Pravni izvori za polaganje pravosudnog ispita
NN propisi – redakcijski pročišćeni tekstovi zakona po pojedinim pravnim propisima

Pravni izvori za polaganje pravosudnog ispita<br/>NN propisi – redakcijski pročišćeni tekstovi zakona po pojedinim pravnim propisima

Autor/i: Narodne novine d.d.

Pravna biblioteka: NN propisi
Uvez: tvrdi

 • Želite na jednome mjestu imati sve važeće zakone RH iz pojedinih pravnih područja? Spremate se polagati pravosudni ispit?

Narodne novine d.d. za Vas su pripremile kompletan materijal važećih pravnih propisa (izvora za polaganje pravosudnog ispita – koje je navelo Ministarstvo pravosuđa).

Cijena kompleta od četiri registra iznosi 1190,00 kn.

Cijena pojedinog registra iznosi 350,00 kn.

Cijena: 350,00 kn

Naruči
* Broj primjeraka:

* Naručitelj:

* Mjesto:

* Poštanski broj:

* Adresa:

* OIB:

* Telefon:

Telefaks:

* Email:
NARUDžBE
Narodne novine d.d., Odjel prodaje knjiga i časopisa, Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, tel.: 01/6652-843, 6652-844, telefaks: 01/6652-828, e-pošta prodajaknjiga@nn.hr

Više

 

 

 

NN propise čine aktualni redakcijski pročišćeni tekstovi zakona po područjima kako slijedi: 

I. Građansko (materijalno) pravo

 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14)
 • Zakon o zemljišnim knjigama (NN 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13, 108/17)
 • Zemljišnoknjižni poslovnik (NN 81/97, 109/02, 123/02, 153/02, 14/05, 60/10)
 • Zakon o nasljeđivanju (NN 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15)
 • Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)
 • Zakon o najmu stanova (NN 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18)
 • Zakon o osiguranju (NN 30/15, 112/18)
 • Zakon o obveznim osiguranjima u prometu (NN 151/05, 36/09, 76/13, 152/14)
 • Zakon o kamatama (NN 95/04, 35/05)

 

II. Građansko (postupovno), obiteljsko, radno i upravno pravo

Građansko (postupovno) pravo

 • Zakon o parničnom postupku (NN 148/11, 25/13, 28/13, 89/14)
 • Zakon o rješavanju sukoba Zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima (SL SFRJ 43/82, 72/82; NN 53/91, 88/01)
 • Sudski poslovnik (NN 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 57/17, 101/18, 119/18)
 • Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 68/18)
 • Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17)

Obiteljsko pravo

 • Obiteljski zakon (NN 103/15)
 • Zakon o privremenom uzdržavanju (NN 92/14)

Radno pravo

 • Zakon o radu (NN 93/14, 127/17)
 • Zakon o državnim službenicima (NN 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11,34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka i Rješenje USRH, 61/17)
 • Zakon o strancima (NN 130/11, 74/13, 69/17, 46/18)
 • Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
 • Zakon o tržištu rada (NN 118/18)
 • Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN 16/17)
 • Zakon o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08, 112/12)
 • Zakon o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17)
 • Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola (NN 92/14)

Upravno pravo

 • Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
 • Zakon o upravnim sporovima (NN 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 – Odluka i Rješenje USRH, 29/17)
 • Zakon o sustavu državne uprave (NN 150/11, 12/13, 93/16, 104/16)
 • Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14, 69/17)

 

III. Trgovačko pravo

 • Zakon o trgovačkim društvima (NN 152/11 – proč. tekst, 111/12, 68/13, 110/15)
 • Zakon o mjenici (NN 74/94, 92/10)
 • Zakon o čeku (NN 74/94)
 • Stečajni zakon (NN 71/15, 104/17)
 • Pomorski zakonik (NN 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15)

 

IV. Kazneno pravo, ustavno uređenje i organizacija pravosuđa

Kazneno pravo

 • Kazneni zakon (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18)
 • Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (NN 76/14)
 • Zakon o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17)
 • Zakon o sudovima za mladež (NN 84/11, 143/12, 148/13, 56/15)
 • Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (NN 76/09, 116/10, 57/11, 136/12, 148/13, 70/17)
 • Zakon o pomilovanju (NN 175/03)
 • Zakon o izvršavanju kazne zatvora (NN 190/03, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13, 150/13)

Ustavno uređenje

 • Ustav Republike Hrvatske (NN 85/10, 5/14 – Odluka USRH)
 • Ustavna odluka o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske (NN 31/91)
 • Odluka Sabora Republike Hrvatske (o raskidu državno-pravne sveze) (NN 53/91)
 • Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (NN 49/02)
 • Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (NN 66/15, 104/15 – Odluka i Rješenje USRH)
 • Zakon o Vladi Republike Hrvatske (NN 150/11, 119/14, 93/16, 116/18)
 • Zakon o pučkom pravobranitelju Republike Hrvatske (NN 76/12)
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 19/13, 137/15, 123/17)
 • Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokoli 1, 4, 6, 7 i 11 (NN 18/97)


Organizacija pravosuđa

 • Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18)
 • Zakon o Državnom sudbenom vijeću (NN 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13, 82/15, 67/18)
 • Zakon o državnom odvjetništvu (NN 67/18)
 • Zakon o odvjetništvu (NN 9/94, 117/08, 50/09, 75/09, 18/11)
 • Zakon o javnom bilježništvu (NN 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16)

 

Kontakt/predbilježbe/informacije isključivo na:

Narodne novine d.d., Odjel prodaje knjiga i časopisa, Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6,
tel.: 01/6652-843, 6652-844, telefaks: 01/6652-828, e-pošta prodajaknjiga@nn.hr 

 

Napomena: zakoni se redovito ažuriraju te će biti moguće dodatno naručiti nove verzije pročišćenih tekstova zakona (prema Vašoj narudžbi) s unesenim aktualnim izmjenama i dopunama po povoljnoj cijeni. Tekstove zakona moguće je vaditi i umetati nove u pojedini registar kao i prebacivati ih iz jednog registra u drugi prema Vašim potrebama.