Zakon o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – Odluka USRH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14) i Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (NN 91/10, 81/13, 124/13, 26/15)

Zakon o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – Odluka USRH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14) i  Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (NN 91/10, 81/13, 124/13, 26/15)

Autor/i: Ranko Marijan

Vrijeme izdavanja: ožujak 2015.
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 640
Oznaka: 811-363

Cijena: 125,00 kn

Naruči
* Broj primjeraka:

* Naručitelj:

* Mjesto:

* Poštanski broj:

* Adresa:

* OIB:

* Telefon:

Telefaks:

* Email:
NARUDžBE
Narodne novine d.d., Odjel prodaje knjiga i časopisa, Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, tel.: 01/6652-843, 6652-844, telefaks: 01/6652-828, e-pošta prodajaknjiga@nn.hr

Kratak sadržaj

ZAKON O KAZNENOM POSTUPKU
(NN 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – Odluka USRH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14)
– redakcijski pročišćeni tekst zakona –

 

Prvi dio – OPĆE ODREDBE
Glava I. – NAČELA KAZNENOG POSTUPKA (čl. 1.–18.)
Glava II. – NADLEŽNOST SUDOVA (čl. 19.–31.) 
Glava III. – IZUZEĆE (čl. 32.–37.)
Glava IV. – DRŽAVNI ODVJETNIK (čl. 38.–42.)
Glava V. – ŽRTVA, OŠTEĆENIK I PRIVATNI TUŽITELJ (čl. 43.–63.)
Glava VI. – OKRIVLJENIK I BRANITELJ (čl. 64.–77.)
Glava VII. – PODNESCI, ELEKTRONIČKA ISPRAVA I ZAPISNIK (čl. 78.–88.) 
Glava VIII. – ROKOVI (čl. 89.–94.)
Glava IX. – MJERE OSIGURANJA PRISUTNOSTI OKRIVLJENIKA I DRUGE MJERE OPREZA (čl. 95.–144.)
Glava X. – TROŠKOVI KAZNENOG POSTUPKA (čl. 145.– 152.)
Glava XI. – IMOVINSKOPRAVNI ZAHTJEV (čl. 153.–162.)
Glava XII. – ODLUKE, DOSTAVA, UVID U SPIS, KAZNENA EVIDENCIJA, OSOBNI PODACI, PRONAĐENE I ODUZETE STVARI (čl. 163.–190.)
Glava XIII. – PRAVNA POMOĆ (čl. 191.–196.) 
Glava XIV. – POSEBNE PRETPOSTAVKE ZA KAZNENI PROGON I ZAPOČINJANJE KAZNENOG POSTUPKA (čl. 197.–201.)
Glava XV. – ZNAČENJE ZAKONSKIH IZRAZA (čl. 202.)

Drugi dio – KAZNENI POSTUPAK
Zajednička odredba (čl. 203.)
A. Prethodni postupak
Glava XVI. – IZVIDI I ISTRAŽIVANJE (čl. 204.–215.)
Glava XVII. – ISTRAGA (čl. 216.–239.)
Glava XVIII. – DOKAZNE RADNJE (čl. 240.–340.)
Glava XIX. – OPTUŽIVANJE (čl. 341.–367.)
B. Rasprava i presuda
Glava XX. – PRIPREME ZA RASPRAVU I OKONČANJE KAZNENOG POSTUPKA PRIJE OTVARANJA RASPRAVE (čl. 368.–386.)
Glava XXI. – RASPRAVA (čl. 387.–447.)
Glava XXII. – PRESUDA (čl. 448.–462.)
C. Pravni lijekovi 
Glava XXIII. – REDOVITI PRAVNI LIJEKOVI (čl. 463.– 496.)
Glava XXIV. – IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI (čl. 497.– 519.)

Treći dio – POSEBNI POSTUPCI
Glava XXV. – POSEBNOSTI KAZNENOG POSTUPKA PO PRIVATNOJ TUŽBI (čl. 520.–539.)
Glava XXVI. – IZDAVANJE KAZNENOG NALOGA I IZRICANJESUDSKE OPOMENE (čl. 540.–548.)
Glava XXVII. – POSTUPAK PREMA OKRIVLJENICIMA S DUŠEVNIM SMETNJAMA (čl. 549.–555.) 
Glava XXVIII. – POSTUPAK ZA ODUZIMANJE PREDMETA I IMOVINSKE KORISTI (čl. 556.–563.)
Glava XXIX. – POSTUPAK ZA OPOZIV UVJETNE OSUDE (čl. 564.)
Glava XXX. – POSTUPAK ZA IZDAVANJE TJERALICE I OBJAVE (čl. 565.–569.) 
Glava XXXI. – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 570.– 575.)

Prilozi
Izvod iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (NN 145/13)
Izvod iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (NN 152/14)

Kazalo pojmova

Kratice 

 

ZAKON O PRAVOSUDNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE
(NN 91/10, 81/13, 124/13, 26/15)
– redakcijski pročišćeni tekst zakona –

 

Glava I. – OPĆE ODREDBE (čl. 1.–16.) 
Glava II. – EUROPSKI UHIDBENI NALOG (čl. 17.–42.)
Glava III. – NALOG ZA OSIGURANJE IMOVINE ILI DOKAZA (čl. 43.–49. )
Glava IV. – EUROPSKI NALOG ZA PRIBAVLJANJE DOKAZA (čl. 50.–62.)
Glava V. – ODLUKA O ODUZIMANJU IMOVINE ILI PREDMETA (čl. 63.–76.) 
Glava VI. – PRIZNANJE I IZVRŠENJE ODLUKA O NOVČANOJ KAZNI (čl. 77.–88.)
Glava VII. – PRIZNANJE I IZVRŠENJE PRESUDE KOJOM JE IZREČENA KAZNA ZATVORA ILI MJERA KOJA UKLJUČUJE ODUZIMANJE SLOBODE (čl. 89.–111.)
Glava VIII. – PRIZNANJE I IZVRŠENJE PRESUDA I ODLUKA KOJIMA SU IZREČENE PROBACIJSKE MJERE I ALTERNATIVNE SANKCIJE (čl. 112.–131.)
Glava VIII.a – PRIZNANJE I IZVRŠENJE MJERA OPREZA (čl. 131.a–131.s)
Glava VIII.b – EUROPSKI NALOG ZA ZAŠTITU (čl. 131.t– 131.a.i.)
Glava IX. – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 132.– 133.)

PRILOZI 1.–13.

Kazalo pojmova

Kratice