OBITELJSKO PRAVO

OBITELJSKO PRAVO

Autor/i: Dubravka Hrabar, Nenad Hlača, Dijana Jakovac-Lozić, Aleksandra Korać Graovac, Irena Majstorović, Anica Čulo Margaletić, Ivan Šimović
Recenzenti: prof. dr. sc. SUZANA BUBIĆ, prof. dr. sc. GORDANA KOVAČEK STANIĆ, doc. dr. sc. ANA RADINA

Vrijeme izdavanja: rujan 2021.
Uvez: meki
Broj stranica: 560
Oznaka: 811-475

Cijena: 39,2860 kn

Naruči
* Broj primjeraka:

* Naručitelj:

* Mjesto:

* Poštanski broj:

* Adresa:

* OIB:

* Telefon:

Telefaks:

* Email:
NARUDžBE
Narodne novine d.d., Odjel prodaje knjiga i časopisa, Zagreb, Savski gaj XIII. 6, 10020 Zagreb, tel.: 01/6652-843, 6652-844, telefaks: 01/6652-828, e-pošta prodajaknjiga@nn.hr

Pregled sadržaja

I. UVOD U OBITELJSKO PRAVO (Dubravka Hrabar)

II. BRAČNO PRAVO (Dubravka Hrabar)

III. IZVANBRAČNA ZAJEDNICA (Dubravka Hrabar)

IV. PODRIJETLO DJETETA (Dubravka Hrabar)

V. OBITELJSKOPRAVNI ODNOSI RODITELJA I DJECE (Dubravka Hrabar)

VI. MIRNO RJEŠAVANJE OBITELJSKIH PRIJEPORA (Anica Čulo Margaletić)

VII. POSVOJENJE (Dijana Jakovac-Lozić)

VIII. ISTOSPOLNE ZAJEDNICE (Aleksandra Korać Graovac)

IX. SKRBNIŠTVO (Nenad Hlača)

X. UZDRŽAVANJE (Aleksandra Korać Graovac)

XI. IMOVINSKI ODNOSI (Aleksandra Korać Graovac)

XII. EUROPSKO OBITELJSKO PRAVO Irena Majstorović

Predgovor urednice

Udžbenik Obiteljsko pravo namijenjen je ponajprije studentima prav­noga studija na pravnim fakultetima u Republici Hrvatskoj na istoimenom kolegiju. Nastao je kao skupno djelo nekolicine autora koji su institute obi­teljskoga prava obrađivali doktrinarno putem povijesnopravne i kompara­tivne metode, nastojeći čitatelju približiti društveni kontekst pravnih propi­sa poglavito kroz smisao, značenje i doseg pojedinih pravnih normi koje bi, osobito u obiteljskome pravu, trebale odražavati antropocentristički i etički standard. Pristup obiteljskopravnom fundusu odražava zamisao o stupnjevi­tom prikazu razvoja svakoga od pojedinih obiteljskopravnih instituta, njiho­voj ukorijenjenosti u društvenu zbilju, utjecaju društvenih promjena na njih, normativnom odgovoru i na kraju važnost svakog od njih. U analizi propisa, autori su nastojali povezati sve relevantno u odnosu na pojedini obiteljsko­pravni institut, objasniti utemeljenje zakonskoga rješenja i međunarodno­pravnih obveza koje je Republika Hrvatska preuzela u zakonskoj regulativi. Osobitu poteškoću predstavljali su nam oni dijelovi Obiteljskoga zakona kao temeljnoga propisa koji je u primjeni, izmijenjeni na teško prihvatljiv način. Zbog toga smo na mnogim mjestima upozoravali na pojedine nelogičnosti zakonskih rješenja i potrebne promjene de lege ferenda. Prikupljanje građe i način obrade bili su izazovni, no smatrali smo da su mnoga prijašnja izdanja istoimenog udžbenika naših učiteljica prof. dr. sc. Mire Alinčić i prof. dr. sc. Ane Bakarić Abramović utrla put kako studentima na pravilan i razumljiv način približiti obiteljsko pravo, koje se svima naizgled čini jasnim. No, ipak riječ je o pravnoj grani i propisima koji ulaze u pore društva i srž svakoga obiteljskog odnosa, noseći opasnost pogrešnog razumijevanja obitelji kao te­meljne društvene jedinice. Stoga smo slijedili, uz određene modifikacije, nit koja nam je ostavljena u nasljeđe.

Uvodno poglavlje, kao i poglavlja o bračnom pravu, izvanbračnoj zajed­nici, podrijetlu djeteta te pravnim odnosima roditelja i djece napisala je Du­bravka Hrabar, a unutar njega i dva potpoglavlja Ivan Šimović – o procesnoj sposobnosti i pravnim radnjama djeteta te o međunarodnoj otmici djece. Poglavlje o mirnom rješavanju obiteljskih prijepora napisala je Anica Čulo Margaletić, poglavlje o posvojenju Dijana Jakovac-Lozić, istospolne zajednice kao i imovinske odnose te uzdržavanje obradila je Aleksandra Korać Grao­vac, skrbništvo Nenad Hlača, a europsko obiteljsko pravo Irena Majstorović. Autorice Dubravka Hrabar i Aleksandra Korać Graovac koristile su u određe­noj mjeri svoje autorske priloge iz prijašnjeg izdanja (udžbenika Obiteljsko pravo iz 2006. i 2007., te Obiteljsko pravo u sustavu socijalne skrbi). Svaki od autora odgovoran je za svoj dio teksta.

Iako je riječ o udžbeničkoj literaturi, zbog sveobuhvatnosti izloženoga vjerujemo da je nadišao osnovnu informaciju o obiteljskome pravu u Hrvat­skoj, te da može biti korisna literatura i studentima poslijediplomskih studija i stručnjacima u praksi, sucima, odvjetnicima i socijalnim radnicima.

Udžbenik je uredila Dubravka Hrabar, a kazalo pojmova i popis korištenih propisa izradili su: Irena Majstorović, Anica Čulo Margaletić i Ivan Šimović.

U Zagrebu, lipanj 2021.

Dubravka Hrabar