Zakon o koncesijama

Zakon o koncesijama

Novo

Autor/i: Zdenka Pogarčić

Pravna biblioteka: Zbirke propisa
Vrijeme izdavanja: srpanj 2017.
Uvez: meki
Broj stranica: 180
Oznaka: 811-402

Cijena: 65,00 kn

Naruči
* Broj primjeraka:

* Naručitelj:

* Mjesto:

* Poštanski broj:

* Adresa:

* OIB:

* Telefon:

Telefaks:

* Email:
NARUDžBE
Narodne novine d.d., Odjel prodaje knjiga i časopisa, Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, tel.: 01/6652-843, 6652-844, telefaks: 01/6652-828, e-pošta prodajaknjiga@nn.hr
Predgovor
 
Ova knjiga objavljuje se u povodu novoga Zakona o koncesijama, donesenog 30. lipnja 2017. godine, proglašenog 5. srpnja 2017. godine i objavljenog u »Narodnim novinama« u broju 69 od 14. srpnja 2017. godine.
Zakon o koncesijama stupio je na snagu 22. srpnja 2017. godine.
U uvodnom dijelu knjige dan je sadržaj Zakona o koncesijama, u glavnom dijelu knjige tekst Zakona s prilozima od I. do IV. koji čine njegov sastavni dio, a završni dio knjige čini Pojmovno kazalo.
Knjiga je namijenjena praktičarima koji se u svome radu susreću s materijom koncesija, bilo da su davatelji koncesija, koncesionari, nadležna tijela za nadzor, drugi adresati primjene ili zainteresirani subjekti, a trebala bi poslužiti kao pomoć za lakše snalaženje u tekstu Zakona i njegovo bolje razumijevanje i primjenu.
 
Zagreb, srpanj 2017. godine
Autorica