Zakon o parničnom postupku, XXIV. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Zakon o parničnom postupku, XXIV. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Autor/i: Siniša Triva, Mihajlo Dika

Vrijeme izdavanja: studeni 2019.
Uvez: meki
Broj stranica: 528
Oznaka: 811-455

Izdanje sadrži redakcijski pročišćeni tekst s interpretativnim i komentarskim bilješkama i stvarnim kazalom

Cijena: 225,00 kn

Naruči
* Broj primjeraka:

* Naručitelj:

* Mjesto:

* Poštanski broj:

* Adresa:

* OIB:

* Telefon:

Telefaks:

* Email:
NARUDžBE
Narodne novine d.d., Odjel prodaje knjiga i časopisa, Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, tel.: 01/6652-843, 6652-844, telefaks: 01/6652-828, e-pošta prodajaknjiga@nn.hr

PREDGOVOR UZ XXIV. IZDANJE

 

Ovo je četvrto izdanje ove knjige u pripremi kojega nije sudjelovao njezin utemeljitelj akademik prof. emeritus dr. sc. Siniša Triva, koji je sam bio priredio prvih jedanaest izdanja, a kojemu se od dvanaestog izdanja

u tom poslu pridružio kao koautor Mihajlo Dika. U tom je smislu odgovornost za njegovu pripremu na potpisniku ovoga predgovora.

U ovom se izdanju objavljuje redakcijski pročišćeni tekst Zakona o parničnom postupku prema stanju nakon donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku od 13. kolovoza 2019. (NN 70/19), što je zahtijevalo i odgovarajuće intervencije u interpretativne i komentarske bilješke kojima su popraćeni pojedini članci Zakona te u stvarno kazalo uz Zakon.

Stvarno je kazalo usklađeno, s jedne strane, sa zakonodavnim izmjenama koje su se u međuvremenu dogodile, ali, s druge strane, i s promjenom u koncepciji edicije i njezine strukture.

Mihajlo Dika

U Zagrebu, listopad 2019.