Najnovije knjige

Odaberite kategoriju:
Pravo javne nabave

Pravo javne nabave

Marko Turudić
185,00 kn više
Zakon o socijalnoj skrbi

Zakon o socijalnoj skrbi

Novo
Uredništvo knjiga i časopisa Narodnih novina
75,00 kn više
Komentar Zakona o upravnim sporovima

Komentar Zakona o upravnim sporovima

Frane Staničić, Bosiljka Britvić Vetma, Božidar Horvat
295,00 kn više
Zbornik odluka 1977. – 2017.

Zbornik odluka 1977. – 2017.

Visoki upravni sud Republike Hrvatske
275,00 kn više
English for the legal profession

English for the legal profession

Novo
Lelija Sočanac, Miljen Matijašević, Marijana Javornik Čubrić, Snježana Husinec, Irena Horvatić Bilić
185,00 kn više
Zakon o trgovačkim društvima

Zakon o trgovačkim društvima

Novo
Uredništvo knjiga i časopisa Narodnih novina d.d.
105,00 kn više