Bankovni i financijski ugovori

Bankovni i financijski ugovori

Autor/i: Skupina autora

Pravna biblioteka: monografije
Vrijeme izdavanja: listopad 2017.
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 1340
Oznaka: 811-401

Autori:

L. Belanić, A. Bilić, V. Gorenc, E. Kunštek, H. Markovinović, E. Mihalina, G. Mihelčić, P. Miladin, E. Mišćenić, M. Perkušić, S. Petrić, Z. Slakoper, J. Štajfer, N. Tepeš, I. Tot, B. Vukmir

Priznanje Zaklade dr. sc. Jadranko Crnić za knjigu od značaja za pravnu struku u 2017.

Pregled sadržaja

Cijena: 73,0000 kn

Naruči
* Broj primjeraka:

* Naručitelj:

* Mjesto:

* Poštanski broj:

* Adresa:

* OIB:

* Telefon:

Telefaks:

* Email:
NARUDžBE
Narodne novine d.d., Odjel prodaje knjiga i časopisa, Zagreb, Savski gaj XIII. 6, 10020 Zagreb, tel.: 01/6652-843, 6652-844, telefaks: 01/6652-828, e-pošta prodajaknjiga@nn.hr

Predgovor

Prvo izdanje ove knjige objavljeno je 2007. godine. Nakon njezina izdavanja donesen je znatan broj propisa kojima su u hrvatski pravni poredak unesena – pa i doslovno – rješenja sadržana u općim pravnim aktima Europske unije, a stavljeni su izvan snage propisi koji su vrijedili prije. Općenito govoreći, uređenje pravnih poslova sa stajališta privatnog prava nije u središtu interesa ujednačavanja prava na području Europske unije, nego opći pravni akti Europske unije izabrana pravna pitanja i institute uređuju poglavito sa stajališta javnog prava. Međutim, ti pravni akti i hrvatski propisi kojima se oni recipiraju i kojima se njihov sadržaj unosi u hrvatski pravni poredak, značajno utječu i na pravne poslove.

Slika više pravnih poslova prikazanih u prvom izdanju ove knjige time je de lege lata postala izmijenjena i izmjena slike tih pravnih poslova jedan je od glavnih razloga koji su doveli do ovog drugog – izmijenjenog i dopunjenog – izdanja.

Izmijenjena slika tih pravnih poslova manje je oštra odnosno jasna, no što je bila prije izmjena. Takva je zbog niza nedostataka u tekstovima velikog dijela propisa kojima je sadržaj Direktiva EU unesen u hrvatski pravni poredak. Ti propisi – napose u području bankarstva i financija – pretežno doslovce ili skoro doslovce slijede Direktive EU i to ne samo sadržajno, nego i jezično i strukturno, te ne vode računa ni o ustaljenoj i razumljivoj pravnoj terminologiji niti o koherentnosti hrvatskoga pravnog poretka. Jezik kojim su pisani i njihova rješenja neobično često su nejasni i proturječni samima sebi i rješenjima sadržanim u drugim propisima. Time ne doprinose pravnoj sigurnosti – koja je jedan od glavnih doprinosa prava dobrom ukupnom stanju pojedinca i društva – nego upravo suprotno.

Iako ih institucije ovog društva i njegovo opće stanje ničime ne potiču na to, autori tekstova u ovoj knjizi ustvari pokušavaju povećati pravnu sigurnost. Njihovi prikazi i raščlambe pokušavaju otkloniti nedostatke propisa i tumačenjima odnosno objašnjenjima učiniti ih jasnijim, a rezultate primjene u praksi predvidljivijim, što neprijeporno doprinosi pravnoj sigurnosti. Najtoplije im zahvaljujem na sudjelovanju.

Sudjelovanje više autora, mlađa dob dijela autora i njihov pristup – koji pokazuje svijest o važnosti čuvanja korijena, temelja i glavnih pravila i načela obveznog prava i njihovo uvažavanje – značajno doprinose nadi u budućnost hrvatskoga pravnog poretka kao poretka u kojem pravna sigurnost povećava dobro stanje čovjeka i društva.

Za lakše snalaženje u knjizi navodimo da je na početku knjige na str. VII naveden pregled sadržaja knjige dok se prošireni, potpuni sadržaj svakog potpoglavlja nalazi na njegovu početku.

prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper