PRAVNA POČETNICA – PRIRUČNIK ZA ODVJETNIČKE VJEŽBENIKE I DRUGE PRAVNIKE POČETNIKE

PRAVNA POČETNICA – PRIRUČNIK ZA ODVJETNIČKE VJEŽBENIKE I DRUGE PRAVNIKE POČETNIKE

Autor/i: Sandra Lacmanović Meić
Recenzenti: Jelena Rubeša Bilobrk

Pravna biblioteka: Priručnici
Vrijeme izdavanja: rujan 2018.
Uvez: meki
Broj stranica: 124
Oznaka: 811-421

Cijena: 135,00 kn

Naruči
* Broj primjeraka:

* Naručitelj:

* Mjesto:

* Poštanski broj:

* Adresa:

* OIB:

* Telefon:

Telefaks:

* Email:
NARUDžBE
Narodne novine d.d., Odjel prodaje knjiga i časopisa, Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, tel.: 01/6652-843, 6652-844, telefaks: 01/6652-828, e-pošta prodajaknjiga@nn.hr

PREDGOVOR

Kodeks odvjetničke etike odvjetnicima preporučuje da radi stvaranja sposobnoga odvjetničkog podmlatka primaju na vježbu mlade, sposobne i vrijedne diplomirane pravnike te ih upućuje na dužnost pružajući im mogućnost stjecanja odvjetničke prakse i znanja. Odvjetnički vježbenici važan su dio odvjetništva te je dužnost odvjetnika principala obučiti vježbenika za samostalan rad. Obuka koju vježbenici prolaze raznolika je i ovisi o njihovim prethodno stečenim znanjima i vještinama te o vremenu koje odvjetnik principal ima na raspolaganju za njihovu obuku.
Mladi pravnici izlaze s fakulteta puni teorijskog znanja, no često im nedostaju osnovna praktična znanja koja su potrebna za rad u odvjetništvu i drugim pravnim djelatnostima. Iz želje i potrebe da se premosti taj jaz između teorijskih znanja koja pravnici usvajaju tijekom studija i vještina i praktičnih znanja koja su potrebna za rad u odvjetništvu i drugim pravnim djelatnostima, nastao je ovaj priručnik. Priručnik sadrži osnovne alate i upute o tome gdje pronaći valjane podatke i odgovarajuće propise, kako funkcioniraju sudovi i odvjetnički uredi, kako napisati osnovne podneske i ugovore, kako računati rokove i troškove te druge praktične upute. Priručnik je u svojoj naravi informativnog karaktera te upućujem čitatelje i kolege koji će se njime služiti da uzimaju u obzir konkretnu pravnu situaciju s kojom su se susreli s obzirom na to da su primjeri i upute iz ovog priručnika isključivo opće naravi te ne moraju nužno biti primjenjivi ili odgovarajući u stvarnoj situaciji.
Pravna teorija i pravna praksa jednako su važne i međusobno se nadopunjuju, a pravnu teoriju moguće je razumjeti u cijelosti jedino kroz pravnu praksu. Moja je želja da ovaj priručnik pridonese razumijevanju teorije kroz praksu i što potpunijoj obuci mladih pravnika za samostalan rad.

Autorica