanja otpada

19.09.2018.
Datum dostavljanja ponude: 25.09.2018.10:00

Usluga zbrinjavanja otpada

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 19.09.2018. Broj objave: 2018/ 0BP-00816

Usluge centralnog dojavnog sustava

19.09.2018.
Datum dostavljanja ponude: 26.09.2018.10:00

Usluge centralnog dojavnog sustava

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 19.09.2018. Broj objave: 2018/ 0BP-00818

Nabava Microsoft licenci

18.09.2018.
Datum dostavljanja ponude: 29.10.2018.10:00

Nabava Microsoft licenci

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Datum objave: 18.09.2018.
Obavijest o nadmetanju Datum objave: 01.10.2018. Broj objave: 2018/S 0F2-0026605

Prijevozničke usluge dostave robe po RH

10.09.2018.
Datum dostavljanja ponude: 05.10.2018.10:00

Prijevozničke usluge dostave robe po RH

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Datum objave: 29.08.2018.
Obavijest o nadmetanju Datum objave: 10.09.2018. Broj objave: 2018/S 0F2-0024365
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

Nabava usluge održavanja i servisa termotehničkih instalacija grijanja i hlađenja, termoprovjetravanja

16.08.2018.
Datum dostavljanja ponude: 03.09.2018.09:00

Nabava usluge održavanja i servisa termotehničkih instalacija grijanja i hlađenja, termoprovjetravanja

Obavijest o nadmetanju Datum objave: 16.08.2018. Broj objave: 2018/S 0F2-0022257
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o poništenju
Odluka o odabiru