Sukob interesa

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16, 114/22) naručitelj Narodne novine d.d., Zagreb, Savski Gaj, XIII. 6 ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja):

  • Nikar d.o.o., Zagreb, Lavoslava Ružičke 3.