Izjava o zaštiti privatnosti

NARODNE NOVINE D.D., Savski gaj, XIII. 6, 10020 Zagreb, 64546066176, (dalje: “Narodne novine“ ili “mi“) obrađuju osobne podatke korisnika svojih usluga i posjetitelja stranice www.nn.hr u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679). Poštujemo vašu privatnost i obrađujemo osobne podatke pošteno i zakonito, isključivo na temelju valjanih pravnih osnova, odnosno sukladno vašim suglasnostima za obradu.

Ova Izjava o zaštiti privatnosti opisuje vrstu osobnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo, razloge obrade podatka, vrijeme čuvanja, sigurnosne mjere koje poduzimamo da bi zaštitili osobne podatke od zloupotrebe te postupke koje biste trebali slijediti ako imate bilo kakvih pitanja ili zahtjeva u vezi s vašim osobnim podacima.

Narodne novine obrađuju vaše osobne podatke u sljedeće svrhe:

 • Pretplata na Narodne novine, službeni list RH
  Pravna osnova za ovu obradu podataka je ugovor i on sadrži sljedeće podatke:
  • Naziv tvrtke
  • Dokument oglasa ovjeren pečatom i potpisom odgovorne osobe – dostavljen e-mailom i faxom
  • Plaćanje po objavi (osim sudskih oglasa koji se plaćaju unaprijed)
  • Određeni korisnici imaju sklopljen ugovor sa NN d.d.
   Ugovor sadržava:
   • Naziv tvrtke
   • Adresa tvrtke
   • OIB tvrtke
   • Zastupnik: ime i prezime
  • Računi se dostavljaju preko šifre partnera – podaci o adresama upisani u CEMP-u
 • Službeni list – objava oglasa
  U oglasnom dijelu Narodnih novina objavljuju se oglasi propisani normativnim (podzakonskim) aktima Republike Hrvatske (uredbama, pravilnicima, odlukama, statutima). U oglasima se mogu naći osnovni osobni podaci fizičkih osoba (ime i prezime, adresa i OIB) koje je za objavu prikupilo tijelo s javnom ovlastima (sud) ili trgovačko društvo. Nakon objave zaprimljeni oglasi u papirnatom obliku (rukopis) arhiviraju se na godinu dana, a u novinskoj objavi se čuvaju trajno.
 • Korištenje Elektroničkog oglasnika javne nabave
  Ugovorni odnos između Narodnih novina d.d. i korisnika Napredne tražilice zasniva se registracijom na sustavu Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske. Ugovor o pretplati sklapa se na neodređeno vrijeme. Podaci koji se nalaze u Ugovoru su:
  • Ime
  • Prezime
  • OIB korisnika
  • e-mail
  • Adresa tvrtke
  • Naziv tvrtke
  • OIB tvrtke
  • IBAN
  • Korisničko ime i lozinka
 • Provođenje programa pravne edukacije
  Podatke koje nam dostavite prijavom na edukacije i savjetovanja obrađujemo isključivo u svrhe njihove organizacije i održavanja. Dio podataka se prikuplja radi izdavanja potvrda temeljem posebnih propisa te se isti dostavljaju nadležnim tijelima.
  Temeljem našeg legitimnog interesa zadržavamo pravo obrade vaših kontakt podataka (e mail adresa) za slanje obavijesti o budućim edukacijama i savjetovanjima koje bi vas mogle zanimati. U svakom trenutku imate pravo usprotivit se navedenoj obradi osobnih podataka te vam u tom slučaju više nećemo slati ovakve obavijesti.
 • Primanje marketinških poruka
  Ukoliko to želite vaše kontakt podatke (e mail adresu) koristiti ćemo za povremeno slanje obavijesti o novostima u našoj ponudi i posebnim pogodnostima kupnje. U svakom trenutku možete povući danu suglasnost za primanje marketinških obavijesti jednostavnim odabirom opcije odjave u primljenoj poruci.
 • Upiti i reklamacije
  Kada nam se obratite s vašim upitima, podatke koje nam pri tome dostavite obrađujemo isključivo za pružanje traženih informacija. Nakon odgovora na vaš upit dostavljene podatke ćemo obrisati. Osobni podatci koju su nužni za rješavanje reklamacije na proizvod čuvaju se 12 mjeseci od dana zaprimanja sukladno propisima kojima se uređuju prava potrošača.
 • Otvorene zamolbe za posao
  Podatke koje nam pošaljete kroz otvorene zamolbe za posao obrađuju se isključivo u svrhe obavljanja selekcijskog postupka pri zapošljavanju, a čuvaju se 24 mjeseca. U svakom trenutku možete zatražiti ranije brisanje svojih podataka.
 • Nagradne igre
  Povremeno organiziramo nagradne igre i druga natjecanja. Osobne podatke koje prikupljamo na ovaj način obrađujemo isključivo u svrhu realizacije nagradne igre, odnosno natjecanja (npr. objava imena dobitnika, za kontaktiranje dobitnika, dostave nagrade i sl.). Za sudjelovanje u nagradnoj igri ili natječaju potrebni su nam ime i prezime, adresa, grad, broj telefona/adresa e-maila.
  Prikupljene podatke brisati ćemo nakon tri mjeseca od dana objave dobitnika. Ukoliko ste na prijavnom obrascu za nagradnu igru pristali primati promotivne poruke, u svakom trenutku možete odustati od primanja promotivnih poruka na način da odaberete ponuđenu opciju povlačenja suglasnosti u primljenoj promotivnoj poruci.

Korištenje internetske stranice www.nn.hr

Poštujemo privatnost posjetitelja na stranici www.nn.hr

Prigodom korištenja ove internetske stranice, Narodne novine mogu pohraniti određene informacije putem kolačića (''cookies'') na vaše računalo. Kolačići su informacije spremljene na osobno računalo u trenutku pregledavanja internetske stranice koje omogućavaju jednostavnije korištenje budući da spremaju postavke za internetsku stranicu (jezik ili adresa) te ih pri ponovnom pokretanju iste iznova aktiviraju.

Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene potrebama ispitanika. Kolačići sadrže sljedeće podatke – google analytics i session id. Ne sadrže osobne podatke.

Primatelji osobnih podataka

Narodne novine ne prosljeđuju vaše osobne podatke niti ih u kojem slučaju čine dostupnima trećim stranama. Isključivo temeljem naloga ovlaštenih javnih tijela dužni smo omogućiti uvid ili dostaviti vaše osobne podatke (npr. nadzornim tijelima ili tijelima kaznenog progona).

Zaštita osobnih podataka

Prikupljene osobne podatke obrađujemo uz obaveznu primjenu odgovarajućih pravnih, tehničkih i organizacijskih mjera sigurnosti kako bismo spriječili svaku neovlaštenu obradu podataka. Pristup vašim osobnim podacima ograničen je samo na one zaposlenike kojima su te informacije nužne u pružanju naših usluga. Kontinuirano educiramo naše zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti i zaštiti Vaših podataka. Prikupljamo samo one podatke koji su nužni za predmetnu obradu i ne čuvamo ih dulje nego li je to potrebno, odnosno određeno zakonskim propisima.

Vaša prava

U svakom trenutku od nas možete zatražiti informaciju o obradi vaših osobnih podataka i zatražiti ostvarivanje sljedećih prava:

 • pristup podacima koji se odnose na vas
 • ispravak ili dopunu vaših osobnih podataka kako bi uvijek bili točni
 • ograničenje obrade osobnih podataka, npr. kada prigovarate točnosti osobnih podataka, a za vrijeme dok ne provjerimo njihovu točnost
 • povlačenje suglasnosti za obradu podataka (npr. za primanje promotivnih poruka)

Ukoliko smatrate da je neko od vaših prava povrijeđeno možete podnijeti prigovor Agenciji zaštitu osobnih podataka na kontakt : Martićeva ulica 14 , HR – 10 000 Zagreb, email: azop@azop.hr.

Kontakt za zaštitu osobnih podataka

Zahtjevi, pritužbe ili upiti koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podatka možete uputiti na adresu elektroničke pošte zop@nn.hr.

Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka svaki zahtjev/upit bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja.

Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahtjeva uložit ćemo razumne napore da potvrdimo vaš identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka.

Dokumenti za preuzimanje