OVRŠNI ZAKON, V. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

OVRŠNI ZAKON, V. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Autor/i: Mihajlo Dika

Vrijeme izdavanja: veljača 2021.
Broj stranica: 616
Oznaka: 811-473

Autorski pročišćeni tekst zakona s interpretativnim i komentarskim bilješkama te stvarnim kazalom

Cijena: 26,2800 kn

Naruči
* Broj primjeraka:

* Naručitelj:

* Mjesto:

* Poštanski broj:

* Adresa:

* OIB:

* Telefon:

Telefaks:

* Email:
NARUDžBE
Narodne novine d.d., Odjel prodaje knjiga i časopisa, Zagreb, Savski gaj XIII. 6, 10020 Zagreb, tel.: 01/6652-843, 6652-844, telefaks: 01/6652-828, e-pošta prodajaknjiga@nn.hr

PREDGOVOR V. IZDANJU

Ovršni zakon iz 2012. (NN br. 112 od 11. listopada 2012.), koji je u međuvremenu bio opetovano noveliran (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku od 15. veljače 2013., NN 25/2013.; Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona od 15. srpnja 2014., NN 93/2014.; Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske br. U-I-2881/2014 i dr. od 1. lipnja 2016., NN 55/2016.; Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona od 14. srpnja 2017., NN 73/2017.), ponovno je revidiran Zakonom o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona od 27. studenoga 2020. (NN 131/2020.), koji je stupio na snagu 28. studenoga 2020.

U pripremi ovog izdanja knjige autor se poslužio metodom kojom se koristio i prigodom pripreme njezinog četvrtog, a prije toga njezinog prvog i trećeg izdanja. U skladu s time, knjiga sadrži pročišćeni tekst Zakona prema stanju na dan stupanja na snagu Novele iz 2020. te s time usklađene interpretativne i komentarske bilješke kao i stvarno kazalo. Pritom se pri izradi interpretativnih i komentarskih bilježaka nastojalo uzeti u obzir izmjene do kojih je u međuvremenu nakon četvrtog izdanja došlo u provedbenim i pratećim propisima, ali i u drugim koneksnim zakonima.

I ovo izdanje knjige sadrži kao i četvrto tri dodatka: uz čl. 204. izvode iz Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 68/2018., 2/2020., 46/2020., 47/2020.), uz čl. 356. - Uredbu (EZ) br. 805/2004. Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o uvođenju europskog ovršnog naslova (SL L 143) te uz čl. 364.a - Uredbu (EU) br. 655/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi postupka za europski nalog za blokadu računa (SL EU L 189).

U Zagrebu, prosinac 2020.
Autor