Nepoštenost valutne klauzule u CHF i HRK/CHF kreditima

Nepoštenost valutne klauzule u CHF i HRK/CHF kreditima

Autor/i: Emilia Mišćenić i Silvija Petrić
Recenzenti: Vesna Tomljenović, Tomislav Borić

Vrijeme izdavanja: siječanj 2020.
Uvez: meki
Broj stranica: 388
Oznaka: 811-453

Cijena: 17,9176 kn

Naruči
* Broj primjeraka:

* Naručitelj:

* Mjesto:

* Poštanski broj:

* Adresa:

* OIB:

* Telefon:

Telefaks:

* Email:
NARUDžBE
Narodne novine d.d., Odjel prodaje knjiga i časopisa, Zagreb, Savski gaj XIII. 6, 10020 Zagreb, tel.: 01/6652-843, 6652-844, telefaks: 01/6652-828, e-pošta prodajaknjiga@nn.hr

KRATKI SADRŽAJ

I. Uvodna riječ (Emilia Mišćenić, Silvija Petrić)

II. Utjecaj prava EU-a na hrvatske propise o CHF i HRK/CHF kreditima

(Emilia Mišćenić)

1. Općenito o dužnosti usklađivanja u pravu EU-a

2. Dužnost usklađivanja, tumačenja i primjene hrvatskoga prava u skladu sa pravom EU-a

III. Hrvatski pravni okvir primjenjiv na ugovore o kreditu (Emilia Mišćenić)

1. Propisi relevantni za sklapanje ugovora o kreditu

2. Propisi relevantni za kontrolu sadržaja ugovora

3. Propisi relevantni za valutnu klauzulu

4. Međuzaključak

IV. Način sklapanja ugovora o kreditu u poslovnoj praksi banaka

(Emilia Mišćenić)

1. Općenito

2. Predugovorni stadij

3. Ugovorni stadij

4. Međuzaključak

V. Nepoštene odredbe u ugovorima o CHF i HRK/CHF kreditu

(Emilia Mišćenić)

1. Općenito

2. Test ne/poštenosti

3. Dodatni kriteriji za ocjenu ne/poštenosti ugovornih odredbi

4. Isključenje primjene testa ne/poštenosti

5. Međuzaključak

VI. Praksa hrvatskih sudova o CHF i HRK/CHF kreditima

(Emilia Mišćenić, Silvija Petrić)

1. Općenito

2. Sudske odluke u postupku radi zaštite kolektivnih interesa potrošača u slučaju Franak

3. Sudske odluke o tzv. Zakonu o konverziji

4. Međuzaključak

VII. Pravne posljedice sklapanja CHF i HRK/CHF ugovora o kreditu

(Silvija Petrić)

1. Općenito

2. Mehanizmi ostvarivanja prava na zaštitu od nepoštenih odredaba potrošačkih (adhezijskih) ugovora

3. Ništetnost ugovora

4. Ništetnost ugovora o CHF i HRK/CHF kreditima

5. Tzv. Zakon o konverziji

6. Međuzaključak

VIII. Zaključne napomene  (Emilia Mišćenić, Silvija Petrić)

IX. Popis izvora  (Emilia Mišćenić, Silvija Petrić)

1. Pravni akti.

2. Sudska praksa

3. Pravna literatura

 

Bilješke o autoricama

 

IZ RECENZIJA

Riječ je o hvalevrijednom radu koji će doprinijeti rješavanju čitavog spektra problema koji se javljaju

kod ovih kredita denominirane glavnice ili glavnice u švicarskim francima (CHF). Rad na pregledan

i sustavan način prikazuje relevantne pravne propise važeće u vrijeme sklapanja ugovora o kreditu

u HRK/CHF i CHF valuti u Republici Hrvatskoj prije pristupanja Europskoj uniji, kao i trenutno važeći

pravni okvir. Osim toga, ukazuje na obveze banaka u svakom od stadija sklapanja ugovora o kreditu,

od oglašavanja, preko pružanja predugovornih informacija i potrebnih objašnjenja, do procjene

kreditne sposobnosti dužnika i samog trenutka sklapanja ugovora. Pritom, pored detaljne analize

propisa, autorice pružaju primjere iz domaće sudske prakse te proučavaju tumačenja i kriterije

zadane praksom Suda EU-a glede potrošačkih kredita.

Prof. dr. sc. Vesna Tomljenović

 

 

U ovoj knjizi posebno valja istaknuti nastojanje autorica za kritičkim znanstvenim osvrtom na

pitanje dopuštenosti, odnosno nepoštenosti valutne klauzule u CHF i HRK/CHF kreditima koje

nije isključivo pitanje kojim se bavi sudska praksa odnosno pravna teorija već se o istom često

vodi diskusije u široj javnosti. Autorice su ovu temu, koja je izazvala niz intenzivnih političkih

rasprava te su donesene odgovarajuće zakonske mjere koje su iz toga proizašle ne samo u

Hrvatskoj već i u drugim državama EU-a, iznimno uspješno razradile kako bi zainteresirana

javnost mogla dobiti bolji uvid u ovu problematiku. U knjizi se s pravom ukazuje na nedostatke

dosadašnje hrvatske sudske prakse i poslovne prakse banaka koje su ugovore o kreditu općenito

tumačile sukladno hrvatskom (nacionalnom) pravu, ne uzimajući pritom u obzir utjecaj prava EU-a

na hrvatske propise o CHF i HRK/CHF kreditima te dužnosti Republike Hrvatske te pravosudnih

tijela u pogledu usklađivanja s pravom EU-a.

                                                                                                              Univ.-Prof. Mag. Mag. Dr. Tomislav Borić