Zakon o građevinskoj inspekciji

Zakon o građevinskoj inspekciji

Autor/i: Zdenka Pogarčić

Pravna biblioteka: zbirke propisa
Vrijeme izdavanja: siječanj 2014.
Uvez: meki
Broj stranica: 56
Oznaka: 811-339

(NN 153/13)

– tekst zakona s kazalom pojmova

Cijena: 65,00 kn

Naruči
* Broj primjeraka:

* Naručitelj:

* Mjesto:

* Poštanski broj:

* Adresa:

* OIB:

* Telefon:

Telefaks:

* Email:
NARUDžBE
Narodne novine d.d., Odjel prodaje knjiga i časopisa, Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, tel.: 01/6652-843, 6652-844, telefaks: 01/6652-828, e-pošta prodajaknjiga@nn.hr

Sadržaj

ZAKON O GRAĐEVINSKOJ INSPEKCIJI
(NN 153/13)

I. Opće odredbe (čl. 1.–4.)
Predmet i svrha Zakona (čl. 1.)
Nadležnost za obavljanje poslova nadzora (čl. 2.–3.)
Pojmovi i izrazi (čl. 4.)

II. Ustrojstvo građevinske inspekcije i obavljanje poslova inspekcijskog nadzora (čl. 5.–8.)
Građevinska inspekcija (čl. 5.)
Građevinski inspektori (čl. 6.–8.)

III. Ovlasti i obveze građevinskog inspektora te obveze stranaka i javnopravnih tijela (čl. 9.–15.)
Ovlasti i obveze građevinskog inspektora (čl. 9.–12.)
Obveze javnopravnih tijela i stranaka (čl. 13.–15.)

IV. Postupak inspekcijskog nadzora (čl. 16.–23.)
Pokretanje i obustava upravnog inspekcijskog postupka (čl. 16.–17.)
Stranke u postupku inspekcijskog nadzora (čl. 18.)
Rješenje građevinskog inspektora (čl. 19.)
Dostava rješenja i zaključka (čl. 20.–21.)
Pravni lijekovi (čl. 22.)
Evidentiranje i objava rješenja (čl. 23.)

V. Inspekcijske mjere (čl. 24.–37.)
Otklanjanje nepravilnosti tijekom građenja (čl. 25.)
Zabrana ugradnje građevnog proizvoda (čl. 26.)
Otklanjanje oštećenja na postojećoj građevini (čl. 27.– 28.)
Usklađivanje građenja (čl. 29.)
Uklanjanje građevine (čl. 30.–34.)
Zabrana uklanjanja građevine (čl. 35.)
Obustava građenja (čl. 36.–37.)

VI. Izvršenje rješenja putem treće osobe (čl. 38.–41.)
Odgovornost izvršenika (čl. 38.)
Troškovi izvršenja (čl. 39.–40.)
Zastara izvršenja (čl. 41.)

VII. Ovlasti i obveze komunalnih redara te obveze stranaka i javnopravnih tijela (čl. 42.–46.)
Komunalni redari (čl. 42.–44.)
Obveze javnopravnih tijela i stranaka (čl. 45.–46.)

VIII. Postupak nadzora komunalnih redara (čl. 47.– 50.)
Pokretanje i obustava upravnog postupka nadzora (čl. 47.–48.)
Rješenje komunalnog redara (čl. 49.)
Pravni lijekovi (čl. 50.)

IX. Mjere komunalnog redara (čl. 51.–60.)
Uklanjanje ruševine zgrade (čl. 52.)
Otklanjanje oštećenja pročelja i pokrova postojeće zgrade koja nisu nosiva konstrukcija (čl. 53.–54.)
Uklanjanje građevine (čl. 55.)
Usklađivanje provedbe zahvata u prostoru koji nije građenje (čl. 56.)
Uklanjanje zahvata u prostoru koji nije građenje (čl. 57.)
Privremena obustava izvođenja radova (čl. 58.)
Dovršenje vanjskog izgleda zgrade (čl. 59.)
Izlaganje energetskog certifikata (čl. 60.)

X. Nadzor (čl. 61.)

XI. Prijelazne i završne odredbe (čl. 62.–67.)

Kazalo pojmova