Vanjska i sigurnosna politika Europske unije

Vanjska i sigurnosna politika Europske unije

Autor/i: Dunja Duić
Recenzenti: Iris Goldner Lang, Tunjica Petrašević

Vrijeme izdavanja: rujan 2018.
Uvez: meki
Broj stranica: 172
Oznaka: 811-424

Nakladnik: Narodne novine d.d.

Cijena: 178,00 kn

Naruči
* Broj primjeraka:

* Naručitelj:

* Mjesto:

* Poštanski broj:

* Adresa:

* OIB:

* Telefon:

Telefaks:

* Email:
NARUDžBE
Narodne novine d.d., Odjel prodaje knjiga i časopisa, Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, tel.: 01/6652-843, 6652-844, telefaks: 01/6652-828, e-pošta prodajaknjiga@nn.hr
PREDGOVOR 
 
Zajednička vanjska i sigurnosna politika (ZVSP), iako formalno izjednačena s ostalim politikama EU-a, de facto je i dalje poseban sustav drugačiji od ostalih politika Unije. Području Zajedničke vanjske i sigurnosne politike posvećeno je dosta pozornosti u sklopu političkih znanosti, međutim među autorima koji se bave pravnom znanošću to područje možemo smatrati čak i zanemarenim. Razlog je, vjerojatno, u malom broju presuda Suda EU-a na tom području, ali to ne može biti opravdanje za zanemarivanje tog bitnog područja europskog prava. Zajednička vanjska i sigurnosna politika u stranim udžbenicima i monografijama iz europskog prava većinom je obrađena šturo i na informativan način, najčešće samo u jednom poglavlju. U području hrvatske pravne znanosti autori tom dijelu prava EU-a ne posvećuju dovoljno pažnje. Uz to, pravni aspekti Zajedničke vanjske i sigurnosne politike nisu bili predmetom sveobuhvatne i cjelovite analize u inozemstvu a posebice u Hrvatskoj. Zato je autorica provela istraživanje i analizu pravnih i institucionalnih aspekata ZVSP-a što je i tema ove knjige. Rezultati istraživanja, provedenog pri pisanju ove knjige, daju detaljnu pravnu analizu odredaba ZVSP-a, što bi trebalo pridonijeti budućoj znanstvenoj raspravi u ovom području. Knjiga »Vanjska i sigurnosna politika Europske unije« sustavno i sveobuhvatno analizira povijesne, pravne i institucionalne aspekte Zajedničke vanjske i sigurnosne politike, a namijenjena je prije svega studentima prava i političkih znanosti i praktičarima.
 
Autorica