Upravljanje promjenama u poslovnoj organizaciji digitalnog doba

Upravljanje promjenama u poslovnoj organizaciji digitalnog doba

Autor/i: Davor Perkov
Recenzenti: prof. dr. sc. Velimir Srića, prof. dr. sc. Marinko Jurčević i prof. dr. sc. Kenan Crnkić

Vrijeme izdavanja: ožujak 2019.
Uvez: meki
Broj stranica: 304
Oznaka: 811-434

Cijena: 240,00 kn

Naruči
* Broj primjeraka:

* Naručitelj:

* Mjesto:

* Poštanski broj:

* Adresa:

* OIB:

* Telefon:

Telefaks:

* Email:
NARUDžBE
Narodne novine d.d., Odjel prodaje knjiga i časopisa, Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, tel.: 01/6652-843, 6652-844, telefaks: 01/6652-828, e-pošta prodajaknjiga@nn.hr

UVODNE RIJEČI AUTORA

Stari Kinezi su znali moliti: Daj Bože da živim u zanimljiva vremena! Danas doista živimo u eri dominantnih procesa internacionalizacije, globalizacije, nove ekonomije i održivog rasta. Svaka promjena u bilo kojem dijelu razvijenog svijeta, više ili manje odražava se na cijeli planet. Naše doba je zanimljivo, dinamično, multidimenzionalno, digitalizirano i puno neizvjesnosti, i za pojedince, konkurente te organizacije, i za Zemlju uopće. Nakon što su iscrpile potencijale tradicionalnih poluga poput financijsko-proizvodnih programa, smanjenja operativnih troškova ili optimizacije otiska, organizacije sada moraju žurno pronaći nove načine za rast marže i poslovanja. Započela je digitalna revolucija. Eksplozija podataka, sveopća povezanost uređaja te povećanje snage i memorije procesora, upozoravaju da novi obzor za poboljšanja performansi i rasta, organizacije trebaju potražiti u tehnološki podržanim transformacijama.

Promjene su svuda oko nas, upravljanje promjenama je jedno od najprihvaćenijih menadžerskih područja ali je istodobno – iznimno slabo shvaćeno! Ako na tražilicu amazon.com upišete sintagmu organizational change, pronaći ćete više od 8 tisuća naslova a pod sintagmom organizacijska promjena na Googleu ćete birati između oko 619 000 natuknica! Kad je već promjena tako široko disperzirana i kad toliko mnogo ljudi ima nešto kazati na tu temu, moglo bi se pomisliti da tajnu upravljanja promjenama i nije tako teško dokučiti. No, kada dođe do inicijative za promjenu u organizaciji, uvjerljiva većina njih propadne ili ne ispuni očekivanja. Tek petina započetih procesa poslovnih promjena uspije polučiti željene ishode!

U mnogim knjigama, znanstveno-stručnoj literaturi, konzultantskim kućama i na edukacijskim seminarima egzistira raskošan spektar modela ili modus operandi sugestija u smislu: oblikuj viziju, učinkovito je komuniciraj, motiviraj ljude, uključi ih u odlučivanje o promjeni, pokreni proces koji vodi novom ponašanju, ukloni barijere i otpor promjeni, te na kraju učvrsti novi način rada. K svemu tome se onako usput, dodaje da će uspjehu svakako pridonijeti karizma i kompetentnost provoditelja. Takvi i slični simplificirani pristupi u zbilji rijetko daju rezultate. Svaka poslovna organizacija ima određeni momentum, te specifičnosti u pogledu znanja ljudi i kompleksnosti situacije. Nema značajnije poslovne promjene koja se može riješiti copy-paste metodom ili univerzalnim naputkom u nekoliko koraka kako sugeriraju znalci različitih profila. Uspješne i neuspješne ishode u procesima promjena mnogo ćemo bolje razumjeti ako ih promatramo kao međuigru iskustva. Dok neuspjehe valja shvatiti kao znakove upozorenja i prosvijećenja, dotle promjene s ostvarenim ciljevima u okviru raspoloživog vremena i planiranih sredstava pružaju satisfakciju i nadahnuće.

Kome je knjiga namijenjena?

Prije svega želimo uvjeriti lidere, vrhovne menadžere i izvršne direktore da vođenje promjena počiva na izgradnji jedinstvene poslovne filozofije i operativnom sustavu koji odlikuju poticajno okruženje, dvosmjerna razmjena ideja, usredotočenost na kupce i cjeloživotno učenje. Menadžeri, voditelji, nadzornici i svi profesionalci, ovdje će pronaći modele za operativno upravljanje procesima promjena, kao i načine za proaktivno nadilaženje otpora. Poslovni savjetnici će također pronaći korisne pouke za svoj kvalitetniji doprinos klijentima u programima promjena.

Studentima koji na sveučilištima, fakultetima, veleučilištima i visokim školama pohađaju kolegije o poslovnoj ekonomiji, međunarodnom poslovanju, organizaciji, globalizaciji, digitalnom marketingu ili poduzetničkom menadžmentu, ova knjiga transferira ideju o neophodnosti izučavanja različitih znanstvenih i stručnih polazišta u pristupu promjenama. To je prijeko potrebna kompetencija svakog vođe i menadžera. Ovo štivo bi trebalo dobro doći i široj čitalačkoj publici radi stjecanja ili nadogradnje saznanja o vođenju promjena na poslu ili u obitelji, bez obzira na hiperdinamično okruženje zbog čega će, kada se ova knjiga objavi, zacijelo ponešto od napisanog već biti neaktualno. Stilom pisanja stručno-znanstvenu tematiku pokušali smo uobličiti u jasnu, zanimljivu i korisnu priču! U želji za stvaranjem dodanih vrijednosti, predgovor je napisao moj mentor, profesor i recenzent Velimir Srića, dok se u četvrtom poglavlju nalazi deset originalnih autorskih studija slučajeva kojima sam povezao teoriju i praksu organizacijskih promjena.

Živimo u uzbudljivo doba i s promjenama koje sa sobom donose opasnosti ali i fascinantne mogućnosti. Promotrite ih s vedrog i optimističnog rakursa. Ionako ne možete vratiti sat unatrag. Svladajte ih! Pokrenite se i naučite živjeti s promjenama. Ako možete, dokučite i kako ih zavoljeti! Promjene posvuda nesumnjivo zaslužuju vaše vrijeme i punu pozornost. Otkrijte zašto i kako se stalno mijenjati da biste – baš u inat svima – bili nezamjenjivi!

Davor Perkov

Zagreb, ožujak 2019.

 

SADRŽAJ

PREDGOVOR Velimira Sriće

UVODNE RIJEČI AUTORA

1. POGLAVLJE – STRATEŠKO VOĐENJE PROMJENA U POSLOVNOJ ORGANIZACIJI

1.1. Organizacija rada i oblici organiziranja

1.1.1. Pojam i značenje organizacije rada

1.1.2. Organizacijska kultura

1.1.3. Organizacijska struktura

1.1.4. Vrste organizacijskih struktura

1.1.5. Novi oblici organiziranja

1.1.6. Učeća organizacija

1.2. Strukturne promjene digitalnog doba

1.2.1. Globalizacija

1.2.2. Nova ekonomija

1.2.3. Internacionalizacija

1.2.4. Održivi razvoj

1.2.5. Digitalizacija poslovanja

1.3. Strateško vođenje nasuprot upravljanju promjenama

1.4. Proturječja između dugoročnog i kratkoročnog pogleda

1.5. Četiri ključna elementa strateškog vođenja promjena

1.5.1. Vizija

1.5.2. Misija

1.5.3. Zajedničke vrijednosti

1.5.4. Strategija i ciljevi

1.6. Koraci u procesu strateške promjene

1.7. Značajke vođe strateških promjena

Sažetak

Pitanja za raspravu

Bilješke

2. POGLAVLJE – UPRAVLJANJE PROCESIMA PROMJENA

2.1. Pojam i značenje upravljanja promjenama

2.2. Pokretači uvođenja promjena

2.2.1. Teorija E, teorija O i kombinirani pristup

2.2.2. Tehnologija (digitalizacija), institucije i vrijednosti

2.3. Vrste poslovnih promjena

2.4. Digitalna transformacija

2.4.1. Pojam i značenje digitalne transformacije

2.4.2. Pet ključnih čimbenika za uspjeh

2.5. Stilovi upravljanja promjenama

2.6. Deset načela za uspjeh promjena

2.7. Upravljanje otporom promjenama

2.7.1. Tri faze u upravljanju ljudskom stranom promjena

2.7.2. »Kotač promjene«

2.7.3. Dinamika preobrazbe pojedinca

Sažetak

Pitanja za raspravu

Bilješke

3. POGLAVLJE – ČETIRI KLJUČNA PITANJA: ZAŠTO, KAKO, TKO I KADA?

3.1. Povezanost svrhe i ciljeva izvedbe promjene: zašto i što?

3.1.1. Organizacijska sposobnost za promjene

3.1.2. Načela povezivanja svrhe i rezultata

3.2. Modeliranje procesa promjena: kako?

3.2.1. Lewinov model

3.2.2. Beerov model

3.2.3. Model »7 S«

3.2.4. Greenov model

3.2.5. ADKAR model

3.3. Vođenje promjena: tko je uključen?  

3.3.1. Uloge ljudi u procesu

3.3.2. Ravnoteža između poslovnih i individualnih ambicija

3.4. Odabir pravog trenutka: kada?

3.4.1. Na sutrašnjicu utječemo danas

3.4.2. Vremenska krivulja prihvaćanja promjena

3.4.3. Taktike za odlučivanje o početku promjene

3.4.4. Metoda planiranja scenarija

3.5. Empirijsko istraživanje u hrvatskim organizacijama: okvir za promjene, razlozi neuspjeha i uzroci otpora

3.5.1. Ključne sastavnice radnog okvira za provedbu promjene

3.5.2. Razlozi neuspjeha promjena

3.5.3. Najčešći uzroci individualnog otpora

3.5.4. Ljudi su najveći pokretači promjena

Sažetak

Pitanja za raspravu

Bilješke

4. POGLAVLJE – STUDIJE SLUČAJA IZ PRAKSE

Studija slučaja 1. Semco – demokracija na radnom mjestu

Studija slučaja 2. »Špageti« organizacija Oticona

Studija slučaja 3. Burberry – digitalizacija poslovanja

Studija slučaja 4. Programi upravljanja znanjem u IBM-u

Studija slučaja 5. Otpor promjenama u Medipharmu

Studija slučaja 6. Kodak – uspon i krah

Studija slučaja 7. Kako je Swatch spasio švicarsko urarstvo?

Studija slučaja 8. Strukturnim promjenama do poboljšanja konkurentnosti RH

Studija slučaja 9. Kako je Giant pobijedio Schwinna?

Studija slučaja 10. Digitalni ekosustav Alibaba grupe (Kina)

POGOVOR

LITERATURA

POPIS PRIKAZA

POPIS PRIMJERA

POPIS MANJE POZNATIH POJMOVA I KRATICA

O AUTORU

O KNJIZI SU REKLI