Sukob interesa

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16 ) naručitelj Narodne novine d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6 ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja):

  • Zaslon d.o.o., Horvatovec 87, Zagreb
  • Liburnia Riviera Hoteli d.d., Ulica maršala Tita 198, Opatija