Zakon o javnoj nabavi

Zakon o javnoj nabavi

Novo

Autor/i: Zdenka Pogarčić

Vrijeme izdavanja: siječanj 2017.
Uvez: meki
Broj stranica: 352
Oznaka: 811-388

Zakon o javnoj nabavi – NN 120/16

  • tekst zakona s kazalom pojmova

Cijena: 95,00 kn

Naruči
* Broj primjeraka:

* Naručitelj:

* Mjesto:

* Poštanski broj:

* Adresa:

* OIB:

* Telefon:

Telefaks:

* Email:
NARUDžBE
Narodne novine d.d., Odjel prodaje knjiga i časopisa, Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, tel.: 01/6652-843, 6652-844, telefaks: 01/6652-828, e-pošta prodajaknjiga@nn.hr

  

Predgovor

Ova knjiga objavljuje se u povodu novoga Zakona o javnoj nabavi, donesenog 9. prosinca 2016. godine, proglašenog 13. prosinca 2016. godine i objavljenog u Narodnim novinama u broju 120 od 21. prosinca 2016. godine. 

Zakon o javnoj nabavi stupio je na snagu 1. siječnja 2017. godine, osim članka 284. stavaka 4. i 5. koji stupaju na snagu 1. srpnja 2017. godine, članka 261. koji stupa na snagu 18. travnja 2018. godine i članka 269. koji stupa na snagu 18. listopada 2018. godine. 

U uvodnom dijelu knjige dan je sadržaj Zakona o javnoj nabavi, u glavnom dijelu knjige tekst Zakona s prilozima od I. do XII. koji čine njegov sastavni dio, a završni dio knjige čini Pojmovno kazalo. 

Knjiga je namijenjena praktičarima koji se u svom radu susreću s javnom nabavom i služi kao pomoć za lakše snalaženje u tekstu Zakona i njegovo bolje razumijevanje i primjenu.

Zagreb, siječanj 2017.

Autorica