Aplikacija holograma na zaštićeni papir

27.02.2020.
Datum dostavljanja ponude: 05.03.2020.10:00

Aplikacija holograma na zaštićeni papir

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 27.02.2020. Broj objave: 2020/ 0BP-00166

Nabava HHT terminala

24.02.2020.
Datum dostavljanja ponude: 16.03.2020.09:30

Nabava HHT terminala

Obavijest o nadmetanju Datum objave: 24.02.2020. Broj objave: 2020/S 0F2-0007805

Održavanje EMC Networker softvera i VNX 5300 diskovnog sustava

04.02.2020.
Datum dostavljanja ponude: 07.02.2020.13:00

Održavanje EMC Networker softvera i VNX 5300 diskovnog sustava

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 04.02.2020. Broj objave: 2020/ 0BP-00085