2021.

Donacije:

 • OŠ dr. Ante Starčevića „Pazarišta“ 276,19 kn
 • OŠ dr. Franje Tuđmana, Lički Osik 1.069,33 kn
 • OŠ Murterski Škoji 500,00 kn
 • Festival kajkavskih popevki Krapina 2021. 20.000,00 kn
 • Obitelj Cecelja 8.922,98 kn
 • OŠ Fran Krsto Frankopan, Krk 10.857,89 kn
 • OŠ Malinska- Dubašnica 3.846,50 kn
 • Grad Zagreb 618,75 kn
 • Bratovština Marijanski zavjet za Domovinu 7.136,11 kn
 • OŠ Jurja Dobrile- Scuola Elementare „Juraj Dobrila“, Rovinj 1.800,00 kn
 • Državni proračun Republike Hrvatske, pomoć za obnovu nakon potresa 50.000,00 kn
 • OŠ San Nicolo, Rijeka 813,30 kn
 • OŠ Scuola elementare Dolac 271,23 kn
 • OŠ Dr. Branimira Markovića, Ravna Gora 790,66 kn
 • Rukometni klub Petrinja 5.000,00 kn
 • Hrvatski Crveni križ 149.630,10 kn
 • KBC Sestre milosrdnice 5.000,00 kn
 • Karate klub Velika Gorica 20.000,00 kn
 • OŠ Vodnjan 741,76 kn
 • Udruga Žaruljica 979,44 kn
 • KBC Rijeka 2.717,50 kn
 • Hrvatski Crveni križ 1.788.784,58 kn
 • Hrvatska poslovna tajnica 1.000,00 kn
 • Odgojni Dom Bedekovčina 817,93 kn
 • OŠ Medvedgrad, Zagreb 733,50 kn
 • OŠ dr. Jure Turića, Gospić 5.367,15 kn
 • Gradsko društvo Crvenog križa Glina 1.059.719,11 kn
 • Gradsko društvo Crvenog križa Zaprešić 1.228.487,25 kn
 • OŠ Kostrena 1.747,03 kn
 • OŠ Drago Gervais, Brešca 1.441,40 kn
 • OŠ Ivana Zajca, Rijeka 1.988,28 kn
 • Matica umirovljenika Karlovačke županije 165.590,04 kn
 • Maticu umirovljenika Sisačko-moslavačke županije 110.920,00 kn
 • Nogometni klubovi s područja Sisačko- moslavačke i Karlovačke županije  541.807,01 kn
 • OŠ Čavle 3.781,88 kn
 • OŠ Frane Petrića, Cres 1.556,20 kn
 • OŠ Nikola Tesla, Rijeka 3.846,91 kn
 • OŠ Vladimir Gortan, Rijeka 2.529,33 kn
 • OŠ Maria Martinolića, Mali Lošinj 3.638,70 kn
 • OŠ Kraljevica 6.505,00 kn
 • Hrvatska poslovna tajnica 825,76 kn
 • OŠ Zrinskih i Frankopana Otočac 5.146,94 kn
 • OŠ Perušić 1.074,19 kn
 • OŠ Ivanke Trohar Fužine 405,58 kn
 • OŠ Zvonka Cara Crikvenica 3.996,85 kn
 • OŠ Turnić 2.646,29 kn
 • OŠ SE San Nicolo 719,11 kn
 • OŠ Skrad 716,29 kn
 • OŠ SE Dolac Rijeka 407,25 kn
 • OŠ Klana 909,25 kn
 • OŠ dr. Frane Tuđmana, Knin 2.162,50 kn
 • Dječji vrtić Remetinec 698,50 kn
 • OŠ Kistanje 1.261,04 kn.

 

2020.

Donacije:

 • OŠ Petra Studenca, Kanfanar 2.577,55 kn
 • OŠ Skrad 516,09 kn
 • OŠ Ivana Gorana Kovačića, Vrbovsko 1.458,75 kn
 • OŠ Srdoči, Rijeka 6.258,65 kn
 • OŠ Ivan Filipović, Velika Kopanica 4.247,93 kn
 • OŠ braće Radića, Pakrac 4.000,00 kn
 • OŠ Jurja Barakovića, Ražanac 3.289,10 kn
 • OŠ braće Radić, Pridraga 1.398,00 kn
 • Oš Sveti Matej, Viškovo 9.112,13 kn
 • OŠ Mladost 5.780,50 kn
 • OŠ Kraljevica, Škrljevo 7.258,50 kn
 • OŠ Manuš, Split 8.348,75 kn
 • OŠ Čavle, Istra 4.546,86 kn
 • OŠ Vladimir Gortan, Rijeka 2.716,24 kn
 • Udruga Projekt Sreća 68,05 kn
 • KBC Split 1.212,50 kn
 • OŠ A.M. Reljković, Bebrina 4.206,00 kn
 • OŠ. dr. Jure Turića, Gospić 5.768,09 kn
 • OŠ Zvonka Cara, Crikvenica 3.589,11 kn
 • OŠ Drago Gervais, Jurdani 1.619,98 kn
 • OŠ Ljudevit Gaj, Lužani  6.646,55 kn
 • OŠ Sibinjskih žrtava, Sibinj 7.672,25 kn
 • OŠ Ivan Meštrović, Vrpolje 3.552,23 kn
 • OŠ Jelenje- Dražice, Dražice 3.144,78 kn
 • OŠ Frane Petrića, Cres   1.480,66 kn
 • OŠ Domovinske zahvalnosti, Knin 5.474,59 kn
 • OŠ Mario Martinolić, Mali Lošinj 4.076,49 kn
 • OŠ dr. Franje Tuđmana, Knin 2.599,25 kn
 • OŠ Kistanje 1.665,04 kn
 • OŠ S.S. Kranjčević, Senj 5.177,48 kn
 • OŠ Kantrida 2.207,96 kn
 • OŠ Nikola Tesla, Rijeka 4.730,10 kn
 • OŠ Giuseppina Martinuzzi, Pula 2.546,23 kn
 • eSTUDENT 288,00 kn,
 • OŠ Jurja Barakovića, Ražanac 3.107,22 kn,
 • USDR Narodnih novina d.d. 12.000,00 kn,
 • Apriori World 343,20 kn,
 • Osnovna škola Privlaka 4.525,04 kn.
 • KBC Rebro, Zagreb, 291,50 kn
 • Bratovština Marijanski zavjet za domovinu 2.252,60 kn
 • Udruga sudionika Karate klub Velika Gorica, 20.000,00 kn
 • Pjevački studio Mozartine 3.000,00 kn
 • KK Zabok 20.000,00 kn
 • OŠ Sibinjskih žrtava, Sibinj 8.471,93 kn 
 • OŠ Antun Matija Reljković, Bebrina 4.437,94 kn
 • OŠ Ivan Meštrović, Vrpolje 3.960,80 kn
 • OŠ Ljudevit Gaj, Lužani 3.698,00 kn
 • Caritas Zagrebačke nadbiskupije 2.000,00 kn
 • Obitelj Škuranec 817,74 kn
 • Festival kajkavskih popevki, Krapina 2020., 30.000,00 kn
 • Nogometni klub »Zagorec«, Krapina, 25.000,00 kn
 • Obitelj Mašić 595,73 kn
 • Obitelj Cecelja 929,39 kn
 • Obitelj Fučkala 736,30 kn
 • OŠ Petar Zrinski, Čabar 1.533,94 kn
 • OŠ Ivanke Trohar, Fužine 550,89 kn
 • OŠ Franka Lisice Polača 1.876,50 kn
 • OŠ Privlaka 4.288,65 kn
 • OŠ Zemunik 2.440,00 kn
 • Srednja škola kneza Branimira, Benkovac 2.875,40 kn
 • OŠ braće Ribar, Posedarje 3.310,48 kn
 • OŠ Miroslava Krleže, Čepin 5.208,63 kn.

Sponzorstva:

 • RADIO HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA ZAGORSKI GLAZBENI FESTIVAL 5.000,00 kn.
 • KULTURNA UDRUGA »GLUMAČKI FESTIVAL U KRAPINI« 10.000,00 KN

2019.

Donacije:

 • UDRUGA ŽENA OBOLJELIH I LIJEČENIH OD RAKA NISMO SAME 5.000,00 kn,
 • OŠ AUGUSTA CESARCA KRAPINA 199,80 kn,
 • eSTUDENT 984,00 kn,
 • KOMERCIJALNA I TRGOVAČKA ŠKOLA BJELOVAR 89,18 kn,
 • RADIO KAJ (Dajmo djeci korijene i krila) 835,45 kn,
 • HRVATSKO UDRUŽENJE PROFESORA ENGLESKOG JEZIKA 3.000,00 kn,
 • EFFECTUS, ZAGREB 4.136,04 kn,
 • USDR Narodnih novina d.d. 10.000,00 kn,
 • ASTRONOMSKO DRUŠTVO VIŠNJAN 193,00 kn,
 • eSTUDENT 738,80 kn,
 • Obitelj Bugarin 375,03 kn,
 • DRUŠTVO ZA KAJKAVSKO KULTURNO STVARALAŠTVO 30.000,00 kn, 15.07.2019.,
 • ZAVIČAJNO-BRANITELJSKA UDRUGA SIBIĆ 2.000,00 kn, 17.07.2019.,
 • Bratovština Marijanski zavjet za domovinu 1.672,70 kn,
 • ZNANSTVENI PIKNIK UDRUGA PROFESOR BALTAZAR 8.848,55 kn + PDV,
 • NOGOMETNI KLUB ZAGOREC 20.000,00 kn,
 • TENISKI KLUB BK HORNETS TENISKA ŠKOLA I AKADEMIJA BEDEKOVČINA 5.000,00 kn,
 • KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO HORVATSKA, DESINIĆ 5.000,00 kn,
 • UDRUGA VETERANA DOMOVINSKOG RATA NARODNE NOVINE 1.000,00 kn,
 • OŠ IVANA BATELIĆA RAŠA 513,00 kn,
 • Donacija Etnografskom muzeju za edukativni projekt "Dajmo djeci korijene i krila" 7.177,52 kn,
 • HNK u Varaždinu 4.001,44 kn,
 • Udruga Ponos Domovine 5.000,00 kn,
 • OSNOVNA ŠKOLA BRAĆE RIBAR 3.880,55 kn,
 • OSNOVNA ŠKOLA PETRA ZORANIĆA 2.793,88 kn,
 • Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske 2.500,00 kn,
 • Udruga Hrabri telefon 837,50 kn,
 • Obitelj Fučkala Zarif 736,30 kn.

Sponzorstva:

 • RADIO HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA ZAGORSKI GLAZBENI FESTIVAL 5.000,00 kn.

2015.

Donacije

Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Dubrovačko-neretvanske županije 8.000,00 kn, ,"Srce" Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji 8.000,00 kn, Udruga roditelja vitalno ugrožene djece "Kolibrići" 10.000,00 kn, Udruga osoba s invaliditetom "Prijatelj" Metković 4.000,00 kn, Dom za psihički bolesne odrasle osobe Nuštar 5.000,00 kn, Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik 4.000,00 kn, Društvo "Naša djeca" 10.000,00 kn, TK osoba s invaliditetom "Sirius" 4.000,00 kn, Udruga osoba s invaliditetom Grada Opatije 4.000,00 kn, Udruga psi pomagači 9.000,00 kn, Društvo multiple skleroze Virovitičko-podravske županije 5.000,00 kn, Udruga roditelja djece i osoba s invaliditetom "Mali princ" 5.000,00 kn, Društvo tjelesnih invalida Grada Rijeke 3.000,00 kn, Klub žena liječenih na dojci Split 7.000,00 kn, Udruga za Down sindrom Virovitičko-podravske županije 7.000,00 kn, Udruga roditelja djece oboljele od kroničnih bolesti      10.000,00 kn, Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije 8.000,00 kn, Debra, društvo oboljelih od bulozne epidermolize 5.000,00 kn, "Sve za nju", udruga žena oboljelih i liječenih od raka dojke, njihovih obitelji i prijatelja 8.000,00 kn, Udruga  za rad sa socijalno osjetljivim skupinama "Korak" 3.000,00 kn, Udruga mještana Viškovaca "Gradina" 4.000,00 kn, Udruga za zaštitu okoliša "Hippocampus" 7.000,00 kn, Udruga žena hrvatsko srce Peteranec  10.000,00 kn, Udruga cimbalista Hrvatske 10.000,00 kn, Udruga žena Glogovac 10.000,00 kn, KUD Mihovljan 10.000,00 kn, KUD Vardarac 2.000,00 kn, Udruga vukovarsko-srijemskih studenata 6.000,00 kn, Hrvatsko seljačko kulturno prosvjetno društvo "Seljačka sloga" Nuštar 5.000,00 kn, KUD "Graničar" 3.000,00 kn, Hrvatska udruga "Muži zagorskog srca" 10.000,00 kn, Glazbeno društvo "Cvjetići glazbe" 5.000,00 kn, KUD "Zvonko Ban" Jarmina 6.000,00 kn, Pikado savez grada Zagreba 6.000,00 kn, Udruga tjelesnih invalida Kaštela 7.000,00 kn, Ženski odbojkaški klub "Osijek 06" 6.000,00 kn, Ženski rukometni klub Senia 3.000,00 kn, TK Winner  10.000,00 kn, Speed badmintonski klub "Zagreb"  6.000,00 kn, NK "Borova" 4.000,00, Pikado klub slijepih "Galija" 5.600,00, Športski klub slijepih "Život" 8.000,00 kn, Dječji vrtić "Zapruđe" 3.500,00 kn, OŠ A.G.Matoš, posebno odjeljenje za učenike s teškoćama  4.900,00 kn, Udruga studenata Pravnog fakulteta u Zagrebu "Alimenta" 3.000,00 kn, Informatički klub Virus Kapelica 8.000,00 kn, Udruga Prosperikon 10.000,00 kn, KBC Zagreb, 6.000,00 kn, Srednja škola Krapina 1.000,00 kn, USDRNN 15.000,00 kn, Humane zvijezde Hrvatske 03 5.000,00 kn, Elektrotehnički fakultet Osijek 75.000,00 kn, Franjevački samostan u Krapini 1.000,00 kn, Građanska organizacija za kulturu Zabok 5.000,00 kn, Hrvatsko udruženje profesora engleskog jezika 2.250,00 kn, Skijaški klub Oroslavje 30.000,00 kn, Društvo sportskih igara učenika 2.000,00 kn, Udruga Javno 20.000,00 kn, OŠ Domovinske zahvalnosti 5.000,00 kn, Grad Knin 20.000,00 kn, Hrvoje Antonio Belamarić 20.000,00 kn, Rotary klub Maksimir 5.000,00 kn, Šahovski klub Picok 5.000,00 kn, Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo 5.000,00 kn, Turistička zajednica grada Pregrade 2.000,00 kn, Udruga za kulturu, zabavu i sport Sv. Križ Začretje 5.000,00 kn, Ženski košarkaški klub Vodice 500,00 kn, Radio Hrvatsko zagorje 5.000,00 kn, Plesni klub Lana Dugo Selo 5.000,00 kn, Agronomski fakultet 1.000,00 kn, Edward Bernays visoka škola za komunikacijski menadžment 30.000,00 kn, XV. gimnazija 5.000,00 kn, Udruga likovnih umjetnika Fortuna art 2.200,00 kn, Gimnazija Antuna Vrančića Šibenik 430,11, kn, Tehnička škola Šibenik 149,93 kn, Prometno-tehnička škola Šibenik 240,70 kn, Srednja strukovna škola Šibenik 300,62 kn, Udruga čujem, vidim, vjerujem 481,20 kn, KHL Zagreb 181,90 kn, Udruga Alimenta 171,90 kn, Pikado klub Gejza 610,35 kn, Udruga E-student 1.321,12, Centar za kulturu Zapruđe 291,65 kn, Croartscia2015 445,50 kn, Dani Središća 770,90, Klub mladih filatelista Trakošćan 1.024,00 kn, Muzej krapinskih neandertalaca 1.554,50 kn, FB Humanitarci 793,30 kn, Udruga hrvatska baščina 1.216.24 kn, Gradska knjižnica I. G. Kovačić, Karlovac  123,23 kn, Klub za skokove u vodu Nemo 781,10 kn, Udruga škvadra  403,64 kn, Općinska limena glazba Petrovsko 351,00 kn, Hrvatski vaterpolski savez 9.996,00 kn, Srednja strukovna škola Šibenik 346,82 kn, Tehnička škola Šibenik 153,59 kn, Župa pohođenja BDM Njivice 303,54 kn. 

Sponzorstva

Društvo vinogradara i vinara Međimurja „Hortus Croatae“ 20.000,00 kn, Lider media d.o.o.  40.000,00 kn, Hrvatski vaterpolski savez 100.000,00 kn, Ekonomski fakultet Zagreb 25.000,00 kn.

 

2016.

Donacije

 • EKONOMSKA ŠKOLA ŠIBENIK 593,63 kn,
 • CIRU – OFEL KONFERENCIJA 9.329,50 kn,
 • UDRUGA ŠOKADIJA 3.000,00 kn,
 • UDRUGA LIKOVNIH UMJETNIKA FORTUNA ART 5.000,00 kn,
 • SKIJAŠKI KLUB OROSLAVLJE 5.000,00 kn,
 • HNK VARAŽDIN 8.396,49 kn,
 • SPEED BADMINTON KLUB ZAGREB 184,00 kn,
 • NK RADOBOJ 14.220,00 kn,
 • DRUŠTVO NAŠA DJECA 6.888,00 kn,
 • TEHNIČKA ŠKOLA VIROVITICA 298,14 kn,
 • UDRUGA VETERANA 3. GARDIJSKE BRIGADE KUNE 7.000,00 kn,
 • UDRUGA ŠKVADRA ZAGREB 599,68 kn,
 • HRVATSKO UDRUŽENJE PROFESORA ENGLESKOG JEZIKA 2.625,00 kn,
 • USDR NARODNE NOVINE 10.000,00 kn,
 • UDRUGA STUDENATA PRAVA ALIMENTA 655,20 kn,
 • LD STRAHINJČICA 15.900,00 kn,
 • TK WINNER 5.000,00 kn,
 • PRAVNI FAKULTET SPLIT 3.913,20 kn,
 • PRAVNI FAKULTET ZAGREB – E-STUDENT 673,22 kn,
 • HRVATSKI KUGLAČKI SAVEZ 2.635,20 kn,
 • UDRUGA GRAĐANA ZAPRUĐE - DANI ZAPRUĐA 310,10 kn,
 • RADIO KAJ 25.000,00 kn,
 • UDRUGA PRAVNIK 4.902,30 kn,
 • ŠAHOVSKI KLUB PICOK 5.000,00 kn,
 • KLUB MLADIH FILATELISTA TRAKOŠĆAN 970,87 kn,
 • NŠM NK GRAFIČAR OSIJEK 4.150,00 kn,
 • LJUBITELJI ŽIVOTINJA ZAGREB 259,85 kn,
 • DANI SREDIŠĆA, GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB ISTOK MJESNI ODBOR SREDIŠĆE 747,95 kn,
 • PROJEKT VODOTORANJ – OBNOVA VUKOVARSKOG VODOTORNJA 5.000,00 kn,
 • L&L MEDIA VUKOVAR - TAMBURAŠKI KIRBAJ 10.000,00 kn,
 • ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO ČIKOV ŠUMEĆE 146,40 kn,
 • GRAD KNIN - PROSLAVA OLUJE 5.000,00 kn,
 • KUD JOSIP ŠOŠIĆ TENJA 10.000,00 kn,
 • GRAD KNIN 12.567,20 kn,
 • GRADSKA KNJIŽNICA  I.G.KOVAČIĆ KARLOVAC 665,34 kn,
 • AB SPORT CONSULTING – FOOTBALL FEST 3.028,35 kn,
 • FORTUNA ART 2.200,00 kn,
 • CRVENI NOSOVI 553,39 kn,
 • RADIO HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA ZAGORSKI GLAZBENI FESTIVAL 5.000,00 kn.

Sponzorstva

 • Hrvatski institut internih revizora  5.000,00 kn.

2017.

Sponzorstva:

Lider media d.o.o. 30.000,00 kn, Društvo za promicanje kulture življenja Zvono uz kupu 10.000,00 kn.

Radio Kaj 50.000,00 kn

Donacije:

Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo 10.000 kn, Pravni fakultet Sarajevo 569,15 kn, SOS dječje selo Lekenik 412 kn, Udruga E-student 1.732,50 kn.

Hrvatsko udruženje profesora engleskog jezika 3.725,40 kn, Cheerleading klub Lana Zagreb 8.000,00 kn, Dječji vrtić Viškovo 153,97 kn, Zaklada Zlatko Crnić 5.705,21 kn, Udruga Alimenta 602 kn, USDRNN 11.347,08 kn, Centar za psihološku podršku i razvoj „Pričaj mi“ 12.000 kn, Udruga „Profesor Baltazar“ 14.570,17 kn, Kulturna udruga „Glumci u Zagvozdu“ 10.000 kn, Inline hokej Karlovac 1.790,35 kn, DVD Bobovec 509,10 kn.

2018.

Donacije:

Udruga sudionika Domovinskog rata NN 10.000,00 kn, Hrvatsko udruženje profesora engleskog jezika 3.000,00 kn, Brativština Marijanski zavjet za domovinu 1.766,35 kn, Pravni fakultet Zagreb 662,84 kn, Osnovna škola Ivana Filipovića Osijek 883,75 kn, Znanstveni piknik 10.759,72 kn, Udruga veterana branitelja vojne policije Krapinsko-zagorske županije 3.065,00 kn, Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo 30.000,00 kn, Učilište Jantar Split 2.207,50 kn, Udruga Ponos domovine 10.000,00 kn.