Nabava usluge čišćenja poslovnih prostorija

12.08.2016.
Datum dostavljanja ponude: 31.08.2016.10:00

Nabava usluge čišćenja poslovnih prostorija

Poziv za nadmetanje Datum objave: 12.08.2016. Broj objave: 2016/S 002-0017907
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru

Nabava za opskrbu električnom energijom

25.07.2016.
Datum dostavljanja ponude: 12.08.2016.09:00

Nabava za opskrbu električnom energijom

Poziv za nadmetanje Datum objave: 25.07.2016. Broj objave: 2016/S 002-0016503
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru

Nabava usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja

23.06.2016.
Datum dostavljanja ponude: 12.07.2016.10:00

Nabava usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja

Poziv za nadmetanje Datum objave: 23.06.2016. Broj objave: 2016/S 002-0013854
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru
Dopuna Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru