Statusna prava građana

Statusna prava građana

Autor/i: Uredništvo knjiga i časopisa Narodnih novina d.d.

Pravna biblioteka: Zbirke propisa
Vrijeme izdavanja: prosinac 2017.
Uvez: meki
Broj stranica: 280
Oznaka: 811-405

Statusna prava građana

(stanje propisa na dan 1. studenoga 2017. godine)

Cijena: 89,00 kn

Naruči
* Broj primjeraka:

* Naručitelj:

* Mjesto:

* Poštanski broj:

* Adresa:

* OIB:

* Telefon:

Telefaks:

* Email:
NARUDžBE
Narodne novine d.d., Odjel prodaje knjiga i časopisa, Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, tel.: 01/6652-843, 6652-844, telefaks: 01/6652-828, e-pošta prodajaknjiga@nn.hr

IZ PREDGOVORA

Knjiga sadrži redakcijski pročišćene tekstove, uredničke napomene ispod izmije­njenih članaka te kazala pojmova odabranih zakona iz područja statusnih prava gra­đana. 

 

ZBIRKA SADRŽI:

  • Zakon o državnim maticama (NN 96/93, 76/13)
  • Zakon o hrvatskom državljanstvu (NN 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 4/94, 130/11, 110/15)
  • Zakon o matičnom broju (NN 9/92, 66/02)
  • Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN 70/15)
  • Zakon o prebivalištu (NN 144/12, 158/13)
  • Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (NN 77/99, 133/02, 48/05, 74/09, 154/14, 82/15)
  • Zakon o strancima (NN 130/11, 47/13, 69/17)

Uredništvo knjiga i časopisa Narodnih novina d.d.