Menadžment sportskoga turizma i njegovih srodnih oblika

Menadžment sportskoga turizma i njegovih srodnih oblika

Novo

Autor/i: Mato Bartoluci, Sanela Škorić, Mirna Andrijašević i suradnici
Recenzenti: Nevenka Čavlek, Lovorka Galetić, Dragan Milanović

Vrijeme izdavanja: siječanj 2021.
Uvez: meki
Broj stranica: 328
Oznaka: 811-467

Cijena: 27,8718 kn

Naruči
* Broj primjeraka:

* Naručitelj:

* Mjesto:

* Poštanski broj:

* Adresa:

* OIB:

* Telefon:

Telefaks:

* Email:
NARUDžBE
Narodne novine d.d., Odjel prodaje knjiga i časopisa, Zagreb, Savski gaj XIII. 6, 10020 Zagreb, tel.: 01/6652-843, 6652-844, telefaks: 01/6652-828, e-pošta prodajaknjiga@nn.hr

Iz Predgovora:

Udžbenik je strukturiran u pet poglavlja. U prvom se poglavlju polazi od trendova koji su do sada utjecali na razvoj suvremenog turizma, te se prognoziraju promjene koje će imati važnu ulogu u održivom razvoju turizma u budućnosti.
 
Drugo poglavlje obrađuje temeljna obilježja suvremenog turizma polazeći od prostornih resursa do planiranja održivog razvoja turizma u destinacijama.
 
Treće poglavlje bavi se razvojem sportskog turizma i njegovih srodnih oblika, polazeći od uloge sporta u suvremenom društvu, do obilježja sportskog turizma, velikih sportskih natjecanja u popularnim sportovima, posebno u nogometu i njihovom utjecaju na razvoj turizma. Pri tome se posebno obrađuje zimski sportski turizam, golf-turizam, zdravstveni i wellness turizam, ruralni i sportski turizam te nautički turizam.
 
U četvrtom poglavlju posebno su obrađene različite mogućnosti razvoja sportsko-rekreacijskog turizma.
 
Peto poglavlje obrađuje menadžment u razvoju sportskog turizma. Polazište su temeljne odrednice menadžmenta, zatim se daje pregled programa edukacije stručnjaka za  potrebe menadžmenta sportskog turizma i njegovih srodnih oblika. U ovom se poglavlju prikazuju poslovni modeli za održivi razvoj sportskog turizma kao i uloga hotelskog menadžmenta u razvoju sportskog turizma, te oblici promocije sportskog turizma.
 
Ovaj je udžbenik po svom sadržaju ponajprije namijenjen studentima Kineziološkog fakulteta za proučavanje kolegija “Menadžment u sportu i turizmu” i“Ki neziološka rekreacija”, zatim studentima Ekonomskog fakulteta za kolegij “Menadžment sporta u turizmu”, kao i drugim studentima na visokim učilištima na kojima se proučava ova materija. Osim toga, udžbenik može biti koristan i stručnjacima iz turizma u praksi, koji se bave projektima razvoja turizma u destinacijama za novo promišljanje održivog razvoja turizma.


Autori