Najnovije knjige

Odaberite kategoriju:
Pravna početnica – II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Pravna početnica – II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Novo
Sandra Lacmanović Meić
140,00 kn više
Obiteljsko pravo i matičarstvo

Obiteljsko pravo i matičarstvo

Dubravka Hrabar, Aleksandra Korać Graovac
180,00 kn više
English for the Legal Profession 2nd revised edition

English for the Legal Profession 2nd revised edition

Lelija Sočanac, Miljen Matijašević, Marijana Javornik Čubrić, Snježana Husinec, Irena Horvatić Bilić
185,00 kn više
Zakon o trgovačkim društvima – II. izmijenjeno izdanje

Zakon o trgovačkim društvima – II. izmijenjeno izdanje

Uredništvo knjiga i časopisa Narodnih novina d.d.
90,00 kn više