Poništeni postupci javne nabave

Odaberite godinu:

Nabava elektromaterijala i rasvjetnih tijela

16.05.2017.
Datum dostavljanja ponude: 01.06.2017.10:30

Nabava elektromaterijala i rasvjetnih tijela

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 16.05.2017. Broj objave: 2017/ 0BP-00300