Obiteljsko pravo i matičarstvo

Obiteljsko pravo i matičarstvo

Autor/i: Dubravka Hrabar, Aleksandra Korać Graovac
Recenzenti: N. Hlača, I. Majstorović, M. Šikić

Vrijeme izdavanja: rujan 2019.
Uvez: meki
Broj stranica: 196
Oznaka: 811-443

Cijena: 23,8900 kn

Naruči
* Broj primjeraka:

* Naručitelj:

* Mjesto:

* Poštanski broj:

* Adresa:

* OIB:

* Telefon:

Telefaks:

* Email:
NARUDžBE
Narodne novine d.d., Odjel prodaje knjiga i časopisa, Zagreb, Savski gaj XIII. 6, 10020 Zagreb, tel.: 01/6652-843, 6652-844, telefaks: 01/6652-828, e-pošta prodajaknjiga@nn.hr

PREDGOVOR

„Ova knjiga predstavlja udžbenik namijenjen ponajprije studentima koji

izučavaju obiteljsko pravo i matičarstvo u okviru Studija javne uprave. Matičarstvo

kao posebna disciplina povezano je s obiteljskim pravom zato što se obiteljsko

pravo velikim dijelom smatra statusnim pravom, a matičari kao državni

službenici vode evidencije o osobnim pravima i osobnome statusu građana.

Knjiga je nastala iz potrebe da se prošlo izdanje autorica (Obiteljsko pravo s

matičarstvom, Narodne novine, Zagreb, 2003.) osuvremeni, i zbog zakonskih

promjena u području obiteljskoga prava, i novih promjena koje su matičarstvu

dale dodatnu vrijednost u službi građana. Autorice su u knjizi obradile osnove

matičarstva i dale sumarni prikaz njegova razvoja tijekom povijesti, te posebnih

uz matičarstvo vezanih propisa koji su njegov pravni temelj. Obiteljsko pravo

obrađeno je u onim institutima koji su vezani uz matičarstvo, odnosno osobna

stanja građana, izostavljajući obiteljskopravne institute koji se proučavaju na

pravnom, odnosno studiju socijalnog rada. Osim osnovnih znanja koje udžbenik

pruža za razumijevanje obiteljskoga prava i matičarstva, knjiga može poslužiti i

matičarima u proširenju specifičnih znanja potrebnih u svakodnevnome radu.

Zato su, među inim, obiteljskopravne situacije analizirane i kroz prizmu uloge

matičara u provedbi različitih zakona i podzakonskih akata, kojima se osobna

stanja građana evidentiraju u državnim registrima.

Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar autorica je poglavlja I. do III., a prof. dr. sc.

Aleksandra Korać Graovac poglavlja IV. do VI.“

Autorice