Zakon o obveznim odnosima

Zakon o obveznim odnosima

Autor/i: Petar Klarić

Vrijeme izdavanja: listopad 2018.
Uvez: meki
Broj stranica: 452
Oznaka: 811-427

(NN 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018)

IV. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

- autorski pročišćeni tekst zakona

- kazalo pojmova

Cijena: 185,00 kn

Naruči
* Broj primjeraka:

* Naručitelj:

* Mjesto:

* Poštanski broj:

* Adresa:

* OIB:

* Telefon:

Telefaks:

* Email:
NARUDžBE
Narodne novine d.d., Odjel prodaje knjiga i časopisa, Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, tel.: 01/6652-843, 6652-844, telefaks: 01/6652-828, e-pošta prodajaknjiga@nn.hr

PREDGOVOR ČETVRTOM IZDANJU

„U ovom izdanju unesene su izmjene i dopune ZOO sadržane

u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima

(NN 78/2015) i Zakona o izmjenama Zakona o obveznim odnosima

(NN 29/2018). Među najvažnijim dopunama ZOO je inkorporiranje

pet direktiva Europske unije u pravni poredak Republike

Hrvatske.“

Zagreb, 15. rujna 2018.

Prof. dr. Petar Klarić

 

KRATKI SADRŽAJ

Predgovor

ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA

(NN 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018)

– autorski pročišćeni tekst –

Dio prvi

OPĆI DIO

Glava I.

OSNOVNA NAČELA (čl. 1–15)

Glava II.

SUDIONICI OBVEZNIH ODNOSA (čl. 16–19)

Glava III.

NASTANAK OBVEZA (čl. 20)

Glava IV.

VRSTE OBVEZA

Odjeljak 1. Novčane obveze (čl. 21–31)

Odjeljak 2. Obveze s više činidaba (čl. 32–40)

Odjeljak 3. Obveze s više dužnika i vjerovnika (čl. 41–64)

Glava V.

UČINCI OBVEZA

Odjeljak 1. Opće pravilo (čl. 65)

Odjeljak 2. Pobijanje dužnikovih pravnih radnji (čl. 66–71)

Odjeljak 3. Pravo zadržanja (čl. 72–75)

Odjeljak 4. Vjerovnikova prava u posebnim slučajevima

(čl. 76–79)

Glava VI.

PROMJENE U OBVEZNOM ODNOSU

Odjeljak 1. Promjene na strani subjekata (čl. 80–144)

Odjeljak 2. Promjene sadržaja (čl. 145–159)

Glava VII.

PRESTANAK OBVEZA

Odjeljak 1. Opće pravilo (čl. 160)

Odjeljak 2. Ispunjenje (čl. 161–194)

Odjeljak 3. Ostali načini prestanka obveza (čl. 195–213)

Odjeljak 4. Zastara (čl. 214–246)

Dio drugi

POSEBNI DIO

Glava VIII.

UGOVORNI OBVEZNI ODNOSI

Odjeljak 1. Opće odredbe (čl. 247–375)

Odjeljak 2. Ugovori (čl. 376–1044)

Glava IX.

IZVANUGOVORNI OBVEZNI ODNOSI

Odjeljak 1. Prouzročenje štete (čl. 1045–1110)

Odjeljak 2. Stjecanje bez osnove (čl. 1111–1120)

Odjeljak 3. Poslovodstvo bez naloga (čl. 1121–1129)

Odjeljak 4. Javno obećanje nagrade (čl. 1130–1134)

Odjeljak 5. Vrijednosni papiri (čl. 1135–1162)

Dio treći

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

(čl. 1163–1165)

PRILOZI

1. Zakon o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih

akata i javnih demonstracija (NN 117/2003)

2. Zakon o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu uzrokovanu

od pripadnika hrvatskih oružanih i redarstvenih snaga

tijekom Domovinskog rata (NN 117/2003)

3. Zakon o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu nastalu

u bivšoj SFRJ za koju je odgovarala bivša SFRJ

(NN 117/2003)

Kazalo