Završeni postupci javne nabave

Odaberite godinu:

Zakup bigboard lokacija – povratak u školu 2023

10.05.2023.
Datum dostavljanja ponude: 17.05.2023.09:30

Zakup bigboard lokacija – povratak u školu 2023

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 10.05.2023. Broj objave: 2023/ 0BP-01866
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 07.06.2023. Broj objave: 2023/ 0BU-02261

Aplikacija holograma na zaštićeni papir

08.05.2023.
Datum dostavljanja ponude: 16.05.2023.9:35:00

Aplikacija holograma na zaštićeni papir

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 08.05.2023. Broj objave: 2023/ 0BP-01813
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 07.06.2023. Broj objave: 2023/ 0BU-02262

Aktivno održavanje Dell Unity

02.05.2023.
Datum dostavljanja ponude: 09.05.2023.9:30:00

Aktivno održavanje Dell Unity

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 02.05.2023. Broj objave: 2023/ 0BP-01726
Zapisnik o (javnom) otvaranju ponuda Datum objave: 09.05.2023.
Odluka o odabiru Datum objave: 15.05.2023.
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 02.06.2023. Broj objave: 2023/ 0BU-02210

Izrada projektne dokumentacije za usklađenje reklama

24.04.2023.
Datum dostavljanja ponude: 02.05.2023.09:30

Izrada projektne dokumentacije za usklađenje reklama

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 24.04.2023. Broj objave: 2023/ 0BP-01622
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 07.06.2023. Broj objave: 2023/ 0BU-02260

Usluga distribucije kataloga Maloprodaja

18.04.2023.
Datum dostavljanja ponude: 24.04.2023.09:40

Usluga distribucije kataloga Maloprodaja

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 18.04.2023. Broj objave: 2023/ 0BP-01508
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 26.05.2023. Broj objave: 2023/ 0BU-02128

Voda za piće

06.04.2023.
Datum dostavljanja ponude: 13.04.2023.13:00

Voda za piće

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 06.04.2023. Broj objave: 2023/ 0BP-01337
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 17.05.2023. Broj objave: 2023/ 0BU-01978

Nabava rampi (ponovljeni postupak)

30.03.2023.
Datum dostavljanja ponude: 07.04.2023.09:45

Nabava rampi (ponovljeni postupak)

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 30.03.2023. Broj objave: 2023/ 0BP-01207
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 09.05.2023. Broj objave: 2023/ 0BU-01824

Usluga sitotiska

15.03.2023.
Datum dostavljanja ponude: 24.03.2023.09:30

Usluga sitotiska

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 15.03.2023. Broj objave: 2023/ 0BP-00952
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 18.04.2023. Broj objave: 2023/ 0BU-01479

Nabava PVC artikala

15.03.2023.
Datum dostavljanja ponude: 24.03.2023.09:40

Nabava PVC artikala

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 15.03.2023. Broj objave: 2023/ 0BP-00953
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 24.04.2023. Broj objave: 2023/ 0BU-01630

Nabava uredskih stolaca (ponovljeni postupak)

15.03.2023.
Datum dostavljanja ponude: 21.03.2023.10:00

Nabava uredskih stolaca (ponovljeni postupak)

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 15.03.2023. Broj objave: 2023/ 0BP-00955
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 11.04.2023. Broj objave: 2023/ 0BU-01382

Sanacija prometnih površina - LDC Kukuljanovo

14.03.2023.
Datum dostavljanja ponude: 22.03.2023.13:00

Sanacija prometnih površina - LDC Kukuljanovo

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 14.03.2023. Broj objave: 2023/ 0BP-00936
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 13.04.2023. Broj objave: 2023/ 0BU-01436

Usluge održavanja industrijskih i sekcijskih vrata (ponovljeni postupak)

07.03.2023.
Datum dostavljanja ponude: 13.03.2023.10:15

Usluge održavanja industrijskih i sekcijskih vrata (ponovljeni postupak)

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 07.03.2023. Broj objave: 2023/ 0BP-00835
Obavijest o sklopljenim ugovorima Datum objave: 03.05.2023. Broj objave: 2023/ 0BU-01753

Nabava pisača

07.03.2023.
Datum dostavljanja ponude: 15.03.2023.09:40

Nabava pisača

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 07.03.2023. Broj objave: 2023/ 0BP-00830
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 09.05.2023. Broj objave: 2023/ 0BU-01825

Reklame i tende

24.02.2023.
Datum dostavljanja ponude: 14.03.2023.14:00

Reklame i tende

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 24.02.2023. Broj objave: 2023/ 0BP-00708
Obavijest o izmjeni roka za dostavu ponuda - jednostavna nabava Datum objave: 01.03.2023.
Obavijest o izmjeni roka za dostavu ponuda - jednostavna nabava Datum objave: 09.03.2023.
Obavijest o nadmetanju Datum objave: 09.05.2023. Broj objave: 2023/ 0BU-01834

Kuverte

20.02.2023.
Datum dostavljanja ponude: 10.03.2023.09:30

Kuverte

Obavijest o nadmetanju Datum objave: 20.02.2023. Broj objave: 2023/S 0F2-0007145
Zapisnik o (javnom) otvaranju ponuda Datum objave: 10.03.2023.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Datum objave: 24.03.2023.
Odluka o odabiru Datum objave: 24.03.2023.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Datum objave: 21.04.2023.
Odluka o odabiru Datum objave: 21.04.2023.
Obavijest o dodjeli ugovora Datum objave: 10.05.2023. Broj objave: 2023/S 0F3-0020234

Servis i održavanje dizel agregatskih postrojenja

17.02.2023.
Datum dostavljanja ponude: 23.02.2023.10:00

Servis i održavanje dizel agregatskih postrojenja

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 17.02.2023. Broj objave: 2023/ 0BP-00593
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 27.03.2023. Broj objave: 2023/ 0BU-01129

Održavanje EMC Networker i VNX 5300

16.02.2023.
Datum dostavljanja ponude: 21.02.2023.10:00

Održavanje EMC Networker i VNX 5300

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 16.02.2023. Broj objave: 2023/ 0BP-00557
Zapisnik o (javnom) otvaranju ponuda Datum objave: 21.02.2023.
Odluka o odabiru Datum objave: 28.02.2023.
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 28.04.2023. Broj objave: 2023/ 0BU-01703

Papir sa zaštitom od krivotvorenja

10.02.2023.
Datum dostavljanja ponude: 02.03.2023.09:30

Papir sa zaštitom od krivotvorenja

Obavijest o nadmetanju Datum objave: 10.02.2023. Broj objave: 2023/S 0F2-0006027
Zapisnik o (javnom) otvaranju ponuda Datum objave: 02.03.2023.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Datum objave: 07.03.2023.
Odluka o odabiru Datum objave: 07.03.2023.
Obavijest o dodjeli ugovora Datum objave: 27.03.2023. Broj objave: 2023/S 0F3-0012723

Hologramska folija za DMRH

08.02.2023.
Datum dostavljanja ponude: 14.02.2023.09:30

Hologramska folija za DMRH

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 08.02.2023. Broj objave: 2023/ 0BP-00438
Zapisnik o (javnom) otvaranju ponuda Datum objave: 14.02.2023.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Datum objave: 16.02.2023.
Odluka o odabiru Datum objave: 16.02.2023.
Obavijest o dodjeli ugovora Datum objave: 24.02.2023. Broj objave: 2023/ 0BU-00698

Stroj za sabiranje araka

02.01.2023.
Datum dostavljanja ponude: 20.01.2023.11:00

Stroj za sabiranje araka

Obavijest o nadmetanju Datum objave: 02.01.2023. Broj objave: 2022/S 0F2-0052381
Zapisnik o (javnom) otvaranju ponuda Datum objave: 20.01.2023.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Datum objave: 31.01.2023.
Prilog zapisnika Datum objave: 31.01.2023.
Odluka o odabiru Datum objave: 31.01.2023.
Obavijest o dodjeli ugovora Datum objave: 20.02.2023. Broj objave: 2023/S 0F3-0007233

Stroj za pakiranje u termolabilnu foliju

02.01.2023.
Datum dostavljanja ponude: 13.01.2023.13:00

Stroj za pakiranje u termolabilnu foliju

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 02.01.2023. Broj objave: 2022/ 0BP-04096
Zapisnik o (javnom) otvaranju ponuda Datum objave: 13.01.2023.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Datum objave: 06.02.2023.
Odluka o odabiru Datum objave: 06.02.2023.
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 06.03.2023. Broj objave: 2023/ 0BU-00814

Novinski papir za Službeni list

02.01.2023.
Datum dostavljanja ponude: 20.01.2023.09:30

Novinski papir za Službeni list

Obavijest o nadmetanju Datum objave: 02.01.2023. Broj objave: 2022/S 0F2-0052314
Zapisnik o (javnom) otvaranju ponuda Datum objave: 20.01.2023.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Datum objave: 31.01.2023.
Odluka o odabiru Datum objave: 31.01.2023.
Obavijest o dodjeli ugovora Datum objave: 21.02.2023. Broj objave: 2023/S 0F3-0007519

Usluge održavanja automatiziranog skladišnog sustava u centralnom skladištu

29.12.2022.
Datum dostavljanja ponude: 18.01.2023.09:30

Usluge održavanja automatiziranog skladišnog sustava u centralnom skladištu

Obavijest o nadmetanju Datum objave: 29.12.2022. Broj objave: 2022/S 0F2-0051580
Zapisnik o (javnom) otvaranju ponuda Datum objave: 30.01.2023.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Datum objave: 31.01.2023.
Odluka o odabiru Datum objave: 31.01.2023.
Obavijest o dodjeli ugovora Datum objave: 21.02.2023. Broj objave: 2023/S 0F3-0007446

Nabava poslužiteljskih diskova

27.12.2022.
Datum dostavljanja ponude: 13.01.2023.09:30

Nabava poslužiteljskih diskova

Obavijest o nadmetanju Datum objave: 27.12.2022. Broj objave: 2022/S 0F2-0051079
Zapisnik o (javnom) otvaranju ponuda Datum objave: 13.01.2023.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Datum objave: 25.01.2023.
Odluka o odabiru Datum objave: 25.01.2023.
Obavijest o dodjeli ugovora Datum objave: 23.02.2023. Broj objave: 2023/S 0F3-0007952

Sanacija i održavanje građevinskih objekata (upravna zgrada i tiskara)

21.12.2022.
Datum dostavljanja ponude: 05.01.2023.13:30

Sanacija i održavanje građevinskih objekata (upravna zgrada i tiskara)

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 21.12.2022. Broj objave: 2022/ 0BP-03992
Zapisnik o (javnom) otvaranju ponuda Datum objave: 16.01.2023.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Datum objave: 10.02.2023.
Odluka o odabiru Datum objave: 10.02.2023.
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 01.03.2023. Broj objave: 2023/ 0BU-00737

Održavanje viličara

21.12.2022.
Datum dostavljanja ponude: 03.01.2023.09:30

Održavanje viličara

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 21.12.2022. Broj objave: 2022/ 0BP-03993
Zapisnik o (javnom) otvaranju ponuda Datum objave: 03.01.2023.
Odluka o odabiru Datum objave: 18.01.2023.
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 28.04.2023. Broj objave: 2023/ 0BU-01705

Usluge recepcije i zaštitarske usluge

21.12.2022.
Datum dostavljanja ponude: 09.01.2023.11:30

Usluge recepcije i zaštitarske usluge

Društvene i druge posebne usluge – javni ugovori – poziv Datum objave: 21.12.2022. Broj objave: 2022/S F21-0050542
Zapisnik o (javnom) otvaranju ponuda Datum objave: 19.01.2023.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Datum objave: 19.01.2023.
Odluka o odabiru Datum objave: 19.01.2023.
Odluka o odabiru Datum objave: 19.01.2023.
Društvene i druge posebne usluge – javni ugovori Datum objave: 08.03.2023. Broj objave: 2023/S F21-0009755

Rezervni dijelovi za tiskarske strojeve

21.12.2022.
Datum dostavljanja ponude: 12.01.2023.10:10

Rezervni dijelovi za tiskarske strojeve

Obavijest o nadmetanju Datum objave: 21.12.2022. Broj objave: 2022/S 0F2-0050544
Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju postupka ili ispravku (ispravak) Datum objave: 29.12.2022. Broj objave: 2022/S F14-0051709
Zapisnik o (javnom) otvaranju ponuda Datum objave: 12.01.2023.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Datum objave: 30.01.2023.
Prilog zapisnika Datum objave: 30.01.2023.
Odluka o odabiru Datum objave: 30.01.2023.
Odluka o odabiru Datum objave: 30.01.2023.
Obavijest o dodjeli ugovora Datum objave: 02.03.2023. Broj objave: 2023/S 0F3-0008879

Usluge održavanja i popravak strojeva

19.12.2022.
Datum dostavljanja ponude: 29.12.2022.09:00

Usluge održavanja i popravak strojeva

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 19.12.2022. Broj objave: 2022/ 0BP-03963
Zapisnik o (javnom) otvaranju ponuda Datum objave: 29.12.2022.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Datum objave: 20.01.2023.
Odluka o odabiru - grupa III Datum objave: 20.01.2023.
Odluka o odabiru - grupa IV Datum objave: 20.01.2023.
Odluka o odabiru - grupa V Datum objave: 20.01.2023.
Odluka o odabiru - grupa VI Datum objave: 20.01.2023.
Odluka o odabiru - grupa VII Datum objave: 20.01.2023.
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 02.03.2023. Broj objave: 2023/ 0BU-00757

POŠTANSKE USLUGE

16.12.2022.
Datum dostavljanja ponude: 09.01.2023.09:30

POŠTANSKE USLUGE

Društvene i druge posebne usluge – javni ugovori – poziv Datum objave: 16.12.2022. Broj objave: 2022/S F21-0049862
Zapisnik o (javnom) otvaranju ponuda Datum objave: 25.01.2023.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Datum objave: 25.01.2023.
Odluka o odabiru Datum objave: 25.01.2023.
Društvene i druge posebne usluge – javni ugovori Datum objave: 20.02.2023. Broj objave: 2023/S F21-0007212

Nabava bezalkoholnih pića i napitaka

14.12.2022.
Datum dostavljanja ponude: 21.12.2022.09:15

Nabava bezalkoholnih pića i napitaka

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 14.12.2022. Broj objave: 2022/ 0BP-03906
Zapisnik o (javnom) otvaranju ponuda Datum objave: 21.12.2022.
Odluka o odabiru Datum objave: 29.12.2022.
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 16.02.2023. Broj objave: 2023/ 0BU-00556

Nabava usluga najma reciklažnih krpa i kontejnera

12.12.2022.
Datum dostavljanja ponude: 16.12.2022.10:00

Nabava usluga najma reciklažnih krpa i kontejnera

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 12.12.2022. Broj objave: 2022/ 0BP-03879
Zapisnik o (javnom) otvaranju ponuda Datum objave: 20.12.2022.
Odluka o odabiru Datum objave: 12.01.2023.
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 15.02.2023. Broj objave: 2023/ 0BU-00548

Održavanje i razvoj redakcijskog sustava - eSL

06.12.2022.
Datum dostavljanja ponude: 09.12.2022.09:30

Održavanje i razvoj redakcijskog sustava - eSL

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 06.12.2022. Broj objave: 2022/ 0BP-03799
Zapisnik o (javnom) otvaranju ponuda Datum objave: 09.12.2022.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Datum objave: 17.01.2023.
Odluka o odabiru Datum objave: 17.01.2023.
Obavijest o sklopljenim ugovorima Datum objave: 17.01.2023.

Usluga održavanja termotehničkih instalacija

01.12.2022.
Datum dostavljanja ponude: 21.12.2022.09:30

Usluga održavanja termotehničkih instalacija

Obavijest o nadmetanju Datum objave: 01.12.2022. Broj objave: 2022/S 0F2-0047581
Zapisnik o (javnom) otvaranju ponuda Datum objave: 21.12.2022.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Datum objave: 12.01.2023.
Odluka o odabiru Datum objave: 12.01.2023.
Odluka o odabiru Datum objave: 12.01.2023.
Obavijest o dodjeli ugovora Datum objave: 15.02.2023. Broj objave: 2023/S 0F3-0006577

Održavanje WMS-a

28.11.2022.
Datum dostavljanja ponude: 16.12.2022.09:30

Održavanje WMS-a

Obavijest o nadmetanju Datum objave: 28.11.2022. Broj objave: 2022/S 0F2-0047060
Zapisnik o (javnom) otvaranju ponuda Datum objave: 16.12.2022.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Datum objave: 28.12.2022.
Odluka o odabiru Datum objave: 28.12.2022.
Obavijest o dodjeli ugovora Datum objave: 18.01.2023. Broj objave: 2023/S 0F3-0002176

Nabava namještaja

25.11.2022.
Datum dostavljanja ponude: 16.12.2022.09:00

Nabava namještaja

Obavijest o nadmetanju Datum objave: 25.11.2022. Broj objave: 2022/S 0F2-0046893
Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju postupka ili ispravku (ispravak) Datum objave: 28.11.2022. Broj objave: 2022/S F14-0047071
Zapisnik o (javnom) otvaranju ponuda Datum objave: 16.12.2022.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Datum objave: 10.01.2023.
Odluka o odabiru Datum objave: 10.01.2023.
Odluka o poništenju Datum objave: 10.01.2023.
Obavijest o dodjeli ugovora Datum objave: 22.03.2023. Broj objave: 2023/S 0F3-0011918

Tisak božićnih dekoracija 2022. - lizalice

07.11.2022.
Datum dostavljanja ponude: 10.11.2022.09:00

Tisak božićnih dekoracija 2022. - lizalice

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 07.11.2022. Broj objave: 2022/ 0BP-03460
Zapisnik o (javnom) otvaranju ponuda Datum objave: 10.11.2022.
Odluka o odabiru Datum objave: 17.11.2022.
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 15.12.2022. Broj objave: 2022/ 0BU-03921

Računalna oprema

03.11.2022.
Datum dostavljanja ponude: 09.11.2022.09:30

Računalna oprema

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 03.11.2022. Broj objave: 2022/ 0BP-03426
Zapisnik o (javnom) otvaranju ponuda Datum objave: 17.11.2022.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Datum objave: 17.11.2022.
Odluka o odabiru Datum objave: 17.11.2022.
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 28.11.2022. Broj objave: 2022/ 0BU-03688

Rezervni dijelovi za tiskarske strojeve

31.10.2022.
Datum dostavljanja ponude: 07.11.2022.11:30

Rezervni dijelovi za tiskarske strojeve

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 31.10.2022. Broj objave: 2022/ 0BP-03386
Zapisnik o (javnom) otvaranju ponuda Datum objave: 07.11.2022.
Odluka o odabiru Datum objave: 17.11.2022.
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 15.12.2022. Broj objave: 2022/ 0BU-03922

Prijevozničke usluge dostave robe po RH

28.10.2022.
Datum dostavljanja ponude: 28.11.2022.09:30

Prijevozničke usluge dostave robe po RH

Obavijest o nadmetanju Datum objave: 28.10.2022. Broj objave: 2022/S 0F2-0042395
Zapisnik o (javnom) otvaranju ponuda Datum objave: 28.11.2022.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Datum objave: 12.01.2023.
Odluka o odabiru Datum objave: 12.01.2023.
Obavijest o dodjeli ugovora Datum objave: 12.01.2023.

Održavanje - Cisco Call Manager

26.10.2022.
Datum dostavljanja ponude: 02.11.2022.13:30

Održavanje - Cisco Call Manager

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 26.10.2022. Broj objave: 2022/ 0BP-03338
Zapisnik o (javnom) otvaranju ponuda Datum objave: 03.11.2022.
Odluka o odabiru Datum objave: 11.11.2022.
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 14.12.2022. Broj objave: 2022/ 0BU-03902

Usluga ustupanja radnika

24.10.2022.
Datum dostavljanja ponude: 21.11.2022.09:30

Usluga ustupanja radnika

Obavijest o nadmetanju Datum objave: 24.10.2022. Broj objave: 2022/S 0F2-0041421
Zapisnik o (javnom) otvaranju ponuda Datum objave: 21.11.2022.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Datum objave: 12.01.2023.
Odluka o odabiru Datum objave: 12.01.2023.
Obavijest o dodjeli ugovora Datum objave: 12.01.2023.

Usluge zbrinjavanja otpada

10.10.2022.
Datum dostavljanja ponude: 14.10.2022.09:30

Usluge zbrinjavanja otpada

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 10.10.2022. Broj objave: 2022/ 0BP-03161
Zapisnik o (javnom) otvaranju ponuda Datum objave: 14.10.2022.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Datum objave: 19.10.2022.
Odluka o odabiru Datum objave: 19.10.2022.
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 05.12.2022. Broj objave: 2022/ 0BU-03785

Produljenje postojećih i nabava novih Adobe licenci

06.10.2022.
Datum dostavljanja ponude: 12.10.2022.09:30

Produljenje postojećih i nabava novih Adobe licenci

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 06.10.2022. Broj objave: 2022/ 0BP-03125
Zapisnik o (javnom) otvaranju ponuda Datum objave: 12.10.2022.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Datum objave: 19.10.2022.
Odluka o odabiru Datum objave: 19.10.2022.
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 03.11.2022. Broj objave: 2022/ 0BU-03417

Zdravstveno osiguranje

30.09.2022.
Datum dostavljanja ponude: 20.10.2022.09:30

Zdravstveno osiguranje

Obavijest o nadmetanju Datum objave: 30.09.2022. Broj objave: 2022/S 0F2-0038457
Zapisnik o (javnom) otvaranju ponuda Datum objave: 20.10.2022.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Datum objave: 03.11.2022.
Odluka o odabiru Datum objave: 03.11.2022.
Obavijest o dodjeli ugovora Datum objave: 15.12.2022. Broj objave: 2022/S 0F3-0049642

Bezdrvni papiri

30.09.2022.
Datum dostavljanja ponude: 20.10.2022.09:45

Bezdrvni papiri

Obavijest o nadmetanju Datum objave: 30.09.2022. Broj objave: 2022/S 0F2-0038529
Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju postupka ili ispravku (ispravak) Datum objave: 11.10.2022. Broj objave: 2022/S F14-0039937
Zapisnik o (javnom) otvaranju ponuda Datum objave: 20.10.2022.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Datum objave: 23.11.2022.
Prilog zapisnika Datum objave: 21.11.2022.
Odluka o odabiru Datum objave: 21.11.2022.
Obavijest o dodjeli ugovora Datum objave: 03.01.2023. Broj objave: 2023/S 0F3-0000038

Nabava elektromaterijala i rasvjetnih tijela (ponovljeni postupak_2)

27.09.2022.
Datum dostavljanja ponude: 04.10.2022.09:30

Nabava elektromaterijala i rasvjetnih tijela (ponovljeni postupak_2)

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 27.09.2022. Broj objave: 2022/ 0BP-03017
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 16.11.2022. Broj objave: 2022/ 0BU-03566

Servis i nabava vatrogasnih aparata

14.09.2022.
Datum dostavljanja ponude: 21.09.2022.10:00

Servis i nabava vatrogasnih aparata

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 14.09.2022. Broj objave: 2022/ 0BP-02862
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 14.11.2022. Broj objave: 2022/ 0BU-03538

Održavanje dostavnih i osobnih vozila

01.09.2022.
Datum dostavljanja ponude: 21.09.2022.09:30

Održavanje dostavnih i osobnih vozila

Obavijest o nadmetanju Datum objave: 01.09.2022. Broj objave: 2022/S 0F2-0034702
Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju postupka ili ispravku (ispravak) Datum objave: 16.09.2022. Broj objave: 2022/S F14-0036652
Zapisnik o (javnom) otvaranju ponuda Datum objave: 26.09.2022.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Datum objave: 19.10.2022.
Odluka o odabiru Datum objave: 19.10.2022.
Obavijest o dodjeli ugovora Datum objave: 02.12.2022. Broj objave: 2022/S 0F3-0047925

Ispitivanja sustava iz područja zaštite na radu i zaštite od požara

24.08.2022.
Datum dostavljanja ponude: 30.08.2022.10:00

Ispitivanja sustava iz područja zaštite na radu i zaštite od požara

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 24.08.2022. Broj objave: 2022/ 0BP-02639
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 14.10.2022. Broj objave: 2022/ 0BU-03206

Usluge održavanja i nadzora IT servisa

08.08.2022.
Datum dostavljanja ponude: 05.09.2022.9:30

Usluge održavanja i nadzora IT servisa

Obavijest o nadmetanju Datum objave: 08.08.2022. Broj objave: 2022/S 0F2-0031900
Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju postupka ili ispravku (ispravak) Datum objave: 25.08.2022. Broj objave: 2022/S F14-0033829
Zapisnik o (javnom) otvaranju ponuda Datum objave: 05.09.2022.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Datum objave: 12.10.2022.
Odluka o odabiru Datum objave: 12.10.2022.
Obavijest o dodjeli ugovora Datum objave: 29.11.2022. Broj objave: 2022/S 0F3-0047260

Pomoćna sredstva za tisak i doradu

08.08.2022.
Datum dostavljanja ponude: 26.08.2022.9:30

Pomoćna sredstva za tisak i doradu

Obavijest o nadmetanju Datum objave: 08.08.2022. Broj objave: 2022/S 0F2-0031858
Zapisnik o (javnom) otvaranju ponuda Datum objave: 26.08.2022.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Datum objave: 16.09.2022.
Odluka o odabiru Datum objave: 16.09.2022.
Odluka o odabiru Datum objave: 16.09.2022.
Odluka o odabiru Datum objave: 16.09.2022.
Odluka o odabiru Datum objave: 16.09.2022.
Odluka o odabiru Datum objave: 16.09.2022.
Odluka o poništenju Datum objave: 16.09.2022.
Obavijest o dodjeli ugovora Datum objave: 14.10.2022. Broj objave: 2022/S 0F3-0040455

Usluga osiguranja

01.08.2022.
Datum dostavljanja ponude: 29.08.2022.09:30

Usluga osiguranja

Obavijest o nadmetanju Datum objave: 01.08.2022. Broj objave: 2022/S 0F2-0030759
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Datum objave: 16.09.2022.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Datum objave: 16.09.2022.
Odluka o odabiru Datum objave: 16.09.2022.
Odluka o poništenju Datum objave: 16.09.2022.
Obavijest o dodjeli ugovora Datum objave: 24.10.2022. Broj objave: 2022/S 0F3-0041792

Održavanje i servisiranje sustava za plinodetekciju, dojavu i gašenje požara

22.07.2022.
Datum dostavljanja ponude: 02.08.2022.10:00

Održavanje i servisiranje sustava za plinodetekciju, dojavu i gašenje požara

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 22.07.2022. Broj objave: 2022/ 0BP-02314
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 26.09.2022. Broj objave: 2022/ 0BU-02995

Nabava i održavanje VMware licence

08.07.2022.
Datum dostavljanja ponude: 15.07.2022.09:30

Nabava i održavanje VMware licence

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 08.07.2022. Broj objave: 2022/ 0BP-02145
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 20.09.2022. Broj objave: 2022/ 0BU-02522

Zakup medijskog prostora na web portalima

01.07.2022.
Datum dostavljanja ponude: 07.07.2022.09:30

Zakup medijskog prostora na web portalima

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 01.07.2022. Broj objave: 2022/ 0BP-02075
Obavijest o nadmetanju Datum objave: 03.08.2022. Broj objave: 2022/ 0BU-02444

Usluga slanja newslettera

15.06.2022.
Datum dostavljanja ponude: 21.06.2022.13:00

Usluga slanja newslettera

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 15.06.2022. Broj objave: 2022/ 0BP-01905
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 21.09.2022. Broj objave: 2022/ 0BU-02934

Održavanje SIEM rješenja

14.06.2022.
Datum dostavljanja ponude: 24.06.2022.09:30

Održavanje SIEM rješenja

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 14.06.2022. Broj objave: 2022/ 0BP-01879
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 25.07.2022. Broj objave: 2022/ 0BU-02339

Protupožarna vrata

09.06.2022.
Datum dostavljanja ponude: 24.06.2022.13:00

Protupožarna vrata

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 09.06.2022. Broj objave: 2022/ 0BP-01833
Obavijest o izmjeni roka za dostavu ponuda - jednostavna nabava Datum objave: 14.06.2022.
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 28.07.2022. Broj objave: 2022/ 0BU-02369

Nabava klima i ventilokonvektora

09.06.2022.
Datum dostavljanja ponude: 23.06.2022.09:30

Nabava klima i ventilokonvektora

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 09.06.2022. Broj objave: 2022/ 0BP-01835
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 28.07.2022. Broj objave: 2022/ 0BU-02368

Dekoracija za aranžiranje izloga poslovnica

08.06.2022.
Datum dostavljanja ponude: 13.06.2022.09:30

Dekoracija za aranžiranje izloga poslovnica

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 08.06.2022. Broj objave: 2022/ 0BP-01817
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 04.07.2022. Broj objave: 2022/ 0BU-02086

Nabava guma i vulkanizerske usluge

02.06.2022.
Datum dostavljanja ponude: 07.06.2022.10:00

Nabava guma i vulkanizerske usluge

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 02.06.2022. Broj objave: 2022/ 0BP-01722
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 15.07.2022. Broj objave: 2022/ 0BU-02241

Održavanje VMware licenci

24.05.2022.
Datum dostavljanja ponude: 13.06.2022.10:00

Održavanje VMware licenci

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 24.05.2022. Broj objave: 2022/ 0BP-01615
Obavijest o izmjeni roka za dostavu ponuda - jednostavna nabava Datum objave: 02.06.2022.
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 20.07.2022. Broj objave: 2022/ 0BU-02282

Zakup bigboard lokacija – Povratak u školu 2022

23.05.2022.
Datum dostavljanja ponude: 31.05.2022.12:00

Zakup bigboard lokacija – Povratak u školu 2022

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 23.05.2022. Broj objave: 2022/ 0BP-01596
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 12.07.2022. Broj objave: 2022/ 0BU-02191

Modifikacija B2B kanala prodaje radi uvođenja EUR-a

20.05.2022.
Datum dostavljanja ponude: 25.05.2022.09:00

Modifikacija B2B kanala prodaje radi uvođenja EUR-a

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 20.05.2022. Broj objave: 2022/ 0BP-01578
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 24.06.2022. Broj objave: 2022/ 0BU-02002

Certifikacija sustava upravljanja sigurnošću na radu i zaštitom zdravlja po normi ISO 45001_2018

19.05.2022.

Certifikacija sustava upravljanja sigurnošću na radu i zaštitom zdravlja po normi ISO 45001_2018

Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 19.05.2022. Broj objave: 2022/ 0BU-01540

Antivirusna zaštita

12.05.2022.
Datum dostavljanja ponude: 17.05.2022.12:10

Antivirusna zaštita

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 12.05.2022. Broj objave: 2022/ 0BP-01456
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 23.06.2022. Broj objave: 2022/ 0BU-01984

Fotokopirni papiri

12.05.2022.
Datum dostavljanja ponude: 14.06.2022.09:30

Fotokopirni papiri

Obavijest o nadmetanju Datum objave: 12.05.2022. Broj objave: 2022/S 0F2-0019436
Informacija o izjavljenoj žalbi na dokumentaciju ili izmjenu Datum objave: 25.05.2022.
Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju postupka ili ispravku (ispravak) Datum objave: 03.06.2022. Broj objave: 2022/S F14-0022345
Zapisnik o (javnom) otvaranju ponuda Datum objave: 14.06.2022.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Datum objave: 28.06.2022.
Odluka o odabiru Datum objave: 28.06.2022.
Obavijest o dodjeli ugovora Datum objave: 25.07.2022. Broj objave: 2022/S 0F3-0029596

Aktivno održavanje diskovnog sustava Dell Unity 300 HW L3

12.05.2022.
Datum dostavljanja ponude: 24.05.2022.14:00

Aktivno održavanje diskovnog sustava Dell Unity 300 HW L3

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 12.05.2022. Broj objave: 2022/ 0BP-01453
Obavijest o izmjeni roka za dostavu ponuda - jednostavna nabava Datum objave: 17.05.2022.
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 13.07.2022. Broj objave: 2022/ 0BU-02209

Sigurnosna pohrana podataka za mail Veeam

12.05.2022.
Datum dostavljanja ponude: 17.05.2022.12:10

Sigurnosna pohrana podataka za mail Veeam

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 12.05.2022. Broj objave: 2022/ 0BP-01455
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 08.06.2022. Broj objave: 2022/ 0BU-01815

Pomoćna sredstva za tisak i doradu

12.05.2022.
Datum dostavljanja ponude: 13.06.2022.09:30

Pomoćna sredstva za tisak i doradu

Obavijest o nadmetanju Datum objave: 12.05.2022. Broj objave: 2022/S 0F2-0019517
Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju postupka ili ispravku (ispravak) Datum objave: 02.06.2022. Broj objave: 2022/S F14-0022019
Zapisnik o (javnom) otvaranju ponuda Datum objave: 13.06.2022.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Datum objave: 21.06.2022.
Odluka o poništenju Datum objave: 21.06.2022.
Odluka o odabiru Datum objave: 21.06.2022.
Obavijest o dodjeli ugovora Datum objave: 20.07.2022. Broj objave: 2022/S 0F3-0029027

Premazni papiri

09.05.2022.
Datum dostavljanja ponude: 03.06.2022.09:30

Premazni papiri

Obavijest o nadmetanju Datum objave: 09.05.2022. Broj objave: 2022/S 0F2-0018956
Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju postupka ili ispravku (ispravak) Datum objave: 20.05.2022. Broj objave: 2022/S F14-0020520
Zapisnik o (javnom) otvaranju ponuda Datum objave: 03.06.2022.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Datum objave: 21.06.2022.
Odluka o poništenju Datum objave: 21.06.2022.
Odluka o odabiru Datum objave: 21.06.2022.
Obavijest o dodjeli ugovora Datum objave: 25.07.2022. Broj objave: 2022/S 0F3-0029600

Nabava goriva za vozila

06.05.2022.
Datum dostavljanja ponude: 26.05.2022.09:30

Nabava goriva za vozila

Obavijest o nadmetanju Datum objave: 06.05.2022. Broj objave: 2022/S 0F2-0018776
Zapisnik o (javnom) otvaranju ponuda Datum objave: 26.05.2022.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Datum objave: 27.05.2022.
Odluka o odabiru Datum objave: 27.05.2022.
Obavijest o dodjeli ugovora Datum objave: 17.06.2022. Broj objave: 2022/S 0F3-0024232

Zakup bigboard lokacija – Povratak u školu 2022

06.05.2022.
Datum dostavljanja ponude: 12.05.2022.09:30

Zakup bigboard lokacija – Povratak u školu 2022

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 06.05.2022. Broj objave: 2022/ 0BP-01389
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 01.06.2022. Broj objave: 2022/ 0BU-01696

Prijevozničke usluge dostave robe po RH

06.05.2022.
Datum dostavljanja ponude: 21.06.2022.09:30

Prijevozničke usluge dostave robe po RH

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Datum objave: 06.05.2022.
Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Datum objave: 13.05.2022.
Obavijest o nadmetanju Datum objave: 19.05.2022. Broj objave: 2022/S 0F2-0019890
Zapisnik o (javnom) otvaranju ponuda Datum objave: 21.06.2022.
Obavijest o dodjeli ugovora Datum objave: 08.08.2022.
Odluka o odabiru Datum objave: 08.08.2022.
Prilog zapisnika Datum objave: 08.08.2022.

Futrole za diplome

27.04.2022.
Datum dostavljanja ponude: 03.05.2022.09:30

Futrole za diplome

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 27.04.2022. Broj objave: 2022/ 0BP-01279
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 19.05.2022. Broj objave: 2022/ 0BU-01545

Održavanje web trgovine

20.04.2022.
Datum dostavljanja ponude: 27.04.2022.09:30

Održavanje web trgovine

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 20.04.2022. Broj objave: 2022/ 0BP-01193
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 07.06.2022. Broj objave: 2022/ 0BU-01781

Izrada pomorske knjižice

20.04.2022.

Izrada pomorske knjižice

Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 20.04.2022. Broj objave: 2022/ 0BU-01194

Usluge tiska i postavljanja folija na izloge poslovnica

20.04.2022.
Datum dostavljanja ponude: 27.04.2022.09:30

Usluge tiska i postavljanja folija na izloge poslovnica

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 20.04.2022. Broj objave: 2022/ 0BP-01190
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 13.06.2022. Broj objave: 2022/ 0BU-01856

Knjigoveško platno i ljepenka

19.04.2022.
Datum dostavljanja ponude: 27.04.2022.09:00

Knjigoveško platno i ljepenka

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 19.04.2022. Broj objave: 2022/ 0BP-01173
Obavijest o izmjeni roka za dostavu ponuda - jednostavna nabava Datum objave: 19.04.2022. Broj objave: 2022/ 0BP-01173
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 25.05.2022. Broj objave: 2022/ 0BU-01632

Nabava zaštitne odjeće i obuće

12.04.2022.
Datum dostavljanja ponude: 21.04.2022.09:30

Nabava zaštitne odjeće i obuće

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 12.04.2022. Broj objave: 2022/ 0BP-01089
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 17.05.2022. Broj objave: 2022/ 0BU-01504

Usluge održavanja i popravak strojeva

11.04.2022.
Datum dostavljanja ponude: 21.04.2022.09:00

Usluge održavanja i popravak strojeva

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 11.04.2022. Broj objave: 2022/ 0BP-01084
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 12.05.2022. Broj objave: 2022/ 0BU-01462

Nabava uredskih stolaca

11.04.2022.
Datum dostavljanja ponude: 15.04.2022.09:00

Nabava uredskih stolaca

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 11.04.2022. Broj objave: 2022/ 0BP-01082
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 20.05.2022. Broj objave: 2022/ 0BU-01581

Usluge distribucije kataloga Maloprodaja

08.04.2022.
Datum dostavljanja ponude: 14.04.2022.11:00

Usluge distribucije kataloga Maloprodaja

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 08.04.2022. Broj objave: 2022/ 0BP-01059
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 09.05.2022. Broj objave: 2022/ 0BU-01403

Novinski papir za Službeni list

07.04.2022.

Novinski papir za Službeni list

Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 07.04.2022. Broj objave: 2022/ 0BU-01033

Aplikacija holograma na zaštićeni papir

31.03.2022.
Datum dostavljanja ponude: 06.04.2022.09:00

Aplikacija holograma na zaštićeni papir

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 31.03.2022. Broj objave: 2022/ 0BP-00960
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 25.04.2022. Broj objave: 2022/ 0BU-01236

Tiskarske termalne ploče

29.03.2022.
Datum dostavljanja ponude: 04.04.2022.10:00

Tiskarske termalne ploče

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 29.03.2022. Broj objave: 2022/ 0BP-00916
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 19.05.2022. Broj objave: 2022/ 0BU-01536

Usluge vanjskog voditelja informacijske sigurnosti

23.03.2022.
Datum dostavljanja ponude: 29.03.2022.10:00

Usluge vanjskog voditelja informacijske sigurnosti

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 23.03.2022. Broj objave: 2022/ 0BP-00869
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 02.05.2022. Broj objave: 2022/ 0BU-01341

Kutije za pakiranje

23.03.2022.
Datum dostavljanja ponude: 12.04.2022.09:30

Kutije za pakiranje

Obavijest o nadmetanju Datum objave: 23.03.2022. Broj objave: 2022/S 0F2-0011556
Zapisnik o (javnom) otvaranju ponuda Datum objave: 12.04.2022.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Datum objave: 26.04.2022.
Odluka o odabiru Datum objave: 26.04.2022.
Obavijest o dodjeli ugovora Datum objave: 05.07.2022. Broj objave: 2022/S 0F3-0026079

Nabava usluge tiska te personalizacije i distribucije obrazaca

21.03.2022.
Datum dostavljanja ponude: 08.04.2022.09:30

Nabava usluge tiska te personalizacije i distribucije obrazaca

Obavijest o nadmetanju Datum objave: 21.03.2022. Broj objave: 2022/S 0F2-0011077
Zapisnik o (javnom) otvaranju ponuda Datum objave: 08.04.2022.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Datum objave: 28.04.2022.
Odluka o odabiru Datum objave: 28.04.2022.
Odluka o odabiru Datum objave: 28.04.2022.
Obavijest o dodjeli ugovora Datum objave: 16.05.2022. Broj objave: 2022/S 0F3-0019862

Papir sa zaštitom od krivotvorenja

14.03.2022.
Datum dostavljanja ponude: 01.04.2022.9:30

Papir sa zaštitom od krivotvorenja

Obavijest o nadmetanju Datum objave: 14.03.2022. Broj objave: 2022/S 0F2-0009964
Zapisnik o (javnom) otvaranju ponuda Datum objave: 01.04.2022.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Datum objave: 06.04.2022.
Odluka o odabiru Datum objave: 06.04.2022.
Obavijest o dodjeli ugovora Datum objave: 28.04.2022. Broj objave: 2022/S 0F3-0017328

POMOĆNA SREDSTVA ZA TISAK I DORADU

10.03.2022.
Datum dostavljanja ponude: 30.03.2022.09:30

POMOĆNA SREDSTVA ZA TISAK I DORADU

Obavijest o nadmetanju Datum objave: 10.03.2022. Broj objave: 2022/S 0F2-0009591
Zapisnik o (javnom) otvaranju ponuda Datum objave: 30.03.2022.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Datum objave: 05.04.2022.
Odluka o odabiru Datum objave: 05.04.2022.
Odluka o poništenju Datum objave: 05.04.2022.
Obavijest o dodjeli ugovora Datum objave: 29.04.2022. Broj objave: 2022/S 0F3-0017603

Usluge održavanja industrijskih i sekcijskih vrata

01.03.2022.
Datum dostavljanja ponude: 04.03.2022.12:00

Usluge održavanja industrijskih i sekcijskih vrata

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 01.03.2022. Broj objave: 2022/ 0BP-00553
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 06.04.2022. Broj objave: 2022/ 0BU-01017

Reklame i tende

25.02.2022.
Datum dostavljanja ponude: 07.03.2022.09:30

Reklame i tende

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 25.02.2022. Broj objave: 2022/ 0BP-00526
Obavijest o izmjeni roka za dostavu ponuda - jednostavna nabava Datum objave: 02.03.2022.
Obavijest o dodjeli ugovora Datum objave: 14.04.2022. Broj objave: 2022/ 0BU-01134

Grafičke boje

25.02.2022.
Datum dostavljanja ponude: 04.03.2022.11:00

Grafičke boje

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 25.02.2022. Broj objave: 2022/ 0BP-00523
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 19.04.2022. Broj objave: 2022/ 0BU-01161

Nabava all flesh diskovnog sustava

17.02.2022.
Datum dostavljanja ponude: 14.03.2022.10:00

Nabava all flesh diskovnog sustava

Obavijest o nadmetanju Datum objave: 17.02.2022. Broj objave: 2022/S 0F2-0006661
Obavijest o izmjeni roka za dostavu ponuda - jednostavna nabava Datum objave: 02.03.2022.
Zapisnik o (javnom) otvaranju ponuda Datum objave: 14.03.2022.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Datum objave: 17.03.2022.
Odluka o odabiru Datum objave: 17.03.2022.
Obavijest o dodjeli ugovora Datum objave: 15.04.2022. Broj objave: 2022/S 0F3-0015640

Nabava usluge personalizacije i distribucije obrazaca

15.02.2022.
Datum dostavljanja ponude: 21.02.2022.09:30

Nabava usluge personalizacije i distribucije obrazaca

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 15.02.2022. Broj objave: 2022/ 0BP-00395
Obavijest o nadmetanju Datum objave: 14.03.2022. Broj objave: 2022/ 0BU-00751

Nabava 2 ESXi poslužitelja

14.02.2022.
Datum dostavljanja ponude: 07.03.2022.09:30

Nabava 2 ESXi poslužitelja

Obavijest o nadmetanju Datum objave: 14.02.2022. Broj objave: 2022/S 0F2-0006188
Zapisnik o (javnom) otvaranju ponuda Datum objave: 07.03.2022.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Datum objave: 15.03.2022.
Odluka o odabiru Datum objave: 15.03.2022.
Obavijest o dodjeli ugovora Datum objave: 05.04.2022. Broj objave: 2022/S 0F3-0013579

Nabava i nadogradnja POS opreme

11.02.2022.
Datum dostavljanja ponude: 04.03.2022.09:30

Nabava i nadogradnja POS opreme

Obavijest o nadmetanju Datum objave: 11.02.2022. Broj objave: 2022/S 0F2-0005977
Zapisnik o (javnom) otvaranju ponuda Datum objave: 04.03.2022.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Datum objave: 16.03.2022.
Odluka o odabiru Datum objave: 16.03.2022.
Obavijest o dodjeli ugovora Datum objave: 06.04.2022. Broj objave: 2022/S 0F3-0013806

Usluge grafičke dorade

07.02.2022.
Datum dostavljanja ponude: 11.02.2022.09:30

Usluge grafičke dorade

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 07.02.2022. Broj objave: 2022/ 0BP-00287
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 08.03.2022. Broj objave: 2022/ 0BU-00660

Nabava PVC artikala

03.02.2022.
Datum dostavljanja ponude: 14.02.2022.10:00

Nabava PVC artikala

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 03.02.2022. Broj objave: 2022/ 0BP-00267
Obavijest o izmjeni roka za dostavu ponuda - jednostavna nabava Datum objave: 09.02.2022.
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 11.03.2022. Broj objave: 2022/ 0BU-00730

Usluge sitotiska

03.02.2022.
Datum dostavljanja ponude: 11.02.2022.09:30

Usluge sitotiska

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 03.02.2022. Broj objave: 2022/ 0BP-00268
Obavijest o izmjeni roka za dostavu ponuda - jednostavna nabava Datum objave: 08.02.2022.
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 08.03.2022. Broj objave: 2022/ 0BU-00664

Kuverte

02.02.2022.
Datum dostavljanja ponude: 22.02.2022.09:30

Kuverte

Obavijest o nadmetanju Datum objave: 02.02.2022. Broj objave: 2022/S 0F2-0004569
Zapisnik o (javnom) otvaranju ponuda Datum objave: 22.02.2022.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Datum objave: 25.02.2022.
Odluka o odabiru Datum objave: 25.02.2022.
Obavijest o dodjeli ugovora Datum objave: 22.03.2022. Broj objave: 2022/S 0F3-0011234

Usluga oglašavanja trgovačkih robnih marki putem Instagram profila influensera

31.01.2022.
Datum dostavljanja ponude: 04.02.2022.10:30

Usluga oglašavanja trgovačkih robnih marki putem Instagram profila influensera

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 31.01.2022. Broj objave: 2022/ 0BP-00233
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 11.04.2022. Broj objave: 2022/ 0BU-01067

Održavanje EMC Networker softvera i VNX 5300 diskovnog sustava

27.01.2022.
Datum dostavljanja ponude: 02.02.2022.9:30

Održavanje EMC Networker softvera i VNX 5300 diskovnog sustava

Obavijest o jednostavnoj nabavi Datum objave: 27.01.2022. Broj objave: 2022/ 0BP-00202
Obavijest o sklopljenim ugovorima/narudžbenicama Datum objave: 09.03.2022. Broj objave: 2022/ 0BU-00684