Temeljna prava i zabrana diskriminacije u praksi europskih i nacionalnih sudova

Temeljna prava i zabrana diskriminacije u praksi europskih i nacionalnih sudova

Autor/i: Snježana Vasiljević i Mario Vinković
Recenzenti: Arsen Bačić, Tamara Ćapeta, Iris Goldner Lang, Ivana Krstić Davinić, Mira Lulić, Luka Tičar

Vrijeme izdavanja: prosinac 2019.
Uvez: meki
Broj stranica: 188
Oznaka: 811-456

Cijena: 185,00 kn

Naruči
* Broj primjeraka:

* Naručitelj:

* Mjesto:

* Poštanski broj:

* Adresa:

* OIB:

* Telefon:

Telefaks:

* Email:
NARUDžBE
Narodne novine d.d., Odjel prodaje knjiga i časopisa, Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, tel.: 01/6652-843, 6652-844, telefaks: 01/6652-828, e-pošta prodajaknjiga@nn.hr

PREDGOVOR

Ova je knjiga odgovor na potrebe studenata i pravne struke za razumijevanje sadržaja europskog antidiskriminacijskog prava i njegove primjene u praksi. Nastala je iz potreba studenata koji su aktivno uključeni u nastavu iz predmeta Europsko javno pravo, Europsko antidiskriminacijsko pravo, Europsko pravo ravnopravnosti spolova i nediskriminacije na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i predmeta Europsko radno pravo i europsko pravo socijalne sigurnosti, Pravo jednakosti EU-a, Sloboda kretanja radnika i pravo zapošljavanja u EU-u, Sloboda kretanja radnika i europsko individualno radno pravo i Europsko antidiskriminacijsko pravo na Pravnom fakultetu Osijek i Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za razumijevanje sadržaja europskog i nacionalnog antidiskriminacijskog prava. Osim toga, pravna struka, posebice suci, odvjetnici, ali i zaposlenici u državnoj upravi, u svom se svakodnevnom radu također susreću sa slučajevima diskriminacije i povredama temeljnih ljudskih prava, te je stoga ova knjiga i svojevrstan priručnik za razumijevanje pravnog okvira EU-a i Vijeća Europe u suzbijanju diskriminacije i zaštiti ljudskih prava.

Kako je europski sustav zaštite temeljnih ljudskih prava slojevit i složen, autori su nastojali jednostavnim rječnikom objasniti osnovna načela europskog prava, način primjene europskih normi i njihov utjecaj na razvoj nacionalnog antidiskriminacijskog prava.

Dinamičnost i višeslojnost sustava zaštite temeljnih ljudskih prava u Europi i europskog antidiskriminacijskog prava, s brojnim predmetima koji misaono intrigiraju i provociraju, ostavlja dovoljno prostora za stalne dopune i preispitivanja nacionalnih rješenja. Cilj knjige je studentima i zainteresiranoj javnosti pružiti uvid u interpretacijske dosege Suda EU-a, Europskog suda za ljudska prava, ali i nacionalnih sudova, potičući nužnost teleološke interpretacije i rafiniranog pristupa kompleksnim institutima prava jednakosti. Stoga, nije uvijek bilo lako balansirati sadržajem i odabirom predmeta, kao ni uključivanjem judikata relativno skromne nacionalne prakse u ovom području. Ostaje nada da će pro futuro biti moguće načiniti novi preslik, dopunjen odgovarajućim nacionalnim judikatima i novim spoznajama, jer područje zaštite ljudskih prava nikada ne miruje i permanentno traga za novim i boljim rješenjima.

Na kraju, želimo zahvaliti svim kolegama, posebice na Katedri za Europsko javno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu na korisnim i vrijednim komentarima koji su nam pomogli da sadržaj knjige bude još bogatiji i zanimljiviji čitateljima. Želimo zahvaliti i studentici Dori Pavković koja nam je pomogla u izradi popratnih dijelova knjige, poput popisa sudske prakse i literature. Na kraju zahvaljujemo poštovanim recenzentima iz Hrvatske i susjednih država, izdavaču i posebice gospođi Nives Frei Bingula na vrlo konstruktivnim i sadržajnim komentarima, strpljivosti i entuzijazmu koji nam je uvelike pomogao da knjigu završimo u dogovorenim rokovima.

Autori