Najnovije knjige

Odaberite kategoriju:
Komentar Stečajnog zakona

Komentar Stečajnog zakona

Jelena Čuveljak
495,00 kn više
Osnove porezne pismenosti

Osnove porezne pismenosti

Nika Šimurina, Ivana Dražić Lutilsky, Dajana Barbić, Martina Dragija Kostić
180,00 kn više
Obiteljski zakon, II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Obiteljski zakon, II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Uredništvo knjiga i časopisa Narodnih novina d.d.
89,00 kn više
Osnove prava EU,</br>III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Osnove prava EU,
III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Novo
Tamara Ćapeta i Siniša Rodin
197,00 kn više
Zakon o radu (NN 93/14, 127/17) <br/>II. izmijenjeno izdanje

Zakon o radu (NN 93/14, 127/17)
II. izmijenjeno izdanje

Uredništvo knjiga i časopisa Narodnih novina d.d.
75,00 kn više