OGLEDI O PRAVU I PRAVDI U DVIJE EUROPE

OGLEDI O PRAVU I PRAVDI U DVIJE EUROPE

Autor/i: Davor Derenčinović
Recenzenti: prof. dr. Gordana Lažetić i prof. dr.sc. Anita Kurtović Mišić

Vrijeme izdavanja: svibanj 2021.
Uvez: meki
Broj stranica: 236
Oznaka: 811-474

PUTOVI I STRANPUTICE EUROPSKOG KAZNENOG PRAVA OD STRASBOURGA DO BRUXELLESA 

Cijena: 29,8600 kn

Naruči
* Broj primjeraka:

* Naručitelj:

* Mjesto:

* Poštanski broj:

* Adresa:

* OIB:

* Telefon:

Telefaks:

* Email:
NARUDžBE
Narodne novine d.d., Odjel prodaje knjiga i časopisa, Zagreb, Savski gaj XIII. 6, 10020 Zagreb, tel.: 01/6652-843, 6652-844, telefaks: 01/6652-828, e-pošta prodajaknjiga@nn.hr

Iz Predgovora autora

''…valja reći da je ovo publikacija hrestomatijskog tipa koja obuhvaća

neke od radova koje sam napisao i objavio od početka akademske karijere

sveučilišnog nastavnika, ali i suradnika različitih europskih institucija. Riječ je o

odabranom retrospektivnom uzorku od jedanaest radova koji su usredotočeni

na temu europskog kaznenog prava u širem smislu i koji su objavljeni u nizu

monografskih i periodičkih publikacija. Oni nisu nastali u trenutku već u razdoblju

od više od dvadeset godina teorijskog i praktičnog rada na europskim

temama demokracije, vladavine prava i zaštite ljudskih prava. Zamisao je bila

objediniti te radove, odrediti im zajednički nazivnik i zaokružiti jedno poglavlje

života, znanstvene karijere i praktičnoga djelovanja na području zaštite ljudskih

prava.

Radovi koji su odabrani prate moje znanstvene interese i angažmane u

suradnji s Vijećem Europe i Europskom unijom. Moguće ih je podijeliti u sedam

tematskih cjelina koje u većoj ili manjoj mjeri korespondiraju s već navedenim

znanstvenim interesima i angažmanima: korupcija, načelo zakonitosti u kontekstu

suočavanja s posljedicama naslijeđa totalitarnih režima, terorizam, trgovanje

ljudima, tretman opasnih počinitelja kaznenih djela, zaštita osobnih podataka i

europski prostor slobode, sigurnosti i pravde. Sve su ove teme i nadalje vrlo

aktualne i u Europi i u Hrvatskoj i u tom su smislu radovi obuhvaćeni ovom

hrestomatijom poticaj za neka daljnja promišljanja i djelovanja….''

 

Sadržaj

Predgovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V

I. Rane antikorupcijske aktivnosti Vijeća Europe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

II. Povodom presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Streletz,

Kessler i Krenz protiv Njemačke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

III. Novi antiterorizam na razmeđi depolitizacije i dejuridizacije. . . . . . . . . . . . . . . . . 43

IV. Suvremeni antiterorizam na raskrižju – kaznenopravna reakcija vs.

“rat protiv terorizma”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

V. Nisu na prodaju – o pravima žrtava trgovanja ljudima nakon presude

Europskog suda za ljudska prava u predmetu Rantsev protiv Cipra i Rusije. . . .  97

VI. Vremensko ograničenje primjene hrvatskog Zakona o pravosudnoj suradnji

u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije – na marginama

(još) jednog zakonodavnog eksperimenta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

VII. Doseg isključenja provjere dvostruke kažnjivosti iz Zakona o pravosudnoj

suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije. . . . . . . . . 137

VIII. Kratak pregled pravnog okvira za suzbijanje organiziranog kriminala

u prostoru sigurnosti, slobode i pravde Europske unije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

IX. Sigurnosno zatvaranje “opasnih” delinkvenata – podsjetnik iz Strasbourga. . . . 169

X. Upravno-kaznene mjere za zlouporabu tržišta prije i nakon donošenja

Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća 596/2014 od 16. travnja 2014. godine. . 181

XI. Preispitivanje prakse država glede zadržavanja DNK profila u svjetlu

nedavnih presuda Europskog suda za ljudska prava protiv Ujedinjenog

Kraljevstva i Sjeverne Makedonije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Popis literature. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Bilješka o autoru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219