Nabava usluge izrade i isporuke zaštitnog laminata – bagatelna nabava

27.05.2015.
Datum dostavljanja ponude: 02.06.2015.10:00

Nabava usluge izrade i isporuke zaštitnog laminata – bagatelna nabava

Obavijest o bagatelnoj nabavi Datum objave: 27.05.2015. Broj objave: 2015/ 0BP-00310

Nabava izrade pedagoške dokumentacije – usluga tvrdog uveza knjiga

14.05.2015.
Datum dostavljanja ponude: 03.06.2015.10:00

Nabava izrade pedagoške dokumentacije – usluga tvrdog uveza knjiga

Poziv za nadmetanje Datum objave: 14.05.2015. Broj objave: 2015/S 002-0020023

Nabava računala

30.04.2015.
Datum dostavljanja ponude: 19.05.2015.10:00

Nabava računala

Poziv za nadmetanje Datum objave: 30.04.2015. Broj objave: 2015/S 002-0018730
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

Nabava telefonskih usluga i usluga mobilne telefonije

22.04.2015.
Datum dostavljanja ponude: 01.06.2015.10:00

Nabava telefonskih usluga i usluga mobilne telefonije

Poziv za nadmetanje Datum objave: 22.04.2015. Broj objave: 2015/S 002-0017168

Nabava izrade TV i radio spotova, reklamnih rješenja za tisak i sl. – školska sezona

08.04.2015.
Datum dostavljanja ponude: 28.04.2015.12:00

Nabava izrade TV i radio spotova, reklamnih rješenja za tisak i sl. – školska sezona

Poziv za nadmetanje Datum objave: 08.04.2015. Broj objave: 2015/S 002-0014873
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru

Nabava telefonskih usluga i usluga mobilne telefonije

13.03.2015.

Nabava telefonskih usluga i usluga mobilne telefonije

Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora Datum objave: 13.03.2015. Broj objave: 2015/S 015-0010569

Opskrba plinom

02.01.2015.
Datum dostavljanja ponude: 23.01.2015.11:00

Opskrba plinom

Poziv za nadmetanje Datum objave: 02.01.2015. Broj objave: 2014/S 002-0060855
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
Ispravak Zapisnika o javnom otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru

Nabava poštanskih usluga

02.01.2015.
Datum dostavljanja ponude: 11.02.2015.11:00

Nabava poštanskih usluga

Poziv za nadmetanje Datum objave: 02.01.2015. Broj objave: 2014/S 002-0060883
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru

Nabava usluge osiguranja imovine, osoba i vozila

16.12.2014.
Datum dostavljanja ponude: 07.01.2015.12:00

Nabava usluge osiguranja imovine, osoba i vozila

Poziv za nadmetanje Datum objave: 16.12.2014. Broj objave: 2014/S 002-0057822
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru
Informacija o izjavljenoj žalbi na Odluku o odabiru