Ustav Republike Hrvatske NN 85/10, 5/14

Ustav Republike Hrvatske NN 85/10, 5/14

Autor/i: Uredništvo knjiga i časopisa Narodnih novina d.d.

Vrijeme izdavanja: svibanj 2019.
Uvez: meki
Broj stranica: 100
Oznaka: 811-440

redakcijski pročišćeni tekst, NN 85/10, 5/14

Cijena: 7,2998 kn

Naruči
* Broj primjeraka:

* Naručitelj:

* Mjesto:

* Poštanski broj:

* Adresa:

* OIB:

* Telefon:

Telefaks:

* Email:
NARUDžBE
Narodne novine d.d., Odjel prodaje knjiga i časopisa, Zagreb, Savski gaj XIII. 6, 10020 Zagreb, tel.: 01/6652-843, 6652-844, telefaks: 01/6652-828, e-pošta prodajaknjiga@nn.hr

SADRŽAJ

 

Predgovor

USTAV REPUBLIKE HRVATSKE

(redakcijski pročišćeni tekst)

NN 85/10, 5/14

I. Izvorišne osnove

II. Temeljne odredbe (čl. 1.–13.)

III. Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda (čl. 14.–70.)

1. Zajedničke odredbe (čl. 14.–20.)

2. Osobne i političke slobode i prava (čl. 21–47.)

3. Gospodarska, socijalna i kulturna prava (čl. 48.–70.)

IV. Ustrojstvo državne vlasti (čl. 71.–125.)

1. Hrvatski sabor (čl. 71.–93.)

2. Predsjednik Republike Hrvatske (čl. 94.–107.)

3. Vlada Republike Hrvatske (čl. 108.–117.)

4. Sudbena vlast (čl. 118.–124.)

5. Državno odvjetništvo (čl. 125.)

V. Ustavni sud Republike Hrvatske (čl. 126.–132.)

VI. Mjesna, lokalna i područna (regionalna) samouprava (čl. 133.–138.)

VII. Međunarodni odnosi (čl. 139.–142.)

1. Međunarodni ugovori (čl. 139.–141.)

2. Udruživanje i razdruživanje (čl. 142.)

VIII. Europska unija (čl. 143.–146.)

1. Pravna osnova članstva i prijenos ustavnih ovlasti (čl. 143.)

2. Sudjelovanje u institucijama Europske unije (čl. 144.).

3. Pravo Europske unije (čl. 145.)

4. Pravo građana Europske unije (čl. 146.)

IX. Promjena ustava (čl. 147.–150.)

X. Završne odredbe (čl. 151.–152.)

Kazalo pojmova

 

PREDGOVOR

            „Redakcijski pročišćeni tekst Ustava Republike Hrvatske u izdanju Narodnih novina d.d. sadrži pročišćeni tekst Ustava Republike Hrvatske objavljen u »Narodnim novinama« br. 85/2010. od 9. srpnja 2010. te petu promjenu Ustava Republike Hrvatske, od njegova donošenja 22. prosinca 1990., objavljenu u »Narodnim novinama« broj 5/2014. koja je stupila na snagu 1. prosinca 2013. u tekstu koji je ustavnim amandmanom odredio Hrvatski sabor u mjerodavnom dijelu točke IV. Odluke Hrvatskog sabora o raspisivanju državnog referenduma od 8. studenoga 2013., na kojem je članak 62. Ustava Republike Hrvatske dopunjen novim stavkom 2.“

Uredništvo knjiga i časopisa

Narodnih novina d.d.