Pravni izvori za polaganje općeg dijela Državnog stručnog ispita

Pravni izvori za polaganje općeg dijela Državnog stručnog ispita

Autor/i: Narodne novine d.d.

Zbirka sadrži pravne izvore za polaganje općeg dijela DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA koje je sukladno članku 4 a. Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita („Narodne novine", broj 61/06, 145/12, 01/14, 11/15, 124/15 i 27/17) objavilo Ministarstvo uprave. 

U registratoru se nalaze redakcijski pročišćeni tekstovi zakona sa stanjem na dan 1. 2. 2022.

Zakoni se redovito ažuriraju te se u skladu s time mijenja i sadržaj izvora

Cijena: 32,5171 kn

Naruči
* Broj primjeraka:

* Naručitelj:

* Mjesto:

* Poštanski broj:

* Adresa:

* OIB:

* Telefon:

Telefaks:

* Email:
NARUDžBE
Narodne novine d.d., Odjel prodaje knjiga i časopisa, Zagreb, Savski gaj XIII. 6, 10020 Zagreb, tel.: 01/6652-843, 6652-844, telefaks: 01/6652-828, e-pošta prodajaknjiga@nn.hr

SADRŽAJ

 

I. USTAVNO UREĐENJE

 1. Ustav Republike Hrvatske (NN 85/10 – pročišćeni tekst, 5/14 – Odluka USRH)
 2. Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske (NN 55/90, 26/93, 29/94)
 3. Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske (NN 22/92, 42/92, 71/97, 69/04 – Odluka USRH, 99/04, 44/06, 24/11, 128/14)
 4. Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (NN 66/15 – pročišćeni tekst, 104/15 – Odluka i Rješenje USRH, 98/19)
 5. Zakon o registru birača (NN 144/12, 105/15, 98/19)
 6. Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (NN 49/02 – pročišćeni tekst)
 7. Zakon o političkim strankama (NN 76/93, 111/96, 164/98, 36/01, 28/06)
 8. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10 – Odluka USRH, 80/10, 93/11 – Odluka USRH)
 9. Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske (NN 33/95)

 

II. SUSTAV DRŽAVNE UPRAVE

 1. Zakon o sustavu državne uprave (NN 66/19)
 2. Zakon o Vladi Republike Hrvatske (NN 150/11, 119/14, 93/16, 116/18)
 3. Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16, 104/16, 116/18, 127/19)
 4. Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama (NN 84/18)
 5. Uredba o općim pravilima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (NN 70/19)
 6. Poslovnik Vlade Republike Hrvatske (NN 154/11, 121/12, 7/13, 61/15, 99/16, 57/17, 87/19, 88/20)
 7. Izvod iz Zakona o Gradu Zagrebu (NN 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19, 144/20)
 8. Izvod iz Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15):

 

III. SLUŽBENIČKI ODNOSI

 1. Zakon o državnim službenicima (NN 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka i Rješenje USRH, 61/17, 70/19, 98/19)
 2. Izvod iz Zakona o državnim službenicima i namještenicima (NN 27/01)
 3. Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19)
 4. Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 112/17, 12/18, 2/19 – Dodatak I., Dodatak II.)
 5. Etički kodeks državnih službenika (NN 40/11, 13/12)

 

IV. SUSTAV LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

 1. Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi (NN MU 14/97, 2/07, 4/08, 5/08) 
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19, 144/20)
 3. Izvod iz Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN 86/06, 125/06 – ispravak, 16/07 – ispravak, 95/08 – Odluka USRH, 46/10 – ispravak, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13, 110/15)
 4. Zakon o Gradu Zagrebu (NN 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19, 144/20)
 5. Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21)

 

V. UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOROVI

 1. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
 2. Zakon o upravnim sporovima (NN 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17, 110/21)

 

VI. UREDSKO POSLOVANJE

 1. Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/21)
 2. Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (NN 33/95)
 3. Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/16)
 4. Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti (NN 34/02)

 

Napomena:

Predmet Osnove sustava Europske unije obuhvaća publikacije Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracije: 

 1. Europa u 12 lekcija, Pascal Fontaine,
 2. Hrvatska na putu u Europsku uniju, Od kandidature do članstva, MEI. – šesto izdanje, MVEP, 2012. ažurirana je 2012. godine.
 3. Peto proširenje Europske unije, MEI, 2004.
 4. Odluka o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (»Narodne novine« broj 49/2005.)
  Te stoga nije uključen u ovu zbirku.

 

Napomena: zakoni se redovito ažuriraju te će biti moguće dodatno naručiti nove verzije pročišćenih tekstova zakona (prema Vašoj narudžbi) s unesenim aktualnim izmjenama i dopunama po povoljnoj cijeni. Tekstove zakona moguće je vaditi i umetati nove u registar.