Privatno pravo

Privatno pravo

Novo

Autor/i: Nikola Gavella

Pravna biblioteka: monografije
Vrijeme izdavanja: siječanj 2019.
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 448
Oznaka: 811-423

Cijena: 270,00 kn

Naruči
* Broj primjeraka:

* Naručitelj:

* Mjesto:

* Poštanski broj:

* Adresa:

* OIB:

* Telefon:

Telefaks:

* Email:
NARUDžBE
Narodne novine d.d., Odjel prodaje knjiga i časopisa, Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, tel.: 01/6652-843, 6652-844, telefaks: 01/6652-828, e-pošta prodajaknjiga@nn.hr

PREDGOVOR

Ovo je knjiga o privatnom pravu, tom segmentu pravnog uređenja koje nastoji slobodnim i ravnopravnim pojedincima omogućiti da unutar granica pravnog i moralnog poretka, svojom voljom upravljaju vlastitim životima te ostvaruju svoju slobodu u svojim odnosima s drugima. Knjiga nije napisana s ciljem da služi kao udžbenik iz kojega bi čitatelj stjecao potrebno stručno znanje i saznavao podatke koje bi trebao usvojiti. Napisana je sa željom da posluži kao put za razumijevanje privatnog prava, a možda čak i prava uopće.

Na pravo, pa tako i na ovu njegovu sastavnicu koja se naziva privatno pravo, može se, naravno, gledati s različitih stajališta, iz više različitih kutova. Pogled iz jednoga, vidjet će u privatnom pravu, i uopće u pravu, civilizacijsku, odnosno kulturnu činjenicu da u ljudskoj zajednici postoji i djeluje sustav normi koje uređuju život pojedinaca u njoj. Pogled iz drugoga kuta, tražit će spoznaju kakvo bi pravo bilo ostvarenje ideje pravednosti. Iz prvog kuta na pravo gleda pravna znanost, a iz drugoga filozofija prava. Pritom oba gledaju u isto, a to se nastoji i ovom knjigom. Pokušava se upozoriti na svjetonazorske temelje privatnog prava, a i na ono što je na tim temeljima izgrađeno. Nastoji se ukazati na usmjerenje prema pravednosti i kako o tom usmjerenju ovisi sadržaj normi privatnog prava i njegovih ustanova. O tome ovise i njihova uloga i mjesto kojeg zauzimaju u pravnom, a time i u društvenom poretku. Nastoji se i upozoriti na njihovu promjenjivost te na granice njihove moći, a osobito na promjene koje se u pravnim porecima i njihovim privatnopravnim sastavnicama zbivaju pod utjecajem idejnih, političkih i društvenih stremljenja i previranja.

Kao ilustracije privatnopravnog uređenja služe podaci o zakonskim rješenjima u pravnom poretku Republike Hrvatske. Oni su tek primjeri, koji su uglavnom navedeni samo u bilješkama ispod teksta, zajedno s drugim napomenama i objašnjenjima. Možda neki od tih primjera više neće biti aktualni u trenutku kada ova knjiga dođe u ruke čitatelja. Ali i takvi će, vjerujem, moći poslužiti zainteresiranom čitatelju da osjeti bit, načela i duh privatnog prava, pa da sagleda kako iz tih proizlaze rješenja koja jesu pozitivno pravo, čak i kada to možda nije na prvi pogled lako vidljivo. Tako će moći i sam zauzeti svoj stav prema privatnom pravu, pa i pravu uopće, razumjeti pravila koja dolazeći iz zakonodavstva i drugih izvora, tvore privatnopravno, a i uopće pravno uređenje, ili na nj utječu, na ovaj ili onaj način. Tim putem može čitatelj krenuti ususret onome što nude posebne privatnopravne i druge discipline pravne znanosti, a možda i široj spoznaji prava i odnosa čovjeka i društva. To je cilj kojem stremi ova knjiga.

Zbog tako postavljenog cilja, bilo je neophodno suzdržati se od izlaganja suvišnih detalja i prikazivanja brojnih, makar kako odličnih znanstvenih i stručnih radova koji su o njima objavljeni. O njima će zainteresirani čitatelji dobiti potrebne informacije kada se upuste u izučavanje posebnih područja pravnih i drugih znanosti. Dodan je, međutim, popis izabrane važnije literature o općim građanskopravnim, privatnopravnim, pravnim, pa i o nekim još širim temama.

Nikola Gavella

 

PREGLED SADRŽAJA

 

 

Dio I.

PRIVATNOPRAVNA SASTAVNICA PRAVNIH POREDAKA

 

Glava 1.

Privatno pravo

 

Glava 2.

Idejna, politička i društvena previranja u Europi i privatno pravo

 

Glava 3.

Privatno pravo i pravni krugovi

 

Glava 4.

Norme privatnog prava

 

Dio II.

PRIVATNOPRAVNI ODNOSI

 

Glava 5.

Privatnopravni odnosi i njihova građa

 

Glava 6.

Subjektivna prava

 

Dio III.

UTJECAJ VOLJE POJEDINACA NA PRIVATNOPRAVNE ODNOSE

 

Glava 7.

Pravni poslovi

 

Glava 8.

Valjanost pravnih poslova

 

Glava 9.

Učinkovitost pravnih poslova

Glava 10.

Pravno značajni voljni čini

 

Glava 11.

Zastupanje

 

Važnije kratice

Važnija literatura

Kazalo pojmova